شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2947
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:33:24
0 (6.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
2 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,288
قیمت روز
187 (0.92%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
1,083 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
981 (5.08%)
تغییر ۶ ماهه
1,758 (9.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swatch I 278.8 25.32B - 278.8 278.8 2.70 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Fiat 13.964 25.32B - 13.964 13.964 0.05 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Ahold Delhaize 24.078 25.27B - 24.078 24.078 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
SWECO B 344 25.23B - 344 344 0.40 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Deutsche Bank AG 6.583 25.17B - 6.583 6.583 0.03 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
SKY PLC 1726.5 25.17B - 1726.5 1727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ArcelorMittal 14.828 25.15B - 14.828 14.828 0.28 1.95% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Tesco 232.6 25.06B - 232.6 232.6 0.50 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Topdanmark A/S 292 24.89B - 292 292 2.50 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
MTG A 500.7 24.81B - 500.7 500.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Repsol 14.5375 24.70B - 14.5375 14.5375 0.10 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Tatneft ADR 71.48 24.44B - 71.48 71.48 0.60 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Tomra Systems 257.4 24.42B - 257.4 257.4 3.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Infineon 19.131 24.35B - 19.131 19.131 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Gazprom Neft ADR 32.7 24.33B - 32.7 32.7 0.25 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Getinge B 166.75 24.29B - 166.75 166.75 1.32 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Caixabank 2.641 23.90B - 2.641 2.641 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Beiersdorf AG 105.975 23.77B - 105.975 105.975 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Loomis B 382.8 23.44B - 382.8 382.8 2.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Heineken 87.425 23.41B - 87.425 87.425 0.48 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Thales 92.15 23.17B - 92.15 92.15 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Anglo American 2040.5 23.01B - 2040.5 2040.5 4.50 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Toyota Motor 7688 23.00B - 7688 7688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Sampo Oyj A 36.945 22.93B - 36.945 36.945 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Axis AB 363.5 22.78B - 363.5 363.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Schindler Ps 247.07 22.72B - 247.07 247.07 0.29 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
MTG B 90.65 22.69B - 90.65 90.65 0.13 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Immofinanz AG 25.65 22.64B - 25.65 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۳۲
Standard Chartered 686 22.63B - 686 686 0.60 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Lundbergforetagen B 384.5 22.40B - 382 384.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Generali 18.6575 22.17B - 18.6575 18.6575 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Sparebank 1Sr 96.85 22.12B - 96.85 96.85 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
CRH 2865 22.10B - 2865 2865 14.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Associated British Foods 2458 21.53B - 2431 2458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BT Group 189.78 21.52B - 189.78 189.78 1.80 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Elkem 21.11 21.51B - 21.11 21.11 0.11 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Deutsche Boerse 138.025 21.47B - 138.025 138.025 0.43 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Renault 43.87 21.37B - 43.87 43.87 0.10 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
Saint Gobain 36.587 21.12B - 36.587 36.587 0.16 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱
E.ON SE 9.16 20.84B - 9.16 9.16 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۰۱