کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1105
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:02:15
0 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:57
6 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,604
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:02:32
100 (1.34%)
تغییر ۳ ماهه
517 (7.30%)
تغییر ۶ ماهه
227 (3.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 206.5 909.84B - 206.5 206.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Amazon.com 1792.57 824.79B - 1792.57 1792.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Alphabet Inc C 1177.6 779.55B - 1177.6 1177.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Alphabet A 1179.21 779.55B - 1179.21 1179.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Microsoft 136.13 757.64B - 136.13 136.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۰۳
Facebook 183.7 562.48B - 183.7 183.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Alibaba 174.76 475.17B - 174.76 174.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Berkshire Hathaway B 199.71 462.12B - 199.71 199.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Berkshire Hathaway 300698 462.12B - 300698 300698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 26.1 354.78B - 26.08 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 26.01 354.78B - 26.01 26.059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.74 354.78B - 25.74 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.82 354.78B - 25.82 25.8664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan 107.72 354.78B - 107.72 107.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 24.97 354.78B 24.98 24.97 24.98 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Exxon Mobil 68.29 350.27B - 68.29 68.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
J&J 131.35 325.45B - 131.35 131.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Visa 178.29 296.66B - 178.29 178.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Royal Dutch Shell B ADR 55.55 294.12B - 55.55 55.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Royal Dutch Shell ADR 55.57 294.12B - 55.57 55.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Royal Dutch Shell A 28.335 293.81B - 28.335 28.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Ph ADR 20.15 285.83B - 20.08 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Bank of America 27.04 285.83B - 27.04 27.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pl Pref 1442.61 285.83B - 1442.16 1442.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Py ADR 25.79 285.83B - 25.79 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Bank of America Corp Pw ADR 24.97 285.83B - 24.97 24.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pe ADR 23.42 285.83B - 23.2575 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pg ADR 20.9182 285.83B - 20.9182 20.9182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pj ADR 23.03 285.83B - 23.03 23.0477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Bank of America Corp Pl ADR 22.09 285.83B - 22.05 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Pp ADR 25.43 270.15B - 25.43 25.43 0.49 1.96% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo&Co 44.4 270.15B - 44.4 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Wells Fargo & Co Pt ADR 25.55 270.15B - 25.55 25.55 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo & Co Pv ADR 26.18 270.15B - 26.18 26.18 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo & Co Pq ADR 26.33 270.15B - 26.33 26.33 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo Pref R 28.54 270.15B - 28.54 28.54 0.33 1.16% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۳۳
Wells Fargo Pref W 26.2 270.15B - 26.2 26.2 0.44 1.71% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳