کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:15
74 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
428 (20.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 30 1638.04B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 299.15 1090.74B - 299.15 299.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۳۱
Centum Invest 1173.42 939.74B - 1173.42 1173.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Development Finance Co 670 482.29B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Bank of Baroda Uganda 129 375.00B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۳۱
New Vision Printing & Publishing 330 34.43B - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
National Insurance Corp 14 25.48B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Uganda Clays 15.3 19.35B - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۳۱