شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23169
قیمت روز
6 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۳۹۸
ساعت 07:36:04
30 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
245 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
171 (0.73%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

71,168
قیمت روز
291 (0.41%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:31:43
15,147 (27.04%)
تغییر ۳ ماهه
55,376 (350.67%)
تغییر ۶ ماهه
70,313 (8,227.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SaoBacDau Tech 8300 - - 8300 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Hanoi Soap JSC 5100 - - 5100 5100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Tien Phong Commercial 21800 - - 21800 21800 100.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Hai Phong Cua Cam 20800 - - 20800 20800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Thuduc Centrifugal 17000 - - 17000 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Dong Nai Brick and Tile 23500 - - 23500 23500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Hanoi Trade 16000 - - 16000 16000 400.00 2.50% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Ha Noi Hai Phong Beer 5600 - - 5600 5600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Bao Minh Securities 6400 - 6400 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Hestia 37800 - - 37800 37800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۰۲
Invest Industrial Develop 28300 - - 28300 28300 400.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۲
Da Nang Securities 5500 - - 5500 5500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Vietnam Hydraulic 22000 - - 22000 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Hung Thinh Incons 17700 - 17700 17700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
LANDMARK HOLDING 12500 - 12500 12500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Binh Duong Producing 14900 - - 14900 14900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Techcom Vietnam REIT 7000 - - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Investment Construction 4 8000 - - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
North Books Educational 6700 - - 6700 6700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Hiep Phuoc Industrial 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Ba Ria Vung Tau Urban 5400 - - 5400 5400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Beer Alcohol Beverage 8000 - - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Architects Construction 4900 - - 4900 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Century Land 24000 - 24000 24000 50.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Sivico 37000 - - 37000 37000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
Camha 4900 - - 4900 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Tan Hoa Water Supply 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۱:۰۱
Vnsteel Hanoi Steel 17700 - - 17700 17700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۰:۳۱
Duc Giang 27500 - - 27500 27500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
SongDa Hanoi 3700 - - 3700 3700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Housing Development Investment HUD2 JSC 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۳۳
Sai Gon Plastic JSC 9500 - - 9500 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Hapro Vodka 3200 - - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
PV Oil Lube 3500 - - 3500 3500 100.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
TNS Holdings 60800 - 60800 60800 600.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Inland Waterway No10 9400 - - 9400 9400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۳:۰۱
Hoa Binh Clear Water 18900 - 18900 18900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Dong Nai Material 34100 - - 34100 34100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Thai Nguyen Water 9200 - - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
National Day Pharmaceutic HCM City 29800 - - 29800 29800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۲:۰۲