کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2487
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 23:59:16
0 (1.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

29
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
5 (20.83%)
تغییر ۳ ماهه
6 (26.09%)
تغییر ۶ ماهه
7 (31.82%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,054
قیمت روز
14 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:33:26
756 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
503 (2.57%)
تغییر ۶ ماهه
446 (2.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novozymes B 297.3 75.94B 296.1 296.1 297.3 3.45 1.17% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Airbus Group 122.68 75.85B 122.6002 121.56 122.68 0.69 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
GlaxoSmithKline 1647 75.25B 1645.6 1644.1 1650 1.20 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
BASF 65.17 75.01B - 65.17 65.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SKF B 169.95 74.48B 170.3 169.95 171.15 0.92 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKF A 144.8 74.48B - 144.8 144.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
Orkla 80.54 72.65B 80.1082 79.94 80.54 0.98 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
ASML Holding 225.65 71.90B 226.05 224.95 226.1 2.25 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Rio Tinto PLC 4263.5 71.77B 4271.5 4263.5 4291.5 0.50 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Daimler 47.4725 69.91B 47.325 47.19 47.4725 0.25 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Deutsche Telekom AG 15.145 69.35B 15.192 15.142 15.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
SCA B 88.59 68.01B 88.48 88.14 89.02 1.90 2.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Gjensidige Forsikring 182.28 66.85B 181.25 180.8 182.28 2.46 1.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Diageo 3269.5 66.57B 3271 3265 3283.5 9.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
UBS Group 11.32 66.29B 11.36 11.32 11.36 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Rosneft 6.614 66.27B 6.616 6.586 6.616 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
BNP Paribas 43.78 66.11B 43.74 43.74 44.01 0.17 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
AstraZeneca 6947 65.39B 6938 6910 6947 56.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
William Demant 185.78 64.81B 187.24 185.78 187.91 0.27 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Skanska B 191.28 63.28B 191.3 189.8 191.3 2.85 1.51% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Electrolux B 233 61.69B 233.1 232.2 235.7 1.75 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
BMW ST 64.84 60.50B 64.65 64.45 64.84 0.49 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Genmab 1387.25 59.89B 1385.5 1383.5 1387.25 11.50 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Kering 464.12 59.67B 463.64 461.65 464.12 2.44 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Lukoil DRC 84.7 58.96B 84.88 84.46 84.88 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
ENI 14.36 57.33B 14.356 14.268 14.36 0.19 1.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Investment Latour 135.6 56.24B 133.5 133.5 135.6 3.30 2.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Schibsted A 271.55 55.83B 271.1 271.1 271.9 6.10 2.30% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Hermes International 621.7 54.54B 621.4 621.4 623 6.90 1.11% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Gazprom 7.208 54.00B 7.21 7.194 7.21 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Tele2 AB 138.8 52.82B 140.15 138.8 140.15 0.75 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Swedish Orphan Biovitrum 164.43 52.46B 164.5 164.05 165.05 7.46 4.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Richemont 75.2 51.64B 74.94 74.88 75.2 3.54 4.71% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
PKO Bank Polski 39.535 51.48B - 39.535 39.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۲۳:۳۳
Securitas B 150.28 50.81B 150 149.96 150.75 1.46 0.98% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
AXA 22.6375 50.52B 22.62 22.615 22.665 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Glencore 253 50.19B 253.45 253 255.85 0.45 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Heineken 97.355 49.31B 97.28 97.16 97.62 0.47 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Vodafone Group PLC 156.2 48.67B 156.16 156.16 158.94 0.90 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Pandora 296.95 48.55B 298.2 296.95 300.5 4.90 1.65% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲