شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0415
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:24:11
0 (4.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

840
قیمت روز
1 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:39
67 (7.39%)
تغییر ۳ ماهه
36 (4.48%)
تغییر ۶ ماهه
52 (6.60%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

519
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:31:39
16 (2.96%)
تغییر ۳ ماهه
51 (8.98%)
تغییر ۶ ماهه
64 (10.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 230 37.30B - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
Raiff Bank Ava 0.32 19.57B - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10.7 5.89B - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰:۰۲
Ukrnafta 149 5.64B - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Tsentrenergo 8.5 5.61B - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Ukrtelecom 0.135 2.41B - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
NASK Oranta 2 1.63B - 1.883 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Kinto 52 1.16B - 50 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Interpipe Ntz Pat 1.5 729.25M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Krukov Vag Zav 12 603.25M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Donbasenergo 24 304.01M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Avtokraz 0.0542 226.65M - 0.0542 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yasin Koks Zav 0.1 69.55M - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Bohdan Motors 0.0135 44.05M - 0.0135 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Stirol 1.32 35.81M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stahan Vagon 0.2 13.31M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZNVKIF Intehrum Venture 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dneprenergo 501 - 501 501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰