شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1747
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:51:18
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

199
قیمت روز
1 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:33
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
15 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
27 (15.70%)
نوسان سالیانه

BIST 30

134,410
قیمت روز
2,414 (1.83%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:58
19,355 (16.82%)
تغییر ۳ ماهه
31,978 (31.22%)
تغییر ۶ ماهه
24,691 (22.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 20.94 36.49B - 20.94 20.94 0.12 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Erdemir 7.54 35.84B 7.5 7.5 7.54 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Garanti Bank 10.21 35.53B - 10.21 10.21 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Akbank TAS 7.77 30.08B - 7.77 7.77 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Aselsan 19.46 27.11B 19.52 19.46 19.52 0.18 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Tupras Turkiye 127.1 26.87B 125.5 125.5 127.1 3.30 2.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Turkcell 13.46 26.47B 13.34 13.34 13.46 0.07 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Turkiye Is Bankasi B 24899.8 25.85B 25200 24899.8 25200 100.30 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Turkiye Is Bankasi A 168000 25.85B - 168000 168000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Turkiye Is Bankasi C 6.36 25.85B 6.37 6.36 6.37 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Turkiye Is Bankasi 180000 25.85B - 180000 180000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
ENKA 5.8 23.75B - 5.8 5.8 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Iskenderun 6.51 22.77B - 6.51 6.51 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Ford Otosan 66.5 21.51B 66.15 66.15 66.5 1.75 2.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Yapi ve Kredi Bankasi 2.52 20.86B - 2.52 2.52 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
BIM Magazalar 45.54 20.19B 45.42 45.42 45.54 0.32 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
THY 14.14 19.54B 14.1 14.1 14.14 0.08 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Sabanci Holding 9.19 18.16B 9.16 9.16 9.19 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Turk Telekom 7.12 17.43B 7.02 7.02 7.12 0.08 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Denizbank 20.88 16.81B - 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Qnb Finansbank 17.25 16.11B 17.22 17.22 17.25 0.09 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Anadolu Efes Malt 21.78 13.64B 21.62 21.62 21.78 0.08 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Vakif Bankasi 4.92 12.23B 4.9 4.9 4.92 0.10 2.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Tofas 24.52 11.75B - 24.52 24.52 0.36 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Arcelik AS 20.12 10.45B 19.89 19.89 20.12 0.06 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Sisecam 4.68 9.52B - 4.68 4.68 0.03 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Turkiye Halk Bk 5.84 9.25B 5.82 5.82 5.84 0.03 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Coca Cola Icecek 33.5 8.51B 33.4 33.4 33.5 0.36 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
TAV Havalimanlar 28.2 8.17B 28.06 28.06 28.2 0.50 1.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Emlak Konut GYO 1.38 7.60B - 1.38 1.38 0.02 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Enerjisa Enerji 7.21 7.24B 7.19 7.19 7.21 0.07 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Petkim 3.7 7.22B 3.69 3.69 3.7 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Koza Altin 76.1 6.47B 75.75 75.75 76.1 0.90 1.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Tekfen Holding 18.56 6.36B 18.55 18.55 18.56 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Ulker Biskuvi 21.14 6.24B - 21.14 21.14 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
SASA Polyester 6.44 5.66B 6.45 6.44 6.45 0.04 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Soda Sanayi 5.79 5.46B 5.78 5.78 5.79 0.03 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Sok Marketler 9.8 5.24B - 9.8 9.8 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Yazicilar 16.29 5.17B 16.3 16.29 16.3 0.07 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Kardemir B 2.33 4.94B 2.34 2.33 2.34 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱