کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1738
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:52:03
0 (5.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

209
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
23 (12.37%)
تغییر ۳ ماهه
42 (25.15%)
تغییر ۶ ماهه
37 (21.51%)
نوسان سالیانه

BIST 30

116,617
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:33
14,844 (14.59%)
تغییر ۳ ماهه
4,627 (3.82%)
تغییر ۶ ماهه
5,548 (5.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 17.88 36.49B - 17.48 17.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Erdemir 6.39 35.84B - 6.39 6.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Garanti Bank 9.05 35.53B - 8.84 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Akbank TAS 6.95 30.08B - 6.81 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Aselsan 17.66 27.11B - 17.59 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Tupras Turkiye 132 26.87B - 131 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Turkcell 12.58 26.47B - 12.45 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Turkiye Is Bankasi C 5.49 25.85B - 5.39 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Turkiye Is Bankasi A 168000.1 25.85B - 168000.1 168000.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۳
Turkiye Is Bankasi 170000 25.85B - 170000 170000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Turkiye Is Bankasi B 18200.1 25.85B - 18000 18200.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
ENKA 5.55 23.75B - 5.49 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Iskenderun 6.13 22.77B - 6.1 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Ford Otosan 59 21.51B - 57.5 59.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Yapi ve Kredi Bankasi 2.51 20.86B - 2.46 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
BIM Magazalar 49.52 20.19B - 49.18 49.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
THY 11.19 19.54B - 11.19 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Sabanci Holding 8.83 18.16B - 8.43 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Turk Telekom 5.41 17.43B - 5.34 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Denizbank 19.2 16.81B - 19.12 19.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Qnb Finansbank 6.12 16.11B - 6.12 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Anadolu Efes Malt 24.58 13.64B - 24.56 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Vakif Bankasi 4.54 12.23B - 4.45 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Tofas 17.8 11.75B - 17.47 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Arcelik AS 17.1 10.45B - 17 17.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Sisecam 4.27 9.52B - 4.19 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Turkiye Halk Bk 5.65 9.25B - 5.48 5.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Coca Cola Icecek 35.7 8.51B - 35.68 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
TAV Havalimanlar 23.06 8.17B - 22.98 23.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Emlak Konut GYO 1.17 7.60B - 1.16 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Enerjisa Enerji 5.94 7.24B - 5.88 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Petkim 3.36 7.22B - 3.34 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
Koza Altin 64.75 6.47B - 63.8 64.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Tekfen Holding 21.68 6.36B - 21.2 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Ulker Biskuvi 17.47 6.24B - 17.12 17.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
SASA Polyester 5.91 5.66B - 5.84 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Soda Sanayi 5.64 5.46B - 5.64 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Sok Marketler 10.75 5.24B - 10.62 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۳۲
Yazicilar 12.66 5.17B - 12.48 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Kardemir A 2.01 4.94B - 1.99 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲