شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3057
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:01:52
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,270
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
737 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,396 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
531 (2.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 6785 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Severstal - ao 998.66 786.54B - 992.4 999.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Ricoh 1138 759.07B - 1138 1138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Konami Corp. 4446.88 749.07B - 4446.88 4446.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Statoil 197.3 710.12B - 195.85 197.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Novo Nordisk B 325.6 575.11B - 325.6 327.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
ABB 189.22 436.85B - 188.4 189.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Magyar Telekom 461.25 416.08B - 461.25 461.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Volvo B 137.9 342.87B - 137.9 139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 545.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Investor B 418.55 275.16B - 418.55 421.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
DnB 161.75 257.51B - 160.88 162.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Telenor 167.55 249.69B - 167.55 168.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Dutch Shell A 27.7 247.85B - 27.61 27.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Dutch Shell B 2414.5 247.85B - 2414.5 2430.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Nestle 91.58 240.63B - 90.6 91.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Swedbank A 172.5 215.42B - 170.4 173.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Danske Bank 121.5 211.44B - 121.35 122.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 90.54 206.74B - 90.2 90.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
ASSA ABLOY B 192.78 199.77B - 192.4 193.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
H&M B 139.91 199.18B - 139.91 140.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Roche Holding Participation 276.7 197.95B - 276.55 277.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Svenska Handelsbanken A 104.33 196.05B - 103.3 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Boeing 336.21 195.46B - 336.21 421.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Sandvik AB 154.43 194.93B - 153.69 154.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Svenska Handelsbanken B 104.75 191.67B - 104.75 104.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱:۳۶
Roche Holding 274.5 190.32B - 273.3 274.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
SEB A 93.12 184.96B - 92.1 93.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
LM Ericsson B 87.64 180.74B - 87.16 87.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Hexagon B 485.95 177.95B - 484.8 486.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Komercni Banka 944.5 174.28B - 944.5 944.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Procter&Gamble 88.76 168.16B - 88.21 88.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Telia Company 40.84 165.03B - 40.42 40.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Oersted 479.05 160.61B - 476.4 480.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Moller Maersk B 8828 160.41B - 8650 8828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Comcast 38.52 150.98B - 38.52 38.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Anheuser Busch Inbev 65.39 146.25B - 65.39 66.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Louis Vuitton 299.43 142.35B - 297.5 299.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴