شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2631
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 05:03:06
0 (0.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
1 (3.57%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:19
1 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
5 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
6 (27.27%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,930
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:33:28
346 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
123 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,126 (5.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Endesa 23.425 20.84B - 23.425 23.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Sika I 156.9 20.79B - 156.65 157.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Givaudan 2828 20.78B - 2828 2836.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Kongsberg 123.25 20.76B - 123.25 124.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Gas Natural 23.97 20.73B - 23.97 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Atlantia 22.02 20.61B - 21.94 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
BAE Systems 558.6 20.44B - 556.2 558.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Entra ASA 139.2 20.43B - 138.4 139.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Austevoll 86.3 20.21B - 86.05 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Surgutneftegaz ADR 5.57 20.07B - 5.57 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Aviva Pref 149.96 19.68B - 149.96 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Aviva 396.8 19.68B - 394.05 397.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
KONE Oyj 52.55 19.53B - 52.44 52.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Lonza Group 332.72 19.48B - 329.8 332.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
FLSmidth&Co 225.95 19.37B - 225.2 227.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Worldpay 9450 19.36B - 9340.5 9450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۲
PGE SA 11.97 19.31B - 11.97 9.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۲
Partners Group 761.58 19.29B - 760.4 761.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Peab B 89.8 19.29B - 89.35 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Cap Gemini 108.03 19.22B - 107.73 108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Aeroports De Paris 163.9 19.15B - 163.1 164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
KGHM Polska Miedz 112.85 19.00B - 112.85 112.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis 3.8065 18.78B - 3.76 3.8065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Atrium Ljungberg B 203.9 18.56B - 203.9 205.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Michelin 102.78 18.51B - 101.28 102.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Akzo Nobel 82.6 18.50B - 82.6 82.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Tenaris 9.31 18.44B - 9.31 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Ryanair Holdings 12 18.28B - 11.87 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Rolls-Royce Holdings 752.4 18.23B - 739.76 753.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Abertis 18.363 18.11B - 18.363 18.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۵
Fortum 21.31 17.98B - 21.15 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Kuehne & Nagel 148.39 17.78B - 148.39 149.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
Peugeot 22.89 17.65B - 22.6 22.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
NCC B 172.9 17.29B - 169.5 172.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
STMicroelectronics 18.955 17.28B - 18.955 19.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Norwegian Finans 76.67 17.21B - 76.5 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Neste Oil Oyj 28.85 17.06B - 28.68 28.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Experian 2455 17.05B - 2451 2488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Coca-Cola European 51.35 16.89B - 51.35 51.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
Nolato B 549 16.77B - 549 553.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲