کالایاب
شاخص یاب
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0398
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:42:19
0 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

897
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
101 (12.69%)
تغییر ۳ ماهه
41 (4.79%)
تغییر ۶ ماهه
125 (16.19%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

537
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:02:55
36 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
18 (3.27%)
تغییر ۶ ماهه
16 (3.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
Ukrnafta 105 5.64B - 98.7 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Tsentrenergo 15 5.61B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۰۴
Ukrtelecom 0.14 2.41B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
NASK Oranta 2 1.63B - 1.883 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Kinto 52 1.16B - 50 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Interpipe Ntz Pat 0.7 729.25M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Krukov Vag Zav 11.48 603.25M - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Donbasenergo 23.5 304.01M - 23.03 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Avtokraz 0.0542 226.65M - 0.0542 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yasin Koks Zav 0.216 69.55M - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Bohdan Motors 0.0135 44.05M - 0.0135 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Stirol 1.32 35.81M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stahan Vagon 0.2 13.31M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZNVKIF Intehrum Venture 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dneprenergo 501 - 501 501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰