کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23202
قیمت روز
2 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 09:41:05
2 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
120 (0.52%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

20,626
قیمت روز
325 (1.6%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:31:50
10,307 (99.88%)
تغییر ۳ ماهه
14,653 (245.35%)
تغییر ۶ ماهه
83,771 (80.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Binh Minh Plastics JSC 50500 4878.91B 51000 50500 51000 500.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
PetroVietnam Transportation Corp 17400 4784.48B 17500 17400 17500 250.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Vinh Hoan Corp 89100 4688.94B 89900 89100 89900 700.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Development Investment Construction 13200 4656.71B - 13200 13200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
Vinacafe Bien Hoa JSC 171900 4651.35B - 171900 171900 4600.00 2.68% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Ha Tien 1 Cement JSC 15800 4578.50B 15750 15750 15800 100.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Quang Ninh Thermal Power 12500 4275.00B - 12500 12500 400.00 3.31% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Hoang Anh Gia Lai JSC 5310 4166.94B - 5310 5310 90.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Binh Son Refining 12100 4080.13B - 12100 12100 100.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Sonadezi 22000 4028.46B - 22000 22000 900.00 4.09% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Hoasen Group 7630 3937.02B 7690 7630 7690 150.00 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Port of Hai Phong JSC 9400 3825.43B - 9400 9400 100.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Petrovietnam Low Pressure Gas Distr 34000 3806.92B 34800 34000 34800 900.00 2.65% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
LDG Investment 8190 3791.00B 8130 8130 8190 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Power Construction No 1 18300 3786.84B - 18300 18300 100.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
FLC Group JSC 4260 3700.22B 4290 4260 4290 70.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Traphaco JSC 66500 3651.79B 67600 66500 67600 100.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
BIDV Insurance Corp 21700 3635.58B 20200 20200 21700 1400.00 6.90% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Vissan 35900 3624.96B - 35900 35900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۱
Tien Phong Plastic JSC 34400 3605.31B 34500 34400 34500 400.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Sao Mai Group Corp 6920 3580.62B 6970 6920 6970 80.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
DLGL INDPS 30000 3500.74B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
Southern Airports Services JSC 27500 3470.51B - 27500 27500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC 18800 3444.23B 19000 18800 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Binh Duong Water 27550 3435.00B 27650 27550 27650 350.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Phuoc Hoa Rubber JSC 61900 3373.95B - 61900 61900 1100.00 1.81% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
An Phat Plastic and Green 18850 3344.00B 19000 18850 19000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Vietnam Pharma 14200 3318.00B - 14200 14200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۳۲
Kien Long Commercial 9800 3300.00B - 9800 9800 400.00 4.08% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Sai Gon Ground 146000 3271.18B - 145000 146000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Central Hydropower JSC 21700 3200.39B - 21700 21700 50.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Ducgiang Lao Cai Chemicals JSC 40000 3173.17B - 40000 41000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۳۳
DOMESCO Medical Import Export 69800 3160.20B 70800 69800 70800 1700.00 2.44% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Hoa Binh Construction & Real Estate 14800 3116.42B 14850 14800 14850 150.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Petrovietnam Oil 11600 3106.90B - 11600 11600 300.00 2.65% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Saigon Thuong Tin Real Estate JSC 7130 3102.04B 7100 7100 7130 10.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Thong Nhat Production and Investmen 18200 3025.00B 18050 18050 18200 50.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Vietnam National Reinsurance 21800 3014.75B - 20800 21800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۲
Nam Viet Corp 27500 2979.13B 26900 26900 27500 250.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Phu Tai JSC 68500 2974.30B 68200 68200 68500 2200.00 3.21% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴