شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 07:36:04
35 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
150 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
148 (0.63%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

61,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:32:18
1,958 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
47,378 (344.66%)
تغییر ۶ ماهه
60,380 (8,102.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Halang Railway 6000 - - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Ha Noi Thai Binh Beer 7000 - - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۳:۰۱
Saigon Maritime 7100 - - 7100 7100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Hanoi Foodstuff 17900 - - 17900 17900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Phu Khanh Railway 5200 - - 5200 5200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Tra Vinh Urban 11600 - - 11600 11600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۰۱
Hanel Plastics 29000 - - 29000 29000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Lang Son Water Supply 14400 - - 14400 14400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Design and Construction No 1 9800 - - 9800 9800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Bao Minh Securities 5500 - 5500 5500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Tay Nam Da Mai Coal Vinacomin 9400 - - 9400 9400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Hai Duong Mineral 12100 - - 12100 12100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Vietnam Industrial 2500 - - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Ho Nai Industrial Zone 18600 - 18600 18600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Hai Phong Port Trading 8500 - - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Danang Urban 9300 - - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Ca Mau Water 12593 - 12593 12593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Ca Mau Seafood 9400 - 9400 9400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
An Thinh 700 - - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵:۰۲
Quang Nam Da Nang 16900 - 16900 16900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Viglacera Thanh Tri 19000 - - 19000 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Vinacap Telecom 4000 - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Cailanport Invest 1100 - - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۰۱
Hanoi Battery 26500 - 26500 26500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Hau Giang Materials 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
An Giang Power 22500 - - 22500 22500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Phu Nhuan Tech 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۲
Ho Chi Minh City Electric Power 4900 - - 4900 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Machinery Spare 30000 - - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Colusa Miliket 46100 - - 46100 46100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Hai Van Tunnel Management Operation 14100 - - 14100 14100 1500.00 11.90% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Tan Cang Song 25700 - - 25700 25700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
Binh Duong Producing 14900 - - 14900 14900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Vietnam Hydraulic 22000 - - 22000 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
EVN Finance 5500 - 5500 5500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
Telecommunication Project 7200 - - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵:۰۲
Hestia 37800 - - 37800 37800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Hai Phong Cua Cam 20800 - - 20800 20800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Phu Nhuan Trading 12000 - - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳
Hai Phong Pharma 24700 - - 24700 24700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۳