کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1013
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 08:39:07
0 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:01:28
6 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,852
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:02:59
373 (4.99%)
تغییر ۳ ماهه
545 (7.46%)
تغییر ۶ ماهه
378 (5.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wells Fargo & Co Pp ADR 25.43 270.15B - 25.43 25.43 0.49 1.96% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo & Co Pn ADR 25.5 270.15B - 25.5 25.5 0.56 2.25% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo & Co Pq ADR 26.33 270.15B - 26.33 26.33 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo Pref W 26.2 270.15B - 26.2 26.2 0.44 1.71% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳
Wells Fargo Pref J 25 270.15B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Walmart 115.57 252.74B - 115.57 115.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Nestle 105.84 241.93B - 105.8 105.84 0.76 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Nestle ADR 105.89 241.93B - 105.89 105.99 0.42 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Chevron 124.12 241.60B - 124.12 124.78 0.16 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
UnitedHealth 234.43 235.77B - 234.43 234.74 0.53 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
AT&T 37.31 235.24B - 37.31 37.34 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Intel 52.2 231.65B - 52.1 52.2 0.11 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Home Depot 230.99 225.06B - 230.99 231.22 0.42 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Pfizer 36.83 212.22B - 36.77 36.83 0.12 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Toyota Motor ADR 135.94 211.76B - 135.77 135.94 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Verizon Communications Inc ELKS 25.1 207.88B - 25.09 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Verizon 59.5 207.88B - 59.5 59.79 0.12 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Novartis 86.28 207.86B - 86.28 87.3 0.48 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Mastercard 274.08 205.32B - 273.74 274.08 0.65 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
PetroChina ADR 55.16 204.53B - 55.16 55.26 0.36 0.66% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Cisco 49.96 202.37B - 49.96 50.15 0.10 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Roche Holding Participation 276.4 199.02B - 274.52 276.4 1.06 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Procter & Gamble DRC 119.75 196.29B - 119.42 119.75 0.50 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Boeing 378.85 195.46B - 378.85 380.47 1.93 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Novartis ADR 86.14 192.55B - 86.14 86.44 0.42 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Roche Holding ADR 34.44 191.58B - 34.44 34.44 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
HSBC ADR 38.39 187.61B - 38.37 38.39 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
HSBC 7.645 187.39B 7.53 7.53 7.645 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Coca-Cola 53.96 186.64B - 53.94 53.96 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
HSBC Holdings PLC ADR 26.2 183.76B - 26.19 26.2 0.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Taiwan Semiconductor 44.6 183.73B - 44.6 44.6 0.07 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
China Mobile ADR 42.49 181.85B - 42.49 42.49 0.09 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Oracle 53.14 179.87B - 52.96 53.14 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Citigroup Inc Pj ADR 28.68 170.64B - 28.6582 28.68 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Citigroup Inc Pl ADR 25.01 170.64B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۴
Citigroup 69.83 170.64B - 69.75 69.83 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Citigroup Inc Pc ADR 25.08 170.64B - 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Citigroup Inc Pk ADR 27.84 170.64B - 27.84 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Netflix Inc DRC 294.29 170.15B 1210 1210 294.29 915.71 311.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Anheuser Busch ADR 95.74 169.42B - 95.74 95.77 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲