کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1747
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:07
0 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:21
23 (12.57%)
تغییر ۳ ماهه
26 (14.44%)
تغییر ۶ ماهه
34 (19.77%)
نوسان سالیانه

BIST 30

123,833
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:58
13,967 (12.71%)
تغییر ۳ ماهه
8,518 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
3,274 (2.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pinar Sut Mamulleri 8.42 449.51M - 8.42 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Gunes Sigorta 1.52 442.80M - 1.52 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Park Elektrik 3.87 439.16M - 3.86 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Mardin Cimento 3.14 430.43M - 3.14 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Panora GYO 4.59 407.16M - 4.59 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Bosch Fren 186.5 390.00M - 186.5 189.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Dogtas Kelebek 1.04 374.23M - 1.03 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Adel 12.49 358.16M - 12.47 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
ERBOSAN 18.72 357.31M - 18.62 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Batisoke Soke 1.03 356.20M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Karel 8.86 352.84M - 8.86 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Bizim 8.18 352.80M - 8.18 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi Tire 1.63 352.00M - 1.63 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Goltas Cimento 12.35 348.91M - 12.35 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Pinar Et Ve Un 6.72 345.38M - 6.65 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Bagfas 10.1 334.80M - 10.1 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Ihlas Holding 0.49 331.97M - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Olmuksan 3.97 330.87M - 3.96 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Metro Holding 1.94 327.00M - 1.91 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
GSD Holding 0.91 319.50M - 0.91 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Sonmez Pamuklu 3.78 318.13M - 3.76 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Akfen GYO 2.27 310.96M - 2.27 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Nurol GYO 2.52 309.60M - 2.52 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Atakule GYO 1.35 308.00M - 1.35 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Adese 1.95 302.40M - 1.93 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Kiler GYO 1.92 296.36M - 1.91 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Jantsa 40.44 291.49M - 39.54 40.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Anel Elektrik 1.97 289.30M - 1.97 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
MTE 1.46 282.00M - 1.46 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Baticim 2.77 274.40M - 2.74 2.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Bossa 4.36 273.35M - 4.36 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Reysas GYO 1.2 273.06M - 1.16 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Turk Prysmian 2.26 267.88M - 2.26 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Milpa 1.48 256.83M - 1.48 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Gersan 2.21 256.50M - 2.2 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Gentas 1.41 255.20M - 1.41 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Tek-Art Insaat 0.77 246.00M - 0.77 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Turker Proje 26.8 240.68M - 26.32 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Akin Tekstil 9.48 238.14M - 9.45 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Ege Gubre 34.7 235.00M - 34.02 34.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲