کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:04
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
4 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
5 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,196
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:54
1,077 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
705 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
180 (0.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HK Land Holdings 5.48 16.68B - 5.48 5.48 1.25 22.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Heidelbergcement 69.7 16.60B - 68.44 69.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Legrand 66.85 16.56B - 66.42 66.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
UPM-Kymmene 26.745 16.18B - 26.72 26.8975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
DNO International 13.557 16.15B - 13.37 13.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Olav Thon Eien 146.84 16.03B - 146.84 146.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Kerry Group 105 15.92B - 105 106.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Wilh Wilhelmsen 22.46 15.86B - 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Geberit 478.28 15.86B - 477.9 478.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
OMV AG 46.24 15.74B - 45.82 46.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Grifols Pref 18.33 15.65B - 18.289 18.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Legal & General 255.7 15.55B - 250.9 255.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
DSM NV 112.7 15.52B - 112.15 112.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
CD Projekt SA 99 15.43B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Aker Solutions OL 28.345 15.34B - 27.86 28.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
London Stock Exchange 7514 15.27B - 7358 7514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Erste Group Bank AG 31.69 15.21B - 31.37 31.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
AF AB 211.5 15.01B - 211.5 211.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Deutsche Wohnen 31.335 14.79B - 31.29 31.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Sydbank 104.45 14.70B - 103.9 104.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
WPP 1038 14.64B - 1023 1038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Grifols 27.195 14.60B - 27.15 27.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Novolipetsk DRC 22.98 14.55B - 22.66 22.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Klovern AB Pref 360 14.48B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۳۲
Klovern AB 15.93 14.48B - 15.93 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Thyssenkrupp AG 13.14 14.47B - 13.14 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
GBL 87.01 14.42B - 87.01 87.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Schouw&Co 489 14.22B - 489 489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۳۲
Man SE ST 49.12 14.11B - 49.12 49.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۲
Bravida Holding AB 84.9 14.03B - 82.62 84.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Gamesa 13.623 14.01B - 13.4 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Wolters Kluwer 63.56 13.95B - 62.6 63.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Ferguson 6190 13.89B - 6190 6196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
SSE 1183.5 13.79B - 1183.5 1187.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Avanza Bank 81.6 13.74B - 81.6 81.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Exor 63.4 13.67B - 63.4 63.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Dassault Aviation 1360.5 13.52B - 1360.5 1374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Bouygues 35.46 13.46B - 35.09 35.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Publicis Groupe 46.215 13.42B - 45.78 46.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Commerzbank 6.702 13.29B - 6.702 6.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱:۳۶