شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1883
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:30:18
0 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (28.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

168
قیمت روز
1 (0.6%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:01:46
4 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
168 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

119,305
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:06
11,259 (10.42%)
تغییر ۳ ماهه
8,236 (7.42%)
تغییر ۶ ماهه
29,804 (19.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 18.17 36.49B - 17.99 18.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Erdemir 9.25 35.84B - 9.05 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Garanti Bank 8.67 35.53B - 8.64 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Akbank TAS 6.66 30.08B - 6.64 6.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Aselsan 25.66 27.11B - 25.18 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Tupras Turkiye 146 26.87B - 146 147.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Turkcell 13.87 26.47B - 13.79 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Turkiye Is Bankasi B 3849.9 25.85B - 3802.5 3849.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Turkiye Is Bankasi 79000 25.85B - 79000 79000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Turkiye Is Bankasi C 5.55 25.85B - 5.54 5.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Turkiye Is Bankasi A 55089 25.85B - 55089 55089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۳۶
ENKA 4.99 23.75B - 4.98 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Iskenderun 7.05 22.77B - 6.93 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Ford Otosan 55.15 21.51B - 54.65 55.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Yapi ve Kredi Bankasi 2.06 20.86B - 2.05 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
BIM Magazalar 87.7 20.19B - 87.4 90.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
THY 14.12 19.54B - 13.8 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Sabanci Holding 9 18.16B - 9 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Turk Telekom 5.2 17.43B - 5.18 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Denizbank 15.73 16.81B - 15.73 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Qnb Finansbank 7.6 16.11B - 7.6 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Anadolu Efes Malt 20.82 13.64B - 20.7 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Vakif Bankasi 4.91 12.23B - 4.89 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Tofas 20 11.75B - 20 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Arcelik AS 20.36 10.45B - 19.77 20.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Sisecam 6.78 9.52B - 6.67 6.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Turkiye Halk Bk 7.19 9.25B - 7.18 7.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Coca Cola Icecek 35.8 8.51B - 35.12 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
TAV Havalimanlar 28.14 8.17B - 28.14 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Emlak Konut GYO 1.47 7.60B - 1.46 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Enerjisa Enerji 5.59 7.24B - 5.55 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Petkim 5.49 7.22B - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Koza Altin 51 6.47B - 50.2 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Tekfen Holding 24.74 6.36B - 24.36 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Ulker Biskuvi 19.01 6.24B - 19.01 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
SASA Polyester 8.5 5.66B - 8.39 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Soda Sanayi 7.46 5.46B - 7.36 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Sok Marketler 10.31 5.24B - 10.31 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
Yazicilar 13.32 5.17B - 13.18 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Kardemir B 2.36 4.94B - 2.28 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴