شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۸
ساعت 07:36:04
45 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
165 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
148 (0.63%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

62,022
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۸
ساعت 16:32:39
6,254 (11.21%)
تغییر ۳ ماهه
46,772 (306.68%)
تغییر ۶ ماهه
61,275 (8,196.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bien Hoa Concrete 2700 9.45B - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Song Da 27 JSC 4000 9.12B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۱:۳۲
Vinacomin Industry Investment 9200 9.12B - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۱:۳۳
Petrovietnam Nghe An Inv 2000 9.00B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
VATEL 1600 8.64B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Textbook Printing In Ho Chi Minh 5000 8.37B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰:۳۲
Viet Nhat Seafood 700 8.02B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۰۱
Lang Son Tourism and Import Export 3200 7.99B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۳۳
Song Da No 9.06 500 7.81B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
LILAMA 45.3 JS 3000 7.70B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
VNECO4 Electricity 5000 7.20B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۲
NTACO 300 7.20B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۳۳
JSC 482 400 7.00B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
Hoaphat Textbook Printing JSC 7500 6.75B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۳۳
LILAMA 45.4 JS 2400 6.37B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Hud101 Construction 10400 6.25B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Mientrung Petroleum Construction 200 6.00B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۰۱
Northern Shipping JSC 400 5.86B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۲:۰۱
Phu Phong 1100 5.65B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
VINACONEX NO 5 600 5.50B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Investment And Construction JSC No1 1900 5.34B - 1800 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۰۲
Lilama 3 800 5.15B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Underground Works Construction JSC 200 4.87B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
GiaiPhong Motor 2000 4.82B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Vinh Long Cereal and Food Corp 700 4.78B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۲۳:۳۲
CTA 500 4.77B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Bidibook 10500 4.62B - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Viglacera Ba Hien 5100 4.60B - 5100 5100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۱۶:۳۳
Meinfa 1600 4.45B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۰:۳۴
Quangnam Post Telecoms 5300 4.05B - 5300 5300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۰۱
Viet Nam Power Investment 900 3.94B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Bentre Transportation 6200 3.81B - 6200 6200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
HUNG LONG MINE 200 3.60B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۱
Song Da No 12 300 3.50B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Song Da 19 1400 3.50B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Vietnam Construction JSC No 11 200 3.36B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۰۱
FBA International Group Corp 900 3.07B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vinaconex No15 300 3.00B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
Hoa Binh Province Hung Long Trading 2300 2.83B - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
SEEC 1500 2.80B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳