کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:04
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
4 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
5 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,196
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:54
1,077 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
705 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
180 (0.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Watches Of Switzerland Group 280.5 - 279 280.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Network International Holdings 545 - 545 557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Intosol 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Zambeef 5 - - 5 5.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
RM Secured Direct Lending 101.5 - - 100.45 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Siemens Healthineers 35.7125 - 35.685 35.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Keurig Dr Pepper 27.655 - 27.655 27.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Derriston Capital 137.5 - - 137.5 137.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Tritax EuroBox GBp 93.6 - 91.265 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
PRS Reit 90 - - 88.36 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Stapleton Capital 3.7 - - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Impact Healthcare REIT 111 - - 109.7 111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Sdcl Energy Efficiency 111 - 110.49 111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Baillie Gifford US Growth 141 - - 139.75 141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
DWF 120 - 118.5 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Triple Point Social 88 - - 87.12 89.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Valeura Energy Inc 187.5 - 187.5 192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Litigation Capital 82.6 - - 80.8 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
MENA Land 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Residential Secure 92.6 - - 91.99 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Adyen 626.1 - 626.1 630.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Amigo 73.7 - 73.4488 74.0446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Quilter 138.45 - - 135.6 138.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Zscaler 48.3206 - 48.3206 48.3206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
ASA Intl 360 - 360 367.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Epiroc A 109.6 - 108.375 109.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Wilmcote Holdings 96 - - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
AJ Bell 413.5 - 413.5 414.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
iQIYI 18.064 - 18.064 18.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
SSAB B 27.29 - - 27.2 27.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Tilray 31.19 - 31.19 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Kungsleden AB 83.75 - - 83.05 83.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲