شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.112
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 13:13:09
0 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:03:40
2 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,920
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:23
2 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
248 (3.23%)
تغییر ۶ ماهه
644 (8.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hop-On Inc 0.0002 - - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
Earth Gen-Biofuel 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
American Leisure 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
Enzolytics 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
EnviroTech 0.1479 - - 0.1479 0.1479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Scoobeez Global 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
3I Infrastructure 2.72 - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Go-Ahead 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Warehouse Group 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Agora Holdings 0.011 - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
3D Eye Solutions, In 0.79 - - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Digital Uts Ventures 0.0029 - - 0.0029 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Newgioco 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Carso ADR 7.57 - 7.58 7.57 7.58 0.26 3.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
Discovery Energy 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۶
Mercantil Bank A 19.27 - 19.27 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
PDS Biotech 8.19 - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
1mage Software 0.062 - 0.062 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Ces Synergies Inc 0.0026 - - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Rmg Acquisition 10.02 - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Worldwide Internet 0.0001 - - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Hear Atlast Holdings 0.181 - - 0.181 0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Intl Display Adverti 0.012 - - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Reeltime Rentals 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Advantis Corp 0.0159 - - 0.0159 0.0159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Greenlite Ventures 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Globe Net Wireless 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Comepay 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
Hemp Inc 0.0242 - - 0.0242 0.0242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
World of Wireless 0.004 - - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
Marine Harvest ADR 22.8 - - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
Mexico Closed Fund 13.92 - - 13.92 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
Resource Ventures 0.049 - - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
Vega Biofuels 0.014 - - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
DUSA Pharma 23.49 - - 23.49 23.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
Sgd Holdings 0.0709 - - 0.0709 0.0709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
GTEC Holdings 0.1721 - 0.1721 0.1721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
3Power Energy 0.087 - 0.087 0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
MamaMancinis 0.66 - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
American Rare Earths 0.015 - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳