شاخص یاب
امارات متحده عربی
امارات متحده عربی

درهم امارات / دلار

0.2723
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار امارات متحدهٔ عربی

118
قیمت روز
1 (0.85%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
9 (8.26%)
تغییر ۳ ماهه
12 (11.32%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.94 143.50B - 16.94 16.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
First Abu Dhabi Bank 14.88 131.86B - 14.88 14.88 0.14 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Emirates NBD PJSC 10.25 55.02B - 10.25 10.25 0.05 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Ad Commercial 9.08 36.65B - 9.08 9.08 0.17 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Emaar Properties 4.2 35.66B - 4.2 4.2 0.02 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Dubai Islamic Bank 5.05 32.49B - 5.05 5.05 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
National Oil 2.23 30.00B - 2.22 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Emaar Malls 1.6 27.46B - 1.6 1.6 0.02 1.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Qatar Telecom 71 23.51B - 71 71 1.00 1.43% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Emirate Integrated Telecom 5.04 22.44B - 5.04 5.04 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Emaar Develop 3.85 20.80B 3.8 3.8 3.85 0.03 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
DP World 15.7 18.51B - 15.7 15.7 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Aldar Properti 1.69 16.20B - 1.69 1.69 0.02 1.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Agility Public Warehousing 9.03 14.68B - 9.03 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۴
Mashreqbank PSC 72 13.23B - 72 72 8.00 11.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Damac Properties Dubai Co PSC 1.27 12.77B - 1.27 1.27 0.05 4.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Ad Islamic Bk 4.35 12.29B 4.31 4.31 4.35 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Commercial Bank of Dubai 3.7 11.77B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Union Natl Bk 5.25 9.91B - 5.25 5.25 0.07 1.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Dubai Investments 1.16 8.12B - 1.16 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Dubai Financial Market 0.792 7.94B - 0.792 0.792 0.02 2.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Natl Bk Of Rak 4.25 7.38B - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Dana Gas 0.82 6.98B - 0.82 0.82 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Ad Natl Energy 0.97 6.67B - 0.9 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
ARAMEX PJSC 4.2 5.86B - 4.2 4.2 0.03 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
National Bank of Fujairah 4.8 4.98B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۳۴
Nat Bk Qaiwain 2.96 4.92B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۳۴
Gulf Finance Group 0.93 4.81B 0.945 0.93 0.945 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Air Arabia PJSC 0.925 4.57B - 0.925 0.925 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
National Central Cooling 1.67 4.53B - 1.67 1.67 0.03 1.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Invest Bank AD 2.49 4.00B - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Sharjah Islami 1.19 3.43B - 1.19 1.19 0.01 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Waha Capital 1.43 3.34B - 1.43 1.43 0.04 2.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Amanat Holdings PJSC 0.982 3.10B - 0.982 0.982 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Union Properties 0.36 3.09B - 0.36 0.36 0.01 1.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Arabtec Holding 2 3.05B - 2 2 0.03 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Agthia Group 3.9 2.94B - 3.9 3.9 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Abu Dhabi National Hotels Co 2.71 2.75B - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
DXB Entertainments 0.242 2.60B - 0.242 0.242 0.01 2.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Gulf Pharm Ind 1.7 2.49B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴