کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2472
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:33:06
0 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:20
5 (20.83%)
تغییر ۳ ماهه
5 (20.83%)
تغییر ۶ ماهه
7 (31.82%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:45
845 (4.37%)
تغییر ۳ ماهه
1,171 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
421 (2.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brookfield Asset Management 49.26 34.66B - 49.26 49.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Philips 43.93 34.14B - 43.85 44.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Elekta B 128.875 33.90B - 128.25 129.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Relx PLC 1857.5 33.21B - 1857.5 1889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Bank Zachodni WBK 395.55 32.88B 303.93 303.93 395.55 92.55 30.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۳:۳۳
Gornictwo Naftowe Gazownictwo 6.23 32.74B - 5.075 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Swiss Re 102.25 32.62B - 102.25 102.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Credit Agricole 11.3175 32.46B - 11.285 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Engie 14.44 32.02B - 14.39 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UniCredit 11.185 31.77B - 11.136 11.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Barclays 151.54 31.72B - 150.66 152.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Dassault Systemes 130.1 31.07B - 129.4 130.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Johnson Controls 42.8906 30.98B - 42.8906 42.8906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
Jyske Bank 217.65 30.89B - 217.56 220.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Carnival 3689 30.85B - 3660 3689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Linde 197.2 30.70B - 197.2 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Storebrand 58.16 30.51B - 58.16 58.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
RBS PLC 213.5 30.37B - 213.5 216.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Axfood AB 201.78 30.30B - 201.78 203.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
HEXPOL B 76.85 30.24B - 76.85 78.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Bank Polska Kasa Opieki 102.84 30.18B - 102.84 105.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
TGS-NOPEC Geophysical 241.6 29.90B - 241 242.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Hufvudstaden A 173.05 29.67B - 173.05 174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Muench. Rueckvers. 233.55 29.45B - 232.51 233.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Societe Generale 26.12 29.12B - 25.96 26.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 25.04 29.08B - 25.03 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
National Grid 851.5 28.26B - 851.5 855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Amadeus 67.42 27.53B - 67.095 67.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Nokia Oyj 4.7735 27.49B - 4.6982 4.7905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
KBC 60.51 27.36B - 60.08 60.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Imperial Brands 2138.5 26.95B - 2138.5 2163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Vivendi 24.975 26.81B - 24.975 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Luxottica 51.67 26.44B 51.64 51.64 51.67 0.09 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Kindred Group 57.78 26.21B - 57.12 57.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
BillerudKorsnas 105.65 26.18B - 105.05 105.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Fresenius ST 62.76 26.15B - 62.64 63.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Essilor International 132.57 26.02B - 132.5 132.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Spotify Tech 112.9395 25.68B - 112.9395 112.9395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Unibail Rodamco 132.15 25.65B - 131 132.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Compass 2004 25.55B - 2000.35 2010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲