کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:04
0 (1.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:01:39
5 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,893
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:02:53
414 (5.53%)
تغییر ۳ ماهه
586 (8.02%)
تغییر ۶ ماهه
347 (4.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Postal Savings Bank ADR 12 86.66B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Santander ADR 4.16 85.38B - 4.16 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
ASML Holding 247.6 85.13B - 247.6 247.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۴:۰۲
Baidu 110.54 84.74B - 110.54 110.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
ASML ADR 248.99 84.69B - 248.99 249.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Lockheed Martin 384.86 84.35B - 384.86 385.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
American Express 119.2 84.32B - 119.2 119.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۰۳
Morgan Stanley Pe ADR 28.56 83.91B - 28.56 28.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Morgan Stanley Pa ADR 22.05 83.91B - 22.05 22.1538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Morgan Stanley Pf ADR 27.99 83.91B - 27.99 28.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Morgan Stanley Pi ADR 27.87 83.91B - 27.87 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Morgan Stanley 45.16 83.91B - 45.16 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Morgan Stanley Pg ADR 25.7286 83.91B - 25.7286 25.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Thermo Fisher Scientific 297.65 83.34B - 295.83 297.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Goldman Sachs Group Inc Pd ADR 21.81 83.31B - 21.7493 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Goldman Sachs Group Inc Pa ADR 20.9846 83.31B - 20.9846 21.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Goldman Sachs Group Inc Pb ADR 25 83.31B 24.9997 24.9997 25 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs 219.9 83.31B - 219.9 220.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Goldman Sachs Group Inc Pc ADR 22.01 83.31B - 21.9885 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Goldman Sachs Group Inc Pj ADR 26.41 83.31B - 26.41 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Goldman Sachs Group Inc Pk ADR 27.52 83.31B - 27.52 27.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Qualcomm 78.41 83.20B - 78.41 78.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Volkswagen Pref ADR 17.45 82.22B - 17.43 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Volkswagen DRC 16.6 82.22B - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱:۰۳
U.S. Bancorp Po ADR 25.45 82.16B - 25.45 25.6202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
U.S. Bancorp Pm ADR 27.71 82.16B - 27.71 27.7556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
U.S. Bancorp Pa ADR 850 82.16B - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
US Bancorp 56.08 82.16B - 56.08 56.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
U.S. Bancorp Ph ADR 21.12 82.16B - 21.12 21.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
ConocoPhillips 57.34 81.46B - 57.34 57.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Daimler ADR 13.37 81.28B - 13.36 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Caterpillar 133.78 81.12B - 133.5 133.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Deutsche Telekom AG 16.66 80.63B - 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۴:۰۲
BlackRock 442.96 79.93B - 441.46 442.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
HDFC Bank ADR 104.97 79.89B - 104.92 104.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Softbank Corp. 45.14 79.43B - 44.1 45.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
Mitsubishi UFJ Financial ADR 5.29 79.40B - 5.285 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
NextEra Energy 218.49 78.74B - 218.44 218.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۲
NextEra Energy Inc Unit 75.6 78.74B - 75.2601 75.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۳:۰۳
NextEra Energy Unit 69.4 78.74B - 69.4 69.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲:۳۲