شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1028
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 02:26:04
0 (2.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:03:40
1 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,842
قیمت روز
6 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:24
116 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
219 (2.87%)
تغییر ۶ ماهه
760 (10.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 236.21 909.84B - 236.21 236.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۰۳
Amazon.com 1736.43 824.79B - 1736.43 1736.43 0.82 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Alphabet A 1217.77 779.55B - 1217.77 1217.77 2.94 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Alphabet Inc C 1217.14 779.55B - 1217.14 1217.14 4.50 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Microsoft 139.68 757.64B - 139.68 139.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۰۳
Facebook 183.28 562.48B - 183.28 183.28 0.26 0.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Alibaba 171.16 475.17B - 171.16 171.16 0.69 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Berkshire Hathaway 311640 462.12B - 311640 311640 340.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Berkshire Hathaway B 207.91 462.12B - 207.23 207.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.97 354.78B - 25.97 25.97 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 26.05 354.78B - 26.05 26.05 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.68 354.78B - 25.68 25.68 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan 116.45 354.78B - 116.45 116.45 0.07 0.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.71 354.78B - 25.71 25.71 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.01 354.78B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Exxon Mobil 69.18 350.27B - 69.18 69.18 0.14 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
J&J 130.72 325.45B - 130.72 130.72 0.45 0.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Visa 177.36 296.66B - 177.36 177.36 0.18 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Royal Dutch Shell ADR 57.82 294.12B - 57.82 57.82 0.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Royal Dutch Shell B ADR 58.28 294.12B - 58.28 58.28 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Royal Dutch Shell A 28.84 293.81B - 28.84 28.84 0.09 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Bank of America Corp Pw ADR 25.01 285.83B - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۴:۰۲
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Pg ADR 21.15 285.83B - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۲:۰۲
Bank of America 29.14 285.83B - 29.14 29.14 0.08 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Bank of America Corp Ph ADR 20.18 285.83B - 20.18 20.18 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Bank of America Corp Py ADR 25.43 285.83B - 25.43 25.43 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Bank of America Corp Pe ADR 24.25 285.83B - 24.25 24.25 0.15 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Bank of America Corp Pl ADR 22.67 285.83B - 22.67 22.67 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Bank of America Corp Pl Pref 1479.7 285.83B - 1479.7 1479.7 0.65 0.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Bank of America Corp Pj ADR 22.73 285.83B - 22.73 22.73 0.09 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲:۰۲
Wells Fargo & Co Pq ADR 26.64 270.15B - 26.64 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۰۳
Wells Fargo Pref W 25.96 270.15B - 25.96 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Wells Fargo&Co 49.27 270.15B - 49.27 49.27 0.10 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱:۰۲
Wells Fargo & Co Pp ADR 25.29 270.15B - 25.29 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Wells Fargo Pref X 25.81 270.15B - 25.81 25.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Wells Fargo Pref R 28.68 270.15B - 28.68 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲
Wells Fargo & Co Pv ADR 25.93 270.15B - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۲