شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا
یورو / دلار
1.1699
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:17:31
11 (90.53%)
تغییر ۳ ماهه
11 (90.16%)
تغییر ۶ ماهه
10 (89.55%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا
30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
30 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه
DJ Composite
6,992
قیمت روز
205 (2.94%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:04:13
58,089 (89.26%)
تغییر ۳ ماهه
57,660 (89.18%)
تغییر ۶ ماهه
51,039 (87.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Snap 12.96 - 12.96 12.96 0.24 1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
iQIYI 33.23 - 33.23 33.23 3.06 9.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Adidas 223.52 - 223.52 223.52 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fortive 77.41 - 77.41 77.41 0.43 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nutrien 53.87 - 53.87 53.87 0.18 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Renault 17.38 - 17.38 17.38 1.33 7.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Southern 25.23 - 25.23 25.23 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Volvo ADR 15.66 - 15.66 15.66 0.45 2.87% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
DTE Energy 51.33 - 51.33 51.33 0.53 1.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
BB&T Pref H 26.17 - 26.17 26.17 0.05 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Daimler ADR 16.43 - 16.43 16.43 0.38 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hexagon ADR 56.58 - 56.58 56.58 1.13 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
KeyCorp ADR 26.66 - 26.66 26.66 0.09 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Legrand ADR 14.69 - 14.69 14.69 0.25 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mechel Pref 129.35 - 129.35 129.35 128.37 13099.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Heineken ADR 48.19 - 48.19 48.19 0.33 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Spotify Tech 171.72 - 171.72 171.72 9.22 5.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
State Street 25.9365 - 25.9365 25.9365 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Air China ADR 20.2 - 20.2 20.2 2.50 12.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Caixabank ADR 1.37 - 1.37 1.37 0.02 1.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Public Storage 24.0802 - 24.0802 24.0802 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CK Hutchison ADR 10.63 - 10.63 10.63 0.15 1.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Black Decker Unit 105.6 - 105.6 105.6 0.82 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Country Garden ADR 47.01 - 47.01 47.01 4.14 8.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Public Storage ADR 24.898 - 24.898 24.898 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Public Storage ADR 24.81 - 24.81 24.81 0.13 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wells Fargo Pref W 25.2039 - 25.2039 25.2039 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wells Fargo Pref X 24.96 - 24.96 24.96 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Airports Thailand ADR 19.8 - 19.8 19.8 0.70 3.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Duke Energy Debenture 25.5801 - 25.5801 25.5801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Huntington Bancshares 25.97 - 25.97 25.97 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Media Braves A 25.01 - 25.01 25.01 0.50 2.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Media Braves C 25.02 - 25.02 25.02 0.40 1.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Longfor Properties ADR 29.1 - 29.1 29.1 1.10 3.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Capital One Financial G 24.45 - 24.45 24.45 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Capital One Financial H 26.15 - 26.15 26.15 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dominion Resources Pref 24.68 - 24.68 24.68 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dominion Resources Unit 45.92 - 45.92 45.92 0.32 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
China Resources Land ADR 34.15 - 34.15 34.15 5.15 15.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Media SiriusXM A 45.7 - 45.7 45.7 0.52 1.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Liberty Media SiriusXM C 45.88 - 45.88 45.88 0.46 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
London Stock Exchange ADR 14.79 - 14.79 14.79 0.18 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Assicurazioni Generali ADR 8.48 - 8.48 8.48 0.21 2.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Compagnie Saint-Gobain ADR 8.98 - 8.98 8.98 0.15 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Huntington Bancshares D ADR 26.61 - 26.61 26.61 0.09 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Overseas Chinese Banking ADR 17.11 - 17.11 17.11 0.38 2.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Skandinaviska Enskilda Banken ADR 9.46 - 9.46 9.46 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
NSK 1145 - 1145 1145 1124.07 5370.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TDK 11410 - 11410 11410 11305.21 10788.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Aeon 2372.5 - 2372.5 2372.5 2350.64 10753.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
TOTO 5320 - 5320 5320 5267.66 10064.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Secom 8355 18.87 18.87 8355 8336.07 44036.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sharp 2492 5.6 2492 5.6 2486.15 42498.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Teijin 1998 17.85 17.85 1998 1980.13 11080.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
JGC Corp. 2172 38.69 2172 38.69 2133.36 5521.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Kao Corp. 8514 15.42 15.42 8514 8498.75 55729.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Tokyo Gas 2848.5 - 2848.5 2848.5 2834.80 20692.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Asahi Glass 4295 7.76 4295 7.76 4287.25 55319.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Denso Corp. 5406 - 5406 5406 5381.13 21632.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Hino Motors 1164 - 1164 1164 1056.56 983.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Inpex Corp. 1129.5 - 1129.5 1129.5 1119.36 11039.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
JTEKT Corp. 1509 - 1509 1509 1462.08 3116.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Nikon Corp. 1736 15.98 15.98 1736 1720.12 10832.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Subaru Corp 3184 14.39 14.39 3184 3169.33 21596.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Isuzu Motors 1464 13.23 13.23 1464 1450.36 10633.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Alps Electric 2715 - 2715 2715 2665.05 5335.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Olympus Corp. 4135 - 4135 4135 4097.41 10900.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sekisui House 1911.5 17.27 17.27 1911.5 1893.94 10785.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Casio Computer 1800 - 1800 1800 1636.90 1003.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Daiichi Sankyo 4270 - 4270 4270 4230.39 10680.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Fast Retailing 51640 46.87 46.87 51640 51592.63 108914.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sumitomo Corp. 1814 - 1814 1814 1797.27 10742.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dr. Reddy's Labs 2290.15 33.21 2290.15 33.21 2256.08 6621.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mitsubishi Corp. 3083 - 3083 3083 3026.45 5351.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Trend Micro Inc. 6140 - 6140 6140 6082.18 10519.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Daikin Industries 13435 12.32 12.32 13435 13422.64 108597.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Mitsubishi Estate 1957 17.7 17.7 1957 1939.07 10814.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Seven & i Holdings 4780 21.67 21.67 4780 4758.09 21716.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Shin-Etsu Chemical 9800 22.13 22.13 9800 9777.34 43148.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Suzuki Motor Corp. 6173 229.5 229.5 6173 5941.43 2565.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Ajinomoto Co., Inc. 2062.5 - 2062.5 2062.5 2043.46 10732.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Dai Nippon Printing 2471 11.01 11.01 2471 2459.74 21844.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Daiwa House Industry 3694 34.05 34.05 3694 3660.09 10793.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Konica Minolta, Inc. 1037 - 1037 1037 1017.83 5309.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Wacoal Holdings Corp 3145 - 3145 3145 3001.00 2084.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sumitomo Metal Mining 4238 9.6 4238 9.6 4228.28 43500.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Takeda Pharmaceutical 4526 20.4 20.4 4526 4505.81 22317.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
East Japan Railway Co. 10505 15.74 10505 15.74 10488.65 64150.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
West Japan Railway Co. 8043 - 8043 8043 7967.93 10614.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Central Japan Railway Co. 23590 21.44 21.44 23590 23567.98 107030.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Sony Financial Holdings Inc. 2144 - 2144 2144 2124.35 10810.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Jaguar Mining 0.36 12.5 0.36 12.5 12.08 3355.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
Gap 118.73 33.52 118.73 33.52 85.34 255.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
HUYA 32.6 - 32.6 32.6 3.25 9.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
ZaZa 0.0269 - 0.0269 0.0269 0.00 7.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Covia 18.98 - 18.98 18.98 0.76 4.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
RCABS 0.0131 - 0.0131 0.0131 0.00 21.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Spire 0.006 - 0.006 0.006 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Chorus 14.29 - 14.29 14.29 0.57 3.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Coates 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 10.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Medley 23.9 - 23.9 23.9 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
NN ADR 20.715 - 20.715 20.715 0.25 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
WH ADR 16.05 - 16.05 16.05 0.47 2.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Aptinyx 19.8 - 19.8 19.8 0.20 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
COPsync 0.008 - 0.008 0.008 0.00 14.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
EuroDry 8.81 - 8.81 8.81 0.49 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Paragon 0.02 - 0.02 0.02 0.00 24.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Quantum 0.013 - 0.013 0.013 0.00 14.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Eyenovia 7.65 - 7.65 7.65 0.31 4.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
FreeSeas 0.008 - 0.008 0.008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Hemp Inc 0.0412 - 0.0412 0.0412 0.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Angiosoma 0.017 - 0.017 0.017 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
BLOK Tech 0.1108 - 0.1108 0.1108 0.02 14.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Drone Usa 0.005 - 0.005 0.005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Mc Endvrs 0.0126 - 0.0126 0.0126 0.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nuvus Gro 0.1911 - 0.1911 0.1911 0.03 19.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Open Bank 12.47 - 12.47 12.47 0.52 4.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Pao Group 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Perspecta 21.48 - 21.48 21.48 0.25 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Fortum ADR 4.63 - 4.63 4.63 0.07 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Gulf Coast 0.078 - 0.078 0.078 0.01 6.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
L&L Energy 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
PositiveID 0.01 - 0.01 0.01 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Sack Lunch 0.02 - 0.02 0.02 0.01 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Water Tech 0.009 - 0.009 0.009 0.00 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Black Ridge 10.35 - 10.35 10.35 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
ElectroCore 19.14 - 19.14 19.14 0.71 3.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Good Gaming 0.0121 - 0.0121 0.0121 0.00 15.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Medley ELKS 24.74 - 24.74 24.74 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Rich Cigars 0.27 - 0.27 0.27 0.01 3.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Rich Pharma 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
SCE VI Pref 23.25 - 23.25 23.25 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
U-Swirl Inc 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 55.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
ABN AMRO ADR 13.01 - 13.01 13.01 0.11 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Coin Citadel 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Elev8 Brands 0.0614 - 0.0614 0.0614 0.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
First Choice 27.94 - 27.94 27.94 1.07 3.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
IDO Security 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Pharmos Corp 0.006 - 0.006 0.006 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Sgd Holdings 0.199 - 0.199 0.199 0.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Acusphere Inc 0.0515 - 0.0515 0.0515 0.01 19.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Advantis Corp 0.0309 - 0.0309 0.0309 0.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Alpha Natural 29 - 29 29 0.10 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Amg Cap Tr Ii 60.1 - 60.1 60.1 1.35 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Axiologix Inc 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Graphite Corp 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 350.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Graystone Inc 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Luminar Media 0.57 - 0.57 0.57 0.05 9.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Pharmagen Inc 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 63.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Western Asset 8.647 - 8.647 8.647 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Avax Techs Inc 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 9.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
BIG Blockchain 0.1521 - 0.1521 0.1521 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bon-Ton Stores 0.005 - 0.005 0.005 0.00 60.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Dana Resources 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Drone Delivery 1.3993 - 1.3993 1.3993 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Trinity Merger 9.77 - 9.77 9.77 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Two Hands Corp 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 15.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
2050 Motors Inc 0.004 - 0.004 0.004 0.00 14.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Adaptive Medias 0.001 - 0.001 0.001 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Brazil Minerals 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Cptl Grp Hldngs 0.006 - 0.006 0.006 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Critic Clothing 0.1846 - 0.1846 0.1846 0.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Elray Resources 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Ijj Corporation 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Innovativ Media 0.0067 - 0.0067 0.0067 0.00 11.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Intellect Neuro 0.026 - 0.026 0.026 0.00 15.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
NanoTech Gaming 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Pan Global Corp 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Alternate Health 0.532 - 0.532 0.532 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bitcoin Services 0.067 - 0.067 0.067 0.00 3.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Charah Solutions 11 - 11 11 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
China Sunergy Co 0.0212 - 0.0212 0.0212 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Cuba Beverage Co 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Cyber Apps World 0.005 - 0.005 0.005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Dna Dynamics Inc 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 8.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Eagle Point Cred 18 - 18 18 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Embarr Downs Inc 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Erf Wireless Inc 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Glori Energy Inc 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Imperial Res Inc 0.0027 - 0.0027 0.0027 0.00 11.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Medically Minded 0.008 - 0.008 0.008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Reeltime Rentals 0.02 - 0.02 0.02 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Rising India Inc 0.008 - 0.008 0.008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Rosetta Genomics 0.0391 - 0.0391 0.0391 0.02 95.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Rotate Black Inc 0.008 - 0.008 0.008 0.02 236.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Voip-Pal.Com Inc 0.093 - 0.093 0.093 0.00 3.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Ameramex Intl Inc 0.03 - 0.03 0.03 0.01 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Biotech Medics Ne 0.0019 - 0.0019 0.0019 0.00 5.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Complete Fin Solu 0.08 - 0.08 0.08 0.06 75.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
CorePoint Lodging 26.15 - 26.15 26.15 0.50 1.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Digital Locations 0.008 - 0.008 0.008 0.00 3.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
The Pulse Network 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Union Acquisition 9.66 - 9.66 9.66 0.03 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Unique Pizza Subs 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Vision Plasma Sys 0.002 - 0.002 0.002 0.00 10.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Apple Rush Company 0.0389 - 0.0389 0.0389 0.00 2.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Gold Dynamics Corp 0.002 - 0.002 0.002 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Marine Harvest ADR 20.2 - 20.2 20.2 0.12 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
MB Financial ADR C 25.42 - 25.42 25.42 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Mexico Closed Fund 14.73 - 14.73 14.73 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Pure Acquisition A 9.63 - 9.63 9.63 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Taiwan Closed Fund 20.2707 - 20.2707 20.2707 0.21 1.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
True Leaf Medicine 0.4849 - 0.4849 0.4849 0.03 5.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Viper Networks Inc 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Wells Fargo Pref A 25.16 - 25.16 25.16 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
All American Pet Co 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 100.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Altapacific Bancorp 15.401 - 15.401 15.401 0.20 1.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
American Petro-Hunt 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Anything Tech Media 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Atc Venture Grp Inc 0.03 - 0.03 0.03 0.01 50.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Blue Gem Enterprise 0.001 - 0.001 0.001 0.00 60.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Constellation Alpha 9.97 - 9.97 9.97 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Delta Oil & Gas Inc 0.025 - 0.025 0.025 0.00 16.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Elite Data Services 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 40.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Green Star Products 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Pioneer Diversified 14.525 - 14.525 14.525 0.07 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Rainmaker Worldwide 0.155 - 0.155 0.155 0.01 3.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Wialan Technologies 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
All American Gld Crp 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 18.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Americas Wind Energy 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 3.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bell Buckle Holdings 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 40.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
BioNitrogen Holdings 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Digital Uts Ventures 0.008 - 0.008 0.008 0.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Firemans Contractors 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Hear Atlast Holdings 0.646 - 0.646 0.646 0.05 8.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Mistral Ventures Inc 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
NextEra Energy Deb J 24.94 - 24.94 24.94 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
NextEra Energy Deb K 24.99 - 24.99 24.99 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Paradigm Oil And Gas 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Pd-Rx Pharmaceutical 6.4 - 6.4 6.4 0.15 2.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Peer To Peer Network 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 5.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Planet Resource Reco 0.004 - 0.004 0.004 0.00 2.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Trophy Resources Inc 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Vg Life Sciences Inc 0.007 - 0.007 0.007 0.00 133.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Virtual Sourcing, In 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 40.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Alcentra Capital Corp 6.67 - 6.67 6.67 0.04 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Draper Oakwood Tech A 9.97 - 9.97 9.97 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
First BITCoin Capital 0.33 - 0.33 0.33 0.02 6.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Morgan Stanley Pref K 25.919 - 25.919 25.919 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Brookfield Real Assets 23 - 23 23 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Great Basin Scientific 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.01 18.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Innerscope Advertising 0.02 - 0.02 0.02 0.01 50.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
ProSiebenSat1 Media AG 6.8 - 6.8 6.8 0.05 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
iClick Interactive Asia 6.76 - 6.76 6.76 0.39 5.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nutrastar International 0.006 - 0.006 0.006 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
TPG Pace Energy Class A 10.55 - 10.55 10.55 0.14 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Cushing Renaissance Fund 17.38 - 17.38 17.38 0.23 1.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Dillards Capital Trust I 25.83 - 25.83 25.83 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Hypertension Diagnostics 0.01 - 0.01 0.01 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Alexandria Advantage Wrty 0.001 - 0.001 0.001 0.00 10.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Harrison Vickers Waterman 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Cushing Energy Income Fund 8.97 - 8.97 8.97 0.18 2.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Swiss Helvetia Closed Fund 12.12 - 12.12 12.12 0.07 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Calamos Dynamic Convertible 21.55 - 21.55 21.55 0.41 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Cohen and Steers MLP Income 9.91 - 9.91 9.91 0.18 1.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Tekla World Healthcare Fund 13 - 13 13 0.14 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
UBS AG London Branch ELKS 2 15.955 - 15.955 15.955 0.05 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
UBS AG London Branch ELKS 3 15.5 - 15.5 15.5 0.25 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Popular Capital Trust I Pref 24.93 - 24.93 24.93 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Strats Trust US Cellular GIC 9.5602 - 9.5602 9.5602 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
KKR Income Opportunities Fund 16.54 - 16.54 16.54 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Popular Capital Trust II Pref 23.005 - 23.005 23.005 0.22 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Mexico Equity and Income Closed 9.97 - 9.97 9.97 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Old Second Capital Trust I Pref 10.58 - 10.58 10.58 0.06 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Miller/Howard High Income Equity 12.0899 - 12.0899 12.0899 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
BlackRock Floating Rateome Closed 14.01 - 14.01 14.01 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Delaware Enhanced Global Dividend 11.35 - 11.35 11.35 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Dreyfus Muni Bond Infrastr Closed 12.445 - 12.445 12.445 0.05 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK 3.9 - 3.9 3.9 0.16 4.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Voya Emerging Markets High Div Eq 7.96 - 7.96 7.96 0.16 2.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Apollo Tactical Income Closed Fund 15.7 - 15.7 15.7 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Ares Dynamic Credit Allocation Inc 16.15 - 16.15 16.15 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Babson Capital Corporate Investors 15.18 - 15.18 15.18 0.15 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Corts Trust for JC Penney Deb Pref 13.3703 - 13.3703 13.3703 0.10 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
New York Community Capital Trust V 49.54 - 49.54 49.54 0.19 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nuveen Real Assetome Growth Closed 16.09 - 16.09 16.09 0.10 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Sprott Physical Platinum Palladium 8.22 - 8.22 8.22 0.05 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Babson Capital Global Short Dura HY 18.769 - 18.769 18.769 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
ClearBridge Energy MLP Oppor Closed 10.91 - 10.91 10.91 0.21 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
ClearBridge Energy MLP Total Return 11.04 - 11.04 11.04 0.24 2.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Corporate Backed Trust Certifica IC 12.2 - 12.2 12.2 0.05 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Deutsche Bank Contingent Ca II Pref 25.14 - 25.14 25.14 0.07 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Deutsche Bank Contingent Cap V Pref 25.6739 - 25.6739 25.6739 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Eagle Growth Income Opportun Closed 15.32 - 15.32 15.32 0.06 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Eaton Vance Short Duration Diversif 12.97 - 12.97 12.97 0.04 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Guggenheim Credit Allocation Closed 22.275 - 22.275 22.275 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
John Hancock Hedged Equity & Income 16.94 - 16.94 16.94 0.10 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nuveen California Div Advantag Muni 13.4 - 13.4 13.4 0.05 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nuveen Intermediate Duration Qualit 12.5301 - 12.5301 12.5301 0.04 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nuveen Short Duration Credit Opport 17.39 - 17.39 17.39 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Principal Real Estate Income Closed 17.59 - 17.59 17.59 0.08 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Salient Midstream & MLP Closed Fund 9.87 - 9.87 9.87 0.22 2.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Stone Harbor Emerging Markets Total 12.73 - 12.73 12.73 0.17 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Tortoise Energy Independence Closed 12.19 - 12.19 12.19 0.17 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Virtus Global Multi Sectorom Closed 13.55 - 13.55 13.55 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nuveen Preferred and Income 2022 Term Fund 24.09 - 24.09 24.09 0.09 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
BOS 2.18 - 2.18 2.18 0.06 2.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
MER 1.4601 - 1.4601 1.4601 0.05 3.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
OHR 0.218 - 0.218 0.218 0.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
STR 0.25 - 0.25 0.25 0.01 3.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴