شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2718
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:21:18
0 (5.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
1 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:15
40 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
729 (3.69%)
تغییر ۶ ماهه
689 (3.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5259.35 952.73B - 5259.35 5259.35 1525.65 29.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Severstal - ao 1021.5 786.54B 1014.22 1014.22 1021.5 4.40 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Ricoh 1123 759.07B - 1123 1147.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Konami Corp. 5050 749.07B - 5050 5050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Statoil 211.05 710.12B - 211.05 211.05 0.25 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Novo Nordisk B 309.52 575.11B - 309.52 318.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ABB 205.65 436.85B - 205.65 205.65 0.35 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Magyar Telekom 406.51 416.08B - 406.51 406.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۶
Volvo B 146.95 342.87B - 146.95 146.95 0.60 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Nordea Bank 92.9 340.46B - 92.9 92.9 0.16 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۶
Investor B 398.67 275.16B - 398.67 398.67 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
DnB 165.9 257.51B - 165.9 165.9 0.90 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Telenor 160.24 249.69B - 160.24 160.24 0.84 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Royal Dutch Shell A 27.72 247.85B - 27.72 27.72 0.07 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Royal Dutch Shell B 2513.5 247.85B - 2513.5 2513.5 3.50 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Nestle 81.29 240.63B - 80.96 81.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Swedbank A 206.45 215.42B - 206.45 206.45 0.93 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 180.89 211.44B - 180.89 180.89 0.86 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 81.66 206.74B - 80.86 81.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ASSA ABLOY B 179.82 199.77B - 179.82 179.82 0.22 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
H&M B 126.99 199.18B - 126.99 126.99 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Roche Holding Participation 238.85 197.95B - 238.85 239.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Svenska Handelsbanken A 109.62 196.05B - 109.62 109.62 0.48 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Boeing 336.21 195.46B - 336.21 336.21 6.55 1.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Sandvik AB 153.78 194.93B - 153.78 153.78 0.28 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Svenska Handelsbanken B 1015.2 191.67B - 1015.2 1015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding 242.95 190.32B - 241.39 242.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SEB A 95.76 184.96B - 95.76 95.76 0.11 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
LM Ericsson B 71.46 180.74B - 71.46 71.46 0.32 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Hexagon B 526.3 177.95B - 526.3 526.3 1.86 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Komercni Banka 940 174.28B - 936 940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۴
Procter&Gamble 72.31 168.16B - 72.31 72.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Telia Company 42.21 165.03B - 42.21 42.21 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Oersted 401.8 160.61B - 401.8 401.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Moller Maersk B 8620 160.41B - 8537.5 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Comcast 35.48 150.98B - 35.48 35.48 0.67 1.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Anheuser Busch Inbev 86.81 146.25B - 86.81 86.81 0.18 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Louis Vuitton 298.3 142.35B - 298.3 298.3 0.43 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳