کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.175
قیمت روز
0 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:25:18
0 (1.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

207
قیمت روز
1 (0.49%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:02:33
24 (13.11%)
تغییر ۳ ماهه
27 (15.00%)
تغییر ۶ ماهه
35 (20.35%)
نوسان سالیانه

BIST 30

124,053
قیمت روز
220 (0.18%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:03:55
14,188 (12.91%)
تغییر ۳ ماهه
8,739 (7.58%)
تغییر ۶ ماهه
3,494 (2.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Garanti YO 0.8 19.84M - 0.8 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Saray 1.1 19.58M - 1.1 1.1 0.02 1.82% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Birlik Mensucat 0.93 18.57M - 0.93 0.93 0.01 1.09% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Info Yatirim 5.06 17.91M - 5.06 5.06 0.06 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
OYAK YO 1.56 17.80M - 1.56 1.56 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Bimeks 0.06 16.80M - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۳:۳۴
Tac Tarim 3.68 16.78M - 3.68 3.68 0.02 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Oylum Sinai Yatirimlar 1.98 16.34M - 1.98 1.98 0.02 1.02% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Ulaslar Turizm 1.63 16.29M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Arti Yatirim 0.81 16.10M - 0.81 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Euro Kapital 1.23 15.80M - 1.23 1.23 0.03 2.44% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
MMC Sanayi 1.01 15.34M - 1.01 1.01 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Yaprak Sut 2.89 14.91M - 2.8 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Euro Menkul 0.87 14.60M - 0.87 0.87 0.01 1.15% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Dagi Yatirim 1.5 14.36M - 1.5 1.5 0.03 2.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Iz Hayvancilik 5.21 14.20M - 5.21 5.21 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Serve 2.03 13.76M - 2.03 2.03 0.19 10.33% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Euro Trend YO 0.84 13.60M - 0.84 0.84 0.01 1.19% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Bomonti Elektrik 2.12 12.58M - 2.12 2.12 0.05 2.36% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Atlantik Petrol 0.79 12.48M - 0.79 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Metal Gayrimenkul 0.71 11.80M - 0.71 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Rodrigo 3.36 11.41M - 3.36 3.36 0.84 25.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Burcelik Vana 4.65 10.87M - 4.65 4.65 0.20 4.30% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Kapital Yatirim 2.25 9.78M - 2.25 2.25 0.15 7.14% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Selcuk Gida 1.65 8.74M - 1.65 1.65 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Frigo Pak 8.1 8.70M - 8.1 8.1 0.18 2.22% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Senkron Guvenlik 2.99 8.44M - 2.99 2.99 0.10 3.34% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Diriteks 0.88 8.09M - 0.88 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Akyurek 0.15 7.48M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Egeli Enerji 0.28 7.20M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Taze Kuru 5.56 7.08M - 5.56 5.56 0.09 1.65% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Cosmos 1.12 6.42M - 1.12 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Egeli & Co Tarim 0.14 5.94M - 0.14 0.14 0.01 7.69% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Egeli & Co Yatirim 0.12 4.80M 0.11 0.11 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Ekiz Kimya 0.43 3.30M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Atlantis Holding 0.4 3.12M - 0.37 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Sumas Suni Tahta 6.08 - - 6.08 6.08 0.04 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Bastas 1.8 - - 1.8 1.8 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Orma 2.2 - - 2.2 2.2 0.32 17.02% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Mish Dekorasyon 0.19 - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰