کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:33:06
0 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:01:51
6 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,824
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:02:33
95 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
440 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
292 (3.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Adidas ADR 150.91 49.95B - 150.91 150.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Adidas 299.4 49.95B - 299.2 299.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Safran SA 38.91 49.95B - 38.91 38.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Safran 157.85 49.95B - 157.85 157.85 2.39 1.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Danone PK 17.67 49.82B - 17.64 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Bank of Montreal 73.46 49.58B - 73.46 73.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
ABB 20.24 49.32B - 20.24 20.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Sands China ADR 47.2 48.41B - 46.65 47.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Zurich Insurance Group 380.29 48.33B - 380.29 380.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Intesa Sanpaolo SpA PK 14.19 48.18B - 14.19 14.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Hang Seng Bank 22 47.85B - 21.95 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Valero Energy 82.85 47.77B - 82.85 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
AIG 57.45 47.60B - 57.45 57.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Schneider Electric 87.43 47.26B - 87.43 87.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۳
Schneider Electric SA 17.622 47.26B - 17.6 17.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۳
Iberdrola SA 41.17 47.21B - 41.1 41.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
ABB ADR 20.07 47.20B - 20.07 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Illinois Tool Works 155.06 46.93B - 155.06 155.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Southern 26.74 46.85B - 26.74 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Banco Bilbao ADR 5.34 46.85B - 5.33 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Southern Co ELKS 26.48 46.85B - 26.45 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Southern 61.11 46.85B - 61.08 61.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Applied Materials 50.96 46.56B - 50.96 51.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Jardine Matheson Holdings Ltd PK 55.35 46.46B - 55.35 55.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Wal-Mart De Mexico 28.17 46.38B - 28.17 28.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Cognizant 61.8 46.28B - 61.76 61.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Praxair 162.1 45.45B - 162.1 166.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Deere&Company 164.07 45.33B - 163.82 164.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Continental AG PK 13.05 45.24B - 13.03 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Boston Scientific 43.29 45.12B - 43.13 43.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Nidec 35.24 44.86B - 35.17 35.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Crown Castle 140.58 44.73B - 140.57 140.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Marriott Int 126.97 44.73B - 126.97 127.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Crown Castle Pref 1276.98 44.73B - 1276.98 1276.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Capital One Financial Corp Pc ADR 25.27 44.70B - 25.27 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Capital One Financial Corp Pd ADR 25.29 44.70B - 25.27 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Capital One Financial G 25.84 44.70B - 25.84 25.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Capital One Financial Corp Pp ADR 25.35 44.70B - 25.35 25.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Capital One Financial Corp Pf ADR 26.04 44.70B - 26.03 26.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
Capital One Financial 92.74 44.70B - 92.74 93.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲