کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2513
قیمت روز
0 (0.65%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:09:23
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
5 (20.83%)
تغییر ۳ ماهه
6 (26.09%)
تغییر ۶ ماهه
7 (31.82%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,041
قیمت روز
20 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:22
884 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
550 (2.82%)
تغییر ۶ ماهه
334 (1.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BigDish 4.39 4.4 4.25 4.5 0.16 3.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Wilmcote Holdings 96 - - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Stapleton Capital 3.7 - - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Tilray 31.3 - 31.3 31.3 0.24 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
AJ Bell 414.5 415.5 413 415.5 1.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Polyus 60.1 - 59.8 59.55 60.1 0.35 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
MENA Land 135 - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۵:۳۲
Fidia 51.67 - 51.67 51.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰:۳۴
CEVA Logistics 30.1 - 30.1 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Frontier Com 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۵
Arion banki hf 5.77 - 5.77 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۲۳:۳۲
Intosol 41 - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۸:۳۲
Carraro 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
Lloyds Banking Pref A 153.8 - - 153 153.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
Induction Healthcare 118 - 118 118 1.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Honye Financial 22.5 - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۳۲
Golden Rock Global 6.3 - - 5.51 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Crossword Cybersecurity 491 - 491 491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۳۲
Safe Harbour 135 - - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
Grupo Clarin DRC 1.89 - - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
Vertu Capital Ltd 0.61 - - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۳۲
Weight Watchers 30.22 - 30.22 30.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Bermele 1.38 - 1.38 1.38 0.08 6.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
ASA Intl 367 - 367 367 14.00 3.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
CIP Merchant 53.5 - - 53.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۲۱:۳۲
Dropbox 19.9453 - 19.9453 19.9453 0.19 0.98% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Valeura Energy Inc 202.5 - 202.5 202.5 15.00 8.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
EJF Investments 173.5 - - 173.5 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Diaceutics 94.5 94.2 93 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Dev Clever 4 3.98 3.8 4 0.12 3.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Trainline 481 482.5 481 484.5 5.50 1.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Stadler Rail 44 - 44 44 0.78 1.80% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Loungers 198.2 - 198.2 198.2 1.80 0.91% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Distribution Finance 125 - 125 125 1.10 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Integumen 1.744 1.75 1.744 1.797 0.06 3.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Intrum Justitia 252.85 - - 252.85 252.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
Kore Potash 1.18 - 1.15 1.15 1.18 0.02 1.72% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
Diverse Income Trust 91.11 - - 91.11 91.11 0.29 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Pure Gold Mining 37.2 - 37.2 37.2 0.70 1.92% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
South Boulder Mines 42 - 42 42 3.50 9.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۳