کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2998
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.27%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:03
1 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,836
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
1,071 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
1,040 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
385 (1.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 6785 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Severstal - ao 1035 786.54B - 1035 1035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Ricoh 1136.24 759.07B - 1136.24 1136.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Konami Corp. 4864.55 749.07B - 4864.55 4864.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۴:۰۱
Statoil 195.25 710.12B - 195.25 195.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Novo Nordisk B 328.35 575.11B - 328.35 328.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
ABB 192.86 436.85B - 192.86 192.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Magyar Telekom 470.75 416.08B - 470.75 470.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Volvo B 148.57 342.87B - 148.57 148.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 547.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investor B 437.25 275.16B - 437.25 437.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
DnB 166.85 257.51B - 166.85 166.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Telenor 173.53 249.69B - 173.53 173.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Royal Dutch Shell B 2484 247.85B - 2484 2484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Royal Dutch Shell A 28.5 247.85B - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Nestle 95.83 240.63B - 95.83 95.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Swedbank A 154.03 215.42B - 154.03 154.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Danske Bank 129.1 211.44B - 129.1 129.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 77.03 206.74B - 77.03 77.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
ASSA ABLOY B 205.9 199.77B - 205.9 205.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
H&M B 164.61 199.18B - 164.61 164.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Roche Holding Participation 263.35 197.95B - 263.35 263.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Svenska Handelsbanken A 102.7 196.05B - 102.7 102.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Boeing 330 195.46B - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Sandvik AB 169.38 194.93B - 169.38 169.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Svenska Handelsbanken B 105.8 191.67B - 105.8 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Roche Holding 261.6 190.32B - 261.6 261.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
SEB A 91.67 184.96B - 91.67 91.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
LM Ericsson B 93.85 180.74B - 93.85 93.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Hexagon B 513 177.95B - 513 513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Komercni Banka 900.5 174.28B - 900.5 900.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Procter&Gamble 90.26 168.16B - 90.06 90.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Telia Company 40.77 165.03B - 40.77 40.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Oersted 490.8 160.61B - 490.8 490.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Moller Maersk B 8955 160.41B - 8955 8955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Comcast 42.38 150.98B - 42.38 42.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Anheuser Busch Inbev 79.69 146.25B - 79.69 79.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Louis Vuitton 351.4 142.35B - 351.4 351.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱