شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2621
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 05:19:04
0 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
1 (3.57%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:19
1 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
5 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,930
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:28
346 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
123 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,126 (5.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IAG 494.4 13.23B - 485 495.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
CNP Assurances 17.86 13.18B - 17.76 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Ferrovial 25.935 13.13B - 25.85 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
JM AB 267.7 13.12B - 267 267.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Stora Enso Oyj R 11.52 13.12B - 11.39 11.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
UCB 66.55 12.99B - 66.55 66.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Sodexo 97.56 12.92B - 97.56 98.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Telecom Italia 0.5333 12.89B - 0.5306 0.5337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Addtech 247 12.81B - 247 247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Hannover Rueckversicherung SE 156.4 12.78B - 155.3 156.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
AIB 3.07 12.77B - 3.068 3.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Atea 122 12.76B - 122 122.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Petroleum Geo - Services 11.74 12.52B - 11.36 11.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Galp Energia 13.5975 12.50B - 13.535 13.5975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Lufthansa 14.8025 12.49B - 14.5775 14.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Atos 65.32 12.48B - 65 65.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
EDP 3.587 12.47B - 3.5706 3.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Tata Steel DRC 4.77 12.33B - 4.77 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Snam 4.56 12.28B - 4.56 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۳
Accor 38.02 12.20B - 37.75 38.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
D Carnegie Co AB 216.25 12.16B - 216.25 216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
RWE AG ST 27.22 12.14B - 27.068 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Attendo International publ AB 44.73 12.13B - 43.64 44.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Umicore 36.56 12.02B - 36.02 36.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Ratos B 24.49 11.98B - 24.49 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Swiss Life Holding 480.4 11.89B - 477.45 480.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Smith & Nephew 1860.5 11.69B - 1858 1867.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Sonova H Ag 227 11.54B - 225.9 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Bollore 3.761 11.53B - 3.761 3.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
ACS 36.06 11.47B - 35.85 36.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Solvay 95.56 11.41B - 94.72 95.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Resurs 57.67 11.40B - 57.67 58.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
GAIL Ltd UK 10.7 11.37B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Adecco 55.6 11.31B - 55.2 55.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Bonava B 111.65 11.24B - 111.65 112.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Bankia 1.7435 11.20B - 1.726 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Ocean Yield 52.3 11.20B - 52.3 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Norwegian Air Shuttle 34.45 11.09B - 34.37 34.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Valeo SA 31.5 11.06B - 31.26 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Merck 103.83 10.99B - 103.65 104.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲