کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1749
قیمت روز
0 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 12:32:17
0 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

204
قیمت روز
3 (1.49%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
21 (11.48%)
تغییر ۳ ماهه
36 (21.43%)
تغییر ۶ ماهه
32 (18.60%)
نوسان سالیانه

BIST 30

123,684
قیمت روز
291 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 12:03:55
16,644 (15.55%)
تغییر ۳ ماهه
3,965 (3.31%)
تغییر ۶ ماهه
4,754 (4.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Altin Yunus 3 75.41M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Dardanel Onentas 1.49 74.59M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Fonet Bilgi 3.14 73.80M - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Denizli Cam 11.52 71.52M - 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Pinar Su 1.49 70.28M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Seyitler Kimya 4.53 69.75M - 4.53 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Kristal Kola 1.1 68.64M - 1.07 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Ostim 1.15 68.04M - 1.13 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Bilici Yatirim 2.63 66.15M - 2.62 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Despec 2.99 65.55M - 2.91 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Yapi Kredi Koray 1.93 65.20M - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Sekuro Plastik Ambalaj 3.17 64.01M - 3.14 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Dagi 1.66 63.65M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Vanet 1.81 63.25M - 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Avtur 1.39 61.20M - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Viking Kagit 0.97 60.90M - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
Mazhar Zorlu 5.71 60.68M - 5.71 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Cimbeton 28.52 60.60M - 28.52 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Duran Dogan 10.05 59.84M - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Safkar Ege Sogutmacilik 1.77 59.09M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
GSD Marin 1.6 58.96M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Silverline 1.4 58.95M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Avrupa Yatirim 2.24 58.60M - 2.16 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
Dogusan Boru 1.57 56.80M - 1.52 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Desa 2.49 56.61M - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Ditas 5.34 56.10M - 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Pera GYO 0.63 55.24M - 0.63 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Soktas 1.65 54.96M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Derimod 11.92 53.89M - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Temapol 3.32 53.44M - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Link Bilgisayar 10.85 53.13M - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Plastikkart 3.43 52.55M - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Edip Gayrimenkul 0.91 52.00M - 0.89 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Dogan Burda 3.19 51.83M - 3.19 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Osmanli Menkul Degerler 1.41 51.73M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Royal Hali 0.88 51.60M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲
Ozerden Plastik 2.94 51.20M - 2.94 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Petrokent Turizm 77.25 50.37M - 77.25 77.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
HEDEF Girisim 1.63 49.56M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۸:۳۲
Birko Birlesik 0.32 49.20M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۵:۳۲