کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2259
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:25:05
0 (3.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
6 (25.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
8 (36.36%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:46
109 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
35 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
1,455 (7.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 4784 952.73B - 4784 4784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Severstal - ao 949.8 786.54B - 943.2 949.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Ricoh 955.91 759.07B - 955.91 955.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Konami Corp. 4625 749.07B - 4625 4625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
Statoil 150.8 710.12B - 150.18 152.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Novo Nordisk B 354.57 575.11B - 354.38 355.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
ABB 181.45 436.85B - 181.45 181.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Magyar Telekom 434.63 416.08B - 434.63 434.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
Volvo B 127.65 342.87B - 127.65 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۳۳
Investor B 443.6 275.16B - 443.5 448.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
DnB 142.72 257.51B - 142.72 145.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Telenor 182.65 249.69B - 182.65 183.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Royal Dutch Shell A 25.04 247.85B - 25.04 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Royal Dutch Shell B 2252 247.85B - 2252 2276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nestle 108.1 240.63B - 108.1 109.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Swedbank A 125.03 215.42B - 124.55 126.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Bank 88.75 211.44B - 88.75 90.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 87.34 206.74B - 87.34 88.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
ASSA ABLOY B 205.45 199.77B - 205.45 208.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
H&M B 179.36 199.18B - 178.14 179.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Roche Holding Participation 271.85 197.95B - 271.85 274.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Svenska Handelsbanken A 83.57 196.05B - 83.44 84.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Boeing 330 195.46B - 330 363.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Sandvik AB 137.25 194.93B - 136.4 139.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Svenska Handelsbanken B 89.6 191.67B - 89.6 89.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Roche Holding 270.5 190.32B - 270.5 273.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
SEB A 83.08 184.96B - 82.66 83.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
LM Ericsson B 78.92 180.74B - 78.9 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Hexagon B 443.2 177.95B - 440.3 452.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Komercni Banka 844.5 174.28B - 844.5 844.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Procter&Gamble 106.94 168.16B - 106.94 107.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Telia Company 41.12 165.03B - 40.87 41.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Oersted 654.9 160.61B - 653.6 655.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Moller Maersk B 7247 160.41B - 7247 7564.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Comcast 43.85 150.98B - 43.68 43.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Anheuser Busch Inbev 86.28 146.25B - 85.92 87.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
Louis Vuitton 356.93 142.35B - 356.93 363.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱