شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,603
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:36:55
89 (5.28%)
تغییر ۳ ماهه
470 (22.69%)
تغییر ۶ ماهه
462 (22.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 30 1638.04B - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 300 1090.74B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Centum Invest 995.91 939.74B - 995.91 995.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
Development Finance Co 822.97 482.29B - 822.97 822.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Bank of Baroda Uganda 135 375.00B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
New Vision Printing & Publishing 338 34.43B - 338 338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
National Insurance Corp 14 25.48B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Uganda Clays 19 19.35B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۰۴