کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:29:05
200 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
18 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
361 (1.53%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

45,196
قیمت روز
359 (0.79%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:18
29,654 (190.80%)
تغییر ۳ ماهه
38,229 (548.74%)
تغییر ۶ ماهه
374,156 (89.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Viglacera Mineral 21000 - - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Thongnhat Flat 2800 - - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Binh Thuan Environmental 5100 - - 5100 5100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Vinacomin Mining Geo 6300 - - 6300 6300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Sai Gon Ground 90000 - 90000 90300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Design and Construction No 1 4300 - - 4300 4400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Hanoi Railway Signal 23500 - - 23500 23500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Hung Yen Garment 41400 - - 41400 41400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nam Ha Viet Thai 13900 - - 13900 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
One World Services 15300 - - 15300 15300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۲
Angiang Port 117800 - - 117800 117800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Saigon Maritime 5500 - - 5500 5500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Phu Nhuan Trading 14000 - - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Duc Giang 32000 - - 32000 32000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۲
Sai Gon Dong Xuan Beer 37110 - - 37110 37110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۳۱
Binh Dinh Tunnel Brick 7200 - - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
Bentre Urban Project 8500 - - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
Hai Phong Pharma 21500 - - 21500 21500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
Vung Tau Urban and Parks 11100 - - 11100 11100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
Thai Nguyen Water 8000 - - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Quang Ngai Urban 30100 - - 30100 30800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Vinhomes 87000 - - 87000 87500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Ca Mau Water 11000 - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
SaoBacDau Tech 11000 - - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Trung An Hi-Tech 30500 - 30500 30500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vung Tau Environment 13600 - - 13600 13600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Phu Khanh Railway 2900 - - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Machinery Spare 26200 - - 26200 26200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Beer Alcohol Beverage 6000 - - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Ha Noi Water No 3 27000 - - 27000 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
Merufa 21100 - - 21100 21100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
TRT 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Supan 2 Hydropower 7600 - - 7600 7600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۲:۳۲
LANDMARK HOLDING 16650 - 16650 16650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Ninh Thuan Water 21700 - - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Electrical Mechanical Equipment 24700 - - 24700 24700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
Nghiabinh Rail Way 5800 - - 5800 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۳۲
Central Pharma 10600 - - 10600 10600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Investment Construction 4 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Danang Urban 11000 - - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳