شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.288
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:41:04
0 (6.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
3 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,232
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:57
1,591 (8.54%)
تغییر ۳ ماهه
862 (4.45%)
تغییر ۶ ماهه
1,570 (8.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Severstal - ao 883.5574 786.54B - 879.2 889.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Ricoh 1085.77 759.07B - 1085.77 1085.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۷:۰۱
Konami Corp. 4624.08 749.07B - 4624.08 4624.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴:۰۱
Statoil 176.78 710.12B - 176.7 177.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Novo Nordisk B 391.27 575.11B - 389.95 391.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
ABB 212.8 436.85B - 211.9 212.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Magyar Telekom 435.5 416.08B - 435.5 435.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Volvo B 149.72 342.87B - 149.65 151.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۳۳
Investor B 511.3 275.16B - 510.9 514.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
DnB 163.38 257.51B - 163.38 163.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Telenor 164.53 249.69B - 164 165.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Royal Dutch Shell A 26.95 247.85B - 26.95 27.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Royal Dutch Shell B 2285 247.85B - 2285 2307.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Nestle 103.78 240.63B - 103.58 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank A 133.53 215.42B - 133.05 133.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Danske Bank 92.62 211.44B - 92.2 92.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 88.3 206.74B - 88.3 88.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
ASSA ABLOY B 226.05 199.77B - 225.8 226.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
H&M B 184.34 199.18B - 184.34 186.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Roche Holding Participation 294 197.95B - 294 298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Svenska Handelsbanken A 95.05 196.05B - 95.05 95.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Boeing 367.98 195.46B - 362.24 367.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Sandvik AB 177.38 194.93B - 176.75 178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Svenska Handelsbanken B 96.08 191.67B - 96.08 96.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Roche Holding 291.76 190.32B - 291.76 295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB A 93.08 184.96B - 92.76 93.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
LM Ericsson B 86.21 180.74B - 86.21 87.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Hexagon B 526.8 177.95B - 525.8 528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Komercni Banka 788.5 174.28B - 788.5 788.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Procter&Gamble 109.31 168.16B - 109.31 109.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Telia Company 42.63 165.03B - 42.24 42.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Oersted 608.8 160.61B - 606.2 609.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
Moller Maersk B 9050 160.41B - 8984 9050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Comcast 45.3 150.98B - 45.3 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Anheuser Busch Inbev 71.92 146.25B - 71.92 72.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Louis Vuitton 403.77 142.35B - 402.4 404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱