کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,785
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:21
182 (11.35%)
تغییر ۳ ماهه
46 (2.63%)
تغییر ۶ ماهه
425 (19.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 30 1638.04B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 300 1090.74B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Centum Invest 1173.42 939.74B - 1173.42 1173.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Development Finance Co 670 482.29B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bank of Baroda Uganda 129.22 375.00B - 129.22 129.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۲
New Vision Printing & Publishing 334 34.43B - 334 334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۱
National Insurance Corp 14 25.48B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Uganda Clays 16 19.35B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲