کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1407
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:41:03
0 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:15
1 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
2 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,728
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 00:33:15
427 (5.85%)
تغییر ۳ ماهه
1,829 (31.00%)
تغییر ۶ ماهه
738 (10.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 198.58 909.84B 198.99 198.58 198.99 1.30 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Amazon.com 1913.9 824.79B 1913.33 1913.33 1913.9 8.41 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Alphabet A 1116.7 779.55B 1116.78 1116.7 1116.78 2.85 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Alphabet Inc C 1116.14 779.55B 1117.08 1116.14 1117.08 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Microsoft 136.97 757.64B - 136.97 136.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Facebook 192.57 562.48B 193.26 192.57 193.26 1.39 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Alibaba 168.08 475.17B 168.18 168.08 168.18 0.19 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Berkshire Hathaway 310352 462.12B 311126 310352 311126 626.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Berkshire Hathaway B 206.76 462.12B 207.32 206.76 207.32 0.52 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pf ADR 25.74 354.78B - 25.74 25.74 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۰:۳۳
JPMorgan Chase & Co Pe ADR 25.86 354.78B 25.8802 25.86 25.8802 0.10 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pa ADR 25.78 354.78B 25.76 25.76 25.78 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 26.06 354.78B 26.05 26.05 26.06 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pb ADR 25 354.78B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan 108.68 354.78B 109.27 108.68 109.27 0.62 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 26.09 354.78B 26.0766 26.0766 26.09 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Exxon Mobil 76.95 350.27B 77.04 76.95 77.04 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
J&J 143.04 325.45B 143.11 143.04 143.11 0.21 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Visa 173.88 296.66B 173.72 173.72 173.88 0.91 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Royal Dutch Shell ADR 65.86 294.12B 65.85 65.85 65.86 0.04 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Royal Dutch Shell B ADR 66.8 294.12B 66.78 66.78 66.8 0.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 32.8 293.81B 32.85 32.8 32.85 0.20 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp Pe ADR 22.55 285.83B 22.519 22.519 22.55 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp P ADR 24.99 285.83B - 24.99 24.9901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Bank of America Corp Pl Pref 1368.54 285.83B 1366.9 1366.9 1368.54 8.55 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp Pl ADR 21.75 285.83B 21.74 21.74 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp Pw ADR 25.39 285.83B 25.4 25.39 25.4 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp Py ADR 25.79 285.83B 25.7989 25.79 25.7989 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp Pj ADR 21.9 285.83B 22.0884 21.9 22.0884 0.11 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America 27.98 285.83B 28.12 27.98 28.12 0.18 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp Pd ADR 25.01 285.83B - 24.991 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۳:۰۳
Bank of America Corp Pg ADR 19.79 285.83B 20.0001 19.79 20.0001 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Bank of America Corp Ph ADR 19.69 285.83B 19.7488 19.69 19.7488 0.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۲
Wells Fargo Pref X 25.4563 270.15B - 25.4563 25.4563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Wells Fargo & Co Pv ADR 26.1401 270.15B - 26.1401 26.1401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Wells Fargo Pref L 1346.5 270.15B - 1346.5 1346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۲
Wells Fargo Pref J 25 270.15B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۳:۰۳
Wells Fargo & Co Pn ADR 24.94 270.15B - 24.94 24.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Wells Fargo Pref R 28.214 270.15B - 28.214 28.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Wells Fargo & Co Po ADR 24.8853 270.15B - 24.8853 24.8853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۳۲