کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1741
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:29:04
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

206
قیمت روز
2 (0.98%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:21
23 (12.57%)
تغییر ۳ ماهه
37 (21.89%)
تغییر ۶ ماهه
34 (19.77%)
نوسان سالیانه

BIST 30

123,833
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:58
13,967 (12.71%)
تغییر ۳ ماهه
4,164 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
3,274 (2.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yayla Enerji 0.92 49.13M - 0.91 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Pergamon Status 6.18 46.33M - 6.18 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Gedik Yatirim Holdings 4 45.30M - 3.87 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
RTA 1.32 44.37M - 1.32 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Karsu Tekstil 1.91 43.17M - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Luks Kadife 5.47 43.00M - 5.47 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Etiler Inci Bufe Gida 3.71 42.00M - 3.71 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
AVOD 1.58 41.85M - 1.58 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Prizma Pres 4.11 41.28M - 4.07 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
TGS 3.36 41.25M - 3.36 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Ral Yatirim 8.02 38.01M - 7.7 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Guler Holding 1.32 37.80M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Gediz Ambalaj 6.04 37.79M - 6.03 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Euro Yatirim 1.27 36.60M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
ERSU 1.24 35.64M - 1.24 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Mega Polietilen 2.09 35.57M - 2.09 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Ozbal Celik Boru 1.25 34.30M - 1.25 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Say Reklamcilik 1.18 32.96M - 1.16 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Escort 0.89 31.50M - 0.89 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
EMEK Elektirik 1.2 31.10M - 1.17 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Rhea Girisim 0.75 30.33M - 0.75 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Berkosan 1.95 29.33M - 1.95 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Nigbas Nigde Beton 8.77 28.35M - 8.37 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Aciselsan 4.89 27.45M - 4.89 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Atlas YO 0.93 27.00M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Burcelik 3.73 26.54M - 3.73 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Gedik Girisim 3.71 26.20M - 3.3 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Vakif Menkul 1.86 25.80M - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Eczacibasi YO 1.24 25.41M - 1.24 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Merko Gida 0.82 24.71M - 0.82 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Karsusan 5.25 24.30M - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Metemtur 1.47 23.04M - 1.46 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Global Menkul 0.82 21.60M - 0.81 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Eminis Ambalaj 0.95 21.51M - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Anel Telekom 0.44 21.00M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۱
Sanifoam 2.14 20.86M - 2.13 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Idealist GYO 2.89 20.60M - 2.89 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Salix Yatirim 3.48 20.00M - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Marka Yatirim 0.82 19.94M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Garanti YO 0.8 19.84M - 0.8 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲