شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,681
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:33:20
176 (9.48%)
تغییر ۳ ماهه
439 (20.71%)
تغییر ۶ ماهه
115 (6.41%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 30.38 1638.04B - 30.38 30.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 320 1090.74B - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Centum Invest 995.91 939.74B - 995.91 995.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
Development Finance Co 822.97 482.29B - 822.97 822.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of Baroda Uganda 138 375.00B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
New Vision Printing & Publishing 336 34.43B - 336 336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
National Insurance Corp 14 25.48B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Uganda Clays 19.19 19.35B - 19.19 19.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲