کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2715
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:47:13
0 (3.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:01:57
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
1 (4.35%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
326 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
2,012 (11.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,685 (8.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5120.7 952.73B - 5120.7 5120.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Severstal - ao 1091 786.54B - 1091 1091 5.80 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Ricoh 1085.72 759.07B - 1085.72 1085.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Konami Corp. 5099.87 749.07B - 5099.87 5099.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Statoil 171.65 710.12B - 171.65 171.65 0.78 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Novo Nordisk B 332.35 575.11B - 332.35 332.35 6.00 1.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
ABB 186.6 436.85B - 186.6 186.6 0.71 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Magyar Telekom 410 416.08B - 410 410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۰۳
Volvo B 148.05 342.87B - 148.05 148.05 2.05 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 528.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۰۲
Investor B 454 275.16B - 454 454 2.20 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
DnB 158.07 257.51B - 158.07 158.07 2.77 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Telenor 188.68 249.69B - 188.68 188.68 0.57 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Royal Dutch Shell A 28.95 247.85B - 28.95 28.95 0.05 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Royal Dutch Shell B 2602.85 247.85B - 2602.85 2602.85 7.85 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Nestle 102.3 240.63B - 102.3 102.3 0.78 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Swedbank A 139.15 215.42B - 139.15 139.15 1.28 0.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Danske Bank 102.2 211.44B - 102.2 102.2 1.65 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 90.61 206.74B - 90.61 90.61 0.49 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
ASSA ABLOY B 207.4 199.77B - 207.4 207.4 0.60 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
H&M B 147.7 199.18B - 147.7 147.7 0.66 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Roche Holding Participation 276.36 197.95B - 276.36 276.36 0.79 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Svenska Handelsbanken A 93.32 196.05B - 93.32 93.32 0.96 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Boeing 371.84 195.46B - 371.84 371.84 41.84 12.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Sandvik AB 168.95 194.93B - 168.95 168.95 0.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Svenska Handelsbanken B 95.9 191.67B - 95.9 95.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Roche Holding 276.55 190.32B - 276.55 276.55 1.45 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
SEB A 87.58 184.96B - 87.58 87.58 0.23 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
LM Ericsson B 92.64 180.74B - 92.64 92.64 1.05 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Hexagon B 504.4 177.95B - 504.4 504.4 3.40 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Komercni Banka 899.5 174.28B - 899.5 899.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Procter&Gamble 98.49 168.16B - 98.49 98.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Telia Company 41.33 165.03B - 41.33 41.33 0.62 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Oersted 582.79 160.61B - 582.79 582.79 21.99 3.92% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Moller Maersk B 8043.6 160.41B - 8043.6 8043.6 102.60 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Comcast 43.56 150.98B - 43.56 43.56 0.17 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Anheuser Busch Inbev 79.5 146.25B - 79.5 79.5 0.17 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Louis Vuitton 367.64 142.35B - 367.64 367.64 1.36 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲