شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1515
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:28:07
0 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
1 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,107
قیمت روز
6 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:10
249 (3.39%)
تغییر ۳ ماهه
458 (6.88%)
تغییر ۶ ماهه
998 (16.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 219.31 909.84B - 219.31 219.31 0.39 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Amazon.com 1764.03 824.79B - 1764.03 1764.03 2.94 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Alphabet A 1105.18 779.55B - 1105.18 1105.18 0.80 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Alphabet Inc C 1096.46 779.55B - 1096.46 1096.46 5.98 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Microsoft 108.66 757.64B - 108.66 108.66 0.13 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Facebook 154.05 562.48B - 154.05 154.05 0.13 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Alibaba 142.93 475.17B - 142.93 142.93 0.61 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Berkshire Hathaway 314477 462.12B - 314477 314477 154.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Berkshire Hathaway B 209.83 462.12B - 209.83 209.83 0.23 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.74 354.78B - 25.74 25.74 0.14 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.65 354.78B - 25.65 25.65 0.07 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.79 354.78B - 25.79 25.79 0.09 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.95 354.78B - 25.95 25.95 0.23 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 24.65 354.78B - 24.65 24.65 0.23 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25.56 354.78B - 25.56 25.56 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
JPMorgan 107.91 354.78B - 107.91 107.91 0.44 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Exxon Mobil 81.97 350.27B - 81.97 81.97 0.21 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
J&J 139.05 325.45B - 139.05 139.05 0.43 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Visa 140.08 296.66B - 140.08 140.08 0.13 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Royal Dutch Shell ADR 65.53 294.12B - 65.53 65.53 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Royal Dutch Shell B ADR 67.72 294.12B - 67.72 67.72 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Royal Dutch Shell A 33.36 293.81B - 33.36 33.36 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp Pj ADR 23.98 285.83B - 23.98 23.98 0.45 1.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp Pe ADR 23.97 285.83B - 23.97 23.97 0.17 0.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp Pw ADR 25.83 285.83B - 25.83 25.83 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp Py ADR 26.05 285.83B - 26.05 26.05 0.22 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp Ph ADR 21.65 285.83B - 21.65 21.65 0.19 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp Pg ADR 21.5224 285.83B 21.628 21.5224 21.628 0.32 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Bank of America Corp Pl ADR 23.75 285.83B - 23.75 23.75 0.17 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B 24.991 24.991 25.01 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America 28.32 285.83B - 28.32 28.32 0.06 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of America Corp Pl Pref 1258.89 285.83B - 1258.89 1258.89 1.86 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Wells Fargo Pref W 24.91 270.15B - 24.91 24.91 0.18 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Wells Fargo Pref R 28.2 270.15B 27.76 27.76 28.2 0.72 2.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Wells Fargo & Co Pn ADR 23.17 270.15B - 23.17 23.17 0.23 1.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Wells Fargo Pref X 24.18 270.15B 24.1901 24.16 24.1901 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Wells Fargo&Co 52.89 270.15B - 52.89 52.89 0.29 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Wells Fargo & Co Po ADR 23.02 270.15B - 23.02 23.02 0.16 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Wells Fargo & Co Pp ADR 23.39 270.15B - 23.39 23.39 0.13 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲