شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.175
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 20:47:03
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

199
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:10
6 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
14 (7.57%)
تغییر ۶ ماهه
27 (15.70%)
نوسان سالیانه

BIST 30

134,280
قیمت روز
163 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 19:01:37
19,129 (16.61%)
تغییر ۳ ماهه
35,096 (35.38%)
تغییر ۶ ماهه
26,328 (24.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 20.38 36.49B 20.48 20.38 20.48 0.18 0.88% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Erdemir 7.59 35.84B 7.58 7.58 7.59 0.10 1.34% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Garanti Bank 10.18 35.53B 10.24 10.18 10.24 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Akbank TAS 7.78 30.08B 7.84 7.78 7.84 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Aselsan 19.24 27.11B 19.23 19.23 19.24 0.07 0.36% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Tupras Turkiye 125.7 26.87B 126.1 125.7 126.1 0.20 0.16% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Turkcell 13.09 26.47B 13.19 13.09 13.19 0.11 0.84% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Turkiye Is Bankasi B 23850 25.85B - 23850 23850 350.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
Turkiye Is Bankasi A 168000 25.85B - 168000 168000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Turkiye Is Bankasi C 6.24 25.85B 6.29 6.24 6.29 0.04 0.64% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Turkiye Is Bankasi 160000 25.85B - 160000 160000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۳۱
ENKA 5.79 23.75B - 5.79 5.79 0.03 0.52% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
Iskenderun 6.58 22.77B 6.59 6.58 6.59 0.08 1.23% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Ford Otosan 65.15 21.51B 65.05 65.05 65.15 0.15 0.23% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Yapi ve Kredi Bankasi 2.5 20.86B 2.52 2.5 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
BIM Magazalar 44.9 20.19B 45.02 44.9 45.02 0.20 0.45% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
THY 13.65 19.54B 13.59 13.59 13.65 0.10 0.73% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sabanci Holding 9.23 18.16B 9.18 9.18 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Turk Telekom 7.09 17.43B 7.13 7.09 7.13 0.09 1.27% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Denizbank 20.88 16.81B - 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Qnb Finansbank 22.96 16.11B 23.42 22.96 23.42 0.34 1.50% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Anadolu Efes Malt 21.62 13.64B 21.84 21.62 21.84 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Vakif Bankasi 5.08 12.23B 5.12 5.08 5.12 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Tofas 24.26 11.75B 24.18 24.18 24.26 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Arcelik AS 20.34 10.45B 20.38 20.34 20.38 0.32 1.57% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sisecam 4.73 9.52B 4.72 4.72 4.73 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Turkiye Halk Bk 5.8 9.25B 5.84 5.8 5.84 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Coca Cola Icecek 35.4 8.51B 35.42 35.4 35.42 0.42 1.20% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
TAV Havalimanlar 27.62 8.17B 27.68 27.62 27.68 0.60 2.17% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Emlak Konut GYO 1.47 7.60B - 1.47 1.47 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
Enerjisa Enerji 7.24 7.24B - 7.24 7.24 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
Petkim 3.73 7.22B 3.75 3.73 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Koza Altin 74.4 6.47B 75 74.4 75 1.00 1.34% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Tekfen Holding 19 6.36B 19.09 19 19.09 0.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Ulker Biskuvi 21.52 6.24B 21.42 21.42 21.52 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
SASA Polyester 6.28 5.66B - 6.28 6.28 0.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
Soda Sanayi 5.74 5.46B 5.77 5.74 5.77 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sok Marketler 10.12 5.24B 10 10 10.12 0.29 2.95% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Yazicilar 16.32 5.17B 16.36 16.32 16.36 0.07 0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
Kardemir D 2.34 4.94B - 2.34 2.34 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۳۱