شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23173
قیمت روز
7 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۸ آذر ۱۳۹۸
ساعت 11:04:08
30 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
224 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
175 (0.75%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

70,997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:31:35
9,168 (14.83%)
تغییر ۳ ماهه
56,834 (401.29%)
تغییر ۶ ماهه
70,221 (9,047.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Techcombank 22800 - 23100 22800 23100 350.00 1.54% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
CanGio Pharmaceutical JSC 12200 - - 12200 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۳۳
Long Bien 12000 - - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Haninh Railway 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Vinacomin Mining Geo 6300 - - 6300 6300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
Special Aquatic 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Construction and Industry 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۷
Binh Dinh Footwear 14000 - - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Electromechanics Materials 10000 - - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Manpower Supply 10100 - - 10100 10100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Dian Train 7200 - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۰۱
Design and Construction No 1 9700 - - 9700 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Post Telecom Services Construction 1800 - - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
YEAH1 Gr 39800 - - 39800 39800 100.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Viet Nam Hungari Electric 11000 - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲:۳۵
Hanoi School Books 28000 - - 28000 28000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۴
Vinhyen Environment 6400 - - 6400 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
HUD6 City and Housing 4700 - - 4700 4700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Hanoi Plastics 45000 - - 45000 45000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Friendship Trading-Industrial 2500 - - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Housing Development Investment HUD2 JSC 7500 - - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۳۳
Hydraulic Engineering II 30000 - - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۰۲
TDT Invest 12200 - 12200 12200 900.00 7.96% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
Binh Duong Producing 14900 - - 14900 14900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Dong Nai 8500 - - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۰۲
Ho Nai Industrial Zone 18600 - 18600 18600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Vietnam Hydraulic 22000 - - 22000 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Tra Vinh Rural Electric 21000 - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۴:۰۱
Viet Nam Plastic Corp 5000 - - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Viglacera Mineral 19800 - - 19800 19800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۲
Hai Phong Port Trading 8500 - - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Quangninh Clean Water 14900 - 14900 14900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Civil Engineering Construction 11600 - - 11600 11600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۲:۰۲
Nam Can Seaproducts Import Export 22800 - - 22800 22800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۳:۰۱
Transport Service No 8 JSC 25800 - - 25800 25800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۳:۰۱
Vung Tau Urban and Parks 13000 - - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۳:۰۱
Rubber Real Estate Construction 18300 - - 18300 18300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Engine Agricultural Machinery 48000 - 48000 48000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Song Da 5800 - - 5800 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۲
Investment Construction 4 8000 - - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲