شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23180
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۳۹۸
ساعت 13:15:07
20 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
217 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
168 (0.72%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

70,515
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:32:08
8,510 (13.73%)
تغییر ۳ ماهه
56,023 (386.58%)
تغییر ۶ ماهه
69,692 (8,477.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hanoi Water Supply 2 13500 1800.56B - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۲
Binh Trieu Construction 58000 1800.00B - 58000 58000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Baria Vungtau Water 34500 1800.00B - 34500 34500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
MB Securities 15400 1770.77B - 15400 15500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Sacom Development and Investment 8100 1762.62B - 8010 8100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Dat Phuong 44200 1731.00B - 44200 44200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
South Logistics JSC 15000 1725.85B - 15000 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Binh Duong Mineral and Construction 16550 1708.20B - 16550 16650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Saigon Co.op 14100 1700.00B - 14100 14100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
National Seed JSC 84500 1681.19B - 84500 84500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
South Basic Chemicals JSC 21000 1679.60B - 20950 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Hanoi Construction 9400 1664.37B - 9400 9400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۳۳
Petrolimex Insurance Corp 16800 1641.28B - 16800 16800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Can Don Hydro Power JSC 20450 1586.97B - 20450 20700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Ducgiang Chemicals Detergent Powder 29700 1565.28B - 29700 29700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Dong Phu Rubber JSC 43800 1564.87B - 43800 44300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Petrovietnam Southern Gas JSC 31500 1559.96B - 30200 31500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
BIDV Securities JSC 7080 1549.91B - 7080 7080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Vietnam Machinery Installation 20100 1546.69B - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Thac Ba Hydropower JSC 24900 1543.05B - 24900 24900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
FPT Securities 12500 1540.34B - 12300 12500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Southern Rubber Industry JSC 14400 1512.93B - 14400 14400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Vietnam Container Shipping 23950 1503.37B - 23900 23950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Viet Nam Power 16200 1481.03B - 16200 16200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Vinaconex Water Supply JSC 32500 1475.00B - 32500 32500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Danang Port 17200 1465.20B - 17200 17600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Rangdong Light source and Vacuum 73000 1460.50B - 73000 73000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Lix Detergent JSC 45000 1458.00B - 44700 45000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
FIT INVEST JSC 6030 1451.96B - 6030 6030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Sai Gon Water Infrastructure Corp 18000 1445.16B - 18000 18000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
Dong Hai JSC of Bentre 42500 1440.42B - 42500 42800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Thu Dau Mot Water 20000 1380.40B - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Transimex Saigon Corp 27500 1373.47B - 27500 27500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
Vinaconex Power Development 54500 1368.00B - 54500 54500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
HUD - TASCO 2400 1355.72B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Becamex Infrastructure Development 15450 1320.25B - 15450 15450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Construction 1 13800 1320.00B - 13800 13800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Gia Lai Electricity 27550 1310.73B - 27550 27550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۱
LAM THAO FERTI 6300 1297.85B - 6300 6300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Ipa Investments 19000 1291.93B - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۲