کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1046
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:37:04
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
1 (2.86%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:46
5 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,889
قیمت روز
81 (1.04%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:03:08
253 (3.32%)
تغییر ۳ ماهه
539 (7.34%)
تغییر ۶ ماهه
412 (5.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lowe’s 112.6 78.00B 112.32 112.32 112.6 0.21 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Kraft Heinz 28.41 76.59B 28.22 28.22 28.41 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
CNOOC ADR 160.51 76.50B 160.84 160.51 160.84 1.11 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
BNP Paribas 49.47 76.47B - 49.47 49.47 0.54 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
BNP Paribas ADR 24.302 76.47B 24.272 24.272 24.302 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Christian Dior 510 74.44B - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Christian Dior ADR 128.5 74.44B - 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
CNOOC 1.43 73.43B - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Westpac Banking ADR 20.29 73.12B 20.3 20.29 20.3 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Deutsche Telekom ADR 16.76 73.09B 16.81 16.76 16.81 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
E I du Pont de Nemours Pa Pref 83.79 72.83B - 83.79 83.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۵
E I du Pont de Nemours Pb Pref 103.41 72.83B - 103.41 103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۵
Ambev SA 4.68 72.79B 4.71 4.68 4.71 0.04 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
EOG Resources 81.32 72.03B 81.17 81.17 81.32 0.44 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Dongfeng Motor Group Co 52 71.50B - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۳
BMW ADR 23.8 70.34B 23.76 23.76 23.8 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Kering SA 51.49 70.30B 51.46 51.46 51.49 0.18 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Bank of Nova Scotia 56.18 69.87B 56.2 56.18 56.2 0.23 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Charter Communications 425.42 69.72B 422.73 422.73 425.42 1.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Gazprom 7.18 69.09B 7.192 7.18 7.192 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Danaher 143.95 68.94B 143.74 143.74 143.95 0.22 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Charles Schwab Corp Pc ADR 26.21 68.94B 26.2072 26.2072 26.21 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
The Charles Schwab 43.23 68.94B 42.36 42.36 43.23 0.65 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Daimler 52.49 68.22B 52.395 52.395 52.49 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Glencore 3.18 68.20B 3.12 3.12 3.18 0.03 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Glencore ADR 6.24 68.20B 6.254 6.24 6.254 0.04 0.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
VALE 11.77 67.87B 11.87 11.77 11.87 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Starbucks 90.96 67.41B 90.85 90.85 90.96 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Rosneft 6.28 66.87B - 6.28 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
ENI ADR 31.61 66.61B 31.46 31.46 31.61 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Suncor Energy 31.9 66.58B 31.97 31.9 31.97 0.09 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
ENI 15.2775 66.54B - 15.2775 15.2775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۲
CVS Health Corp 63.26 65.42B 63.18 63.18 63.26 0.28 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Sony ADR 59.11 65.03B 58.88 58.88 59.11 0.09 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Vodafone Group ADR 19.47 64.76B 19.43 19.43 19.47 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Vodafone Group PLC 1.9 64.44B - 1.9 1.9 0.03 1.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
Occidental 44.62 64.08B 44.72 44.62 44.72 0.28 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Becton Dickinson 257.52 64.01B 257.23 257.23 257.52 0.58 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Itau Unibanco 8.56 63.90B 8.6 8.56 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲
American Tower 221.61 63.67B 221.44 221.44 221.61 0.94 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۲