شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:23:11
0 (23.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (35.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (39.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

164
قیمت روز
7 (4.27%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 19:01:20
28 (20.59%)
تغییر ۳ ماهه
164 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
164 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

109,927
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:15
23,229 (17.44%)
تغییر ۳ ماهه
37,723 (25.55%)
تغییر ۶ ماهه
25,533 (18.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 14.33 36.49B - 14.33 14.33 0.04 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Erdemir 10.43 35.84B - 10.43 10.43 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Garanti Bank 5.75 35.53B - 5.75 5.75 0.06 1.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Akbank TAS 5.62 30.08B - 5.62 5.62 0.05 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Aselsan 25.86 27.11B - 25.86 25.86 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Tupras Turkiye 116.5 26.87B - 116.5 116.5 0.90 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Turkcell 10.26 26.47B - 10.26 10.26 0.12 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Turkiye Is Bankasi A 13450 25.85B - 13450 13450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۴
Turkiye Is Bankasi 6666 25.85B - 6666 6666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۰:۳۴
Turkiye Is Bankasi B 1165.6 25.85B - 1165.6 1165.6 3.90 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Turkiye Is Bankasi C 3.82 25.85B - 3.82 3.82 0.04 1.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
ENKA 4.65 23.75B - 4.65 4.65 0.05 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Iskenderun 7.26 22.77B 7.51 7.26 7.51 0.37 5.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Ford Otosan 53.7 21.51B - 53.7 53.7 0.65 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Yapi ve Kredi Bankasi 1.65 20.86B - 1.65 1.65 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
BIM Magazalar 65.75 20.19B 65.8 65.75 65.8 0.25 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
THY 15.52 19.54B - 15.52 15.52 0.07 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Sabanci Holding 6.9 18.16B - 6.9 6.9 0.16 2.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Turk Telekom 3.7 17.43B - 3.7 3.7 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Denizbank 4.66 16.81B - 4.66 4.66 0.02 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Qnb Finansbank 5.52 16.11B 4.6 4.6 5.52 0.84 17.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Anadolu Efes Malt 21.44 13.64B 21.86 21.44 21.86 1.04 4.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Vakif Bankasi 3.33 12.23B - 3.33 3.33 0.04 1.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Tofas 20.34 11.75B - 20.34 20.34 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Arcelik AS 12.55 10.45B - 12.55 12.55 0.06 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Sisecam 5.03 9.52B - 5.03 5.03 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Turkiye Halk Bk 5.82 9.25B - 5.82 5.82 0.08 1.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Coca Cola Icecek 28.06 8.51B - 28.06 28.06 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
TAV Havalimanlar 24.82 8.17B - 24.82 24.82 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Emlak Konut GYO 1.71 7.60B - 1.71 1.71 0.03 1.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Enerjisa Enerji 5.02 7.24B 5.11 5.02 5.11 0.28 5.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Petkim 5.18 7.22B - 5.18 5.18 0.08 1.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Koza Altin 43.52 6.47B - 43.52 43.52 0.20 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Tekfen Holding 18.43 6.36B - 18.43 18.43 0.09 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Ulker Biskuvi 14.79 6.24B - 14.79 14.79 0.47 3.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
SASA Polyester 9.01 5.66B - 9.01 9.01 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Soda Sanayi 6.64 5.46B - 6.64 6.64 0.03 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Sok Marketler 7.44 5.24B - 7.44 7.44 0.43 5.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
Yazicilar 18.03 5.17B - 18.03 18.03 0.34 1.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Kardemir A 2.95 4.94B - 2.95 2.95 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳