شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.173
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:27:14
0 (5.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
2 (1.01%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:03:15
6 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
18 (9.84%)
تغییر ۶ ماهه
29 (16.86%)
نوسان سالیانه

BIST 30

128,479
قیمت روز
752 (0.59%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:31
11,087 (9.44%)
تغییر ۳ ماهه
21,202 (19.76%)
تغییر ۶ ماهه
15,329 (13.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 19.97 36.49B 20.04 19.84 20.04 0.12 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Erdemir 7.25 35.84B 7.27 7.21 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Garanti Bank 9.77 35.53B 9.82 9.75 9.82 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Akbank TAS 7.35 30.08B 7.33 7.32 7.35 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Aselsan 18.78 27.11B 18.75 18.61 18.78 0.13 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Tupras Turkiye 127 26.87B 127.8 127 127.8 0.50 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Turkcell 13.25 26.47B 13.13 13.13 13.25 0.12 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Turkiye Is Bankasi B 22310 25.85B 20370 20370 22310 2910.00 15.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Turkiye Is Bankasi 160000 25.85B - 160000 160000 0.10 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Turkiye Is Bankasi A 168000.1 25.85B - 168000.1 168000.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۳
Turkiye Is Bankasi C 6.15 25.85B 6.13 6.12 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
ENKA 5.81 23.75B 5.79 5.79 5.81 0.04 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Iskenderun 6.39 22.77B 6.4 6.36 6.4 0.07 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Ford Otosan 66.15 21.51B 67.25 66.15 67.25 1.45 2.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Yapi ve Kredi Bankasi 2.44 20.86B 2.46 2.44 2.46 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
BIM Magazalar 45.92 20.19B 45.8 45.8 45.92 1.80 3.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
THY 12.99 19.54B 12.92 12.81 12.99 0.19 1.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Sabanci Holding 8.65 18.16B 8.61 8.57 8.65 0.05 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Turk Telekom 6.55 17.43B 6.61 6.55 6.61 0.07 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Denizbank 21 16.81B 20.96 20.96 21 0.08 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Qnb Finansbank 17.51 16.11B 17.5 17.5 17.57 0.27 1.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Anadolu Efes Malt 20.38 13.64B 20.58 20.38 20.58 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Vakif Bankasi 4.72 12.23B 4.7 4.67 4.72 0.04 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Tofas 23.9 11.75B 24.68 23.9 24.84 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Arcelik AS 18.45 10.45B 18.51 18.39 18.51 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Sisecam 4.45 9.52B - 4.45 4.45 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Turkiye Halk Bk 5.76 9.25B 5.82 5.75 5.82 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Coca Cola Icecek 31.76 8.51B 31.98 31.76 31.98 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
TAV Havalimanlar 27.8 8.17B 27.78 27.78 27.8 0.36 1.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Emlak Konut GYO 1.26 7.60B 1.25 1.25 1.26 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Enerjisa Enerji 6.32 7.24B 6.3 6.3 6.38 0.04 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Petkim 3.67 7.22B 3.68 3.66 3.68 0.06 1.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Koza Altin 71 6.47B 71.1 70.4 71.1 2.40 3.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Tekfen Holding 17.97 6.36B 17.95 17.95 17.99 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Ulker Biskuvi 20.9 6.24B 20.48 20.2 20.9 0.58 2.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
SASA Polyester 6.18 5.66B - 6.18 6.18 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Soda Sanayi 5.67 5.46B 5.65 5.57 5.67 0.07 1.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Sok Marketler 9.76 5.24B 9.73 9.59 9.76 0.18 1.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Yazicilar 14.97 5.17B 15.16 14.97 15.16 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Kardemir A 2.26 4.94B - 2.25 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱