شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,735
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:29
130 (8.12%)
تغییر ۳ ماهه
100 (6.10%)
تغییر ۶ ماهه
54 (3.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 25 1638.04B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 281.38 1090.74B - 281.38 281.38 9.38 3.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Centum Invest 1060.8 939.74B - 1060.8 1060.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Development Finance Co 650 482.29B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Bank of Baroda Uganda 125 375.00B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
New Vision Printing & Publishing 321 34.43B - 321 321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
National Insurance Corp 11 25.48B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۳۳
Uganda Clays 10 19.35B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱