کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1719
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:01:19
0 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

183
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:01:43
3 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
11 (6.40%)
تغییر ۶ ماهه
42 (29.79%)
نوسان سالیانه

BIST 30

110,867
قیمت روز
1,001 (0.91%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
4,448 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
3,861 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
12,686 (10.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 17.39 36.49B 17.67 17.39 17.67 0.14 0.81% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Erdemir 7.68 35.84B 7.71 7.68 7.71 0.12 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Garanti Bank 8.92 35.53B 8.9 8.9 8.92 0.37 4.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Akbank TAS 6.9 30.08B - 6.9 6.9 0.18 2.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Aselsan 18.04 27.11B 18.23 18.04 18.23 0.09 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Tupras Turkiye 114.7 26.87B 115.6 114.7 115.6 0.60 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Turkcell 12.63 26.47B - 12.63 12.63 0.15 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Turkiye Is Bankasi A 106998.9 25.85B - 106998.9 99989.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۴
Turkiye Is Bankasi B 21710 25.85B 21000 21000 21710 1510.00 7.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Turkiye Is Bankasi 157000 25.85B - 157000 157000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Turkiye Is Bankasi C 5.87 25.85B - 5.87 5.87 0.25 4.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
ENKA 5.23 23.75B 5.27 5.23 5.27 0.15 2.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Iskenderun 6.63 22.77B 6.62 6.62 6.63 0.03 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Ford Otosan 60.15 21.51B 60.8 60.15 60.8 0.15 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Yapi ve Kredi Bankasi 2.38 20.86B 2.39 2.38 2.39 0.05 2.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
BIM Magazalar 78.15 20.19B 78.9 78.15 78.9 0.45 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
THY 12.89 19.54B 12.98 12.89 12.98 0.06 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sabanci Holding 8.32 18.16B 8.54 8.32 8.54 0.05 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Turk Telekom 4.86 17.43B 4.93 4.86 4.93 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Denizbank 18.22 16.81B 18.48 18.22 18.48 0.08 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Qnb Finansbank 6.81 16.11B 6.86 6.81 6.86 0.07 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Anadolu Efes Malt 19.34 13.64B 19.31 19.31 19.34 0.56 2.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Vakif Bankasi 4.02 12.23B 4.01 4.01 4.02 0.15 3.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Tofas 18.64 11.75B 19.01 18.64 19.01 0.18 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Arcelik AS 19.58 10.45B 19.83 19.58 19.83 0.21 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sisecam 5.12 9.52B 5.18 5.12 5.18 0.03 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Turkiye Halk Bk 5.44 9.25B 5.46 5.44 5.46 0.14 2.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Coca Cola Icecek 28.3 8.51B 28.56 28.3 28.56 0.48 1.73% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
TAV Havalimanlar 25.42 8.17B 26.14 25.42 26.14 1.28 5.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Emlak Konut GYO 1.15 7.60B 1.16 1.15 1.16 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Enerjisa Enerji 5.16 7.24B 5.17 5.16 5.17 0.03 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Petkim 3.97 7.22B 3.98 3.97 3.98 0.02 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Koza Altin 52.6 6.47B 52.7 52.6 52.7 1.95 3.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Tekfen Holding 25.94 6.36B 26.66 25.94 26.66 0.84 3.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Ulker Biskuvi 19.65 6.24B 19.78 19.65 19.78 0.20 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
SASA Polyester 6.64 5.66B 6.54 6.54 6.64 0.08 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Soda Sanayi 6.68 5.46B 6.72 6.68 6.72 0.17 2.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sok Marketler 9.04 5.24B 9.11 9.04 9.11 0.04 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Yazicilar 9.96 5.17B 10.02 10.02 9.96 0.21 2.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Kardemir A 2.18 4.94B 2.2 2.18 2.2 0.04 1.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲