شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1741
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:57:12
0 (2.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:51
1 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
15 (8.11%)
تغییر ۶ ماهه
28 (16.28%)
نوسان سالیانه

BIST 30

131,996
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:38
17,173 (14.96%)
تغییر ۳ ماهه
28,903 (28.04%)
تغییر ۶ ماهه
23,377 (21.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 20.54 36.49B - 20.16 20.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Erdemir 7.36 35.84B - 7.22 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Garanti Bank 9.95 35.53B - 9.74 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Akbank TAS 7.68 30.08B - 7.54 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Aselsan 19.12 27.11B - 18.96 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Tupras Turkiye 123.3 26.87B - 123.3 124.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Turkcell 13.16 26.47B - 13.09 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Turkiye Is Bankasi B 24000 25.85B - 23000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Turkiye Is Bankasi C 6.27 25.85B - 6.17 6.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Turkiye Is Bankasi A 168000 25.85B - 168000 168000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Turkiye Is Bankasi 180000 25.85B - 180000 180000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
ENKA 5.79 23.75B - 5.78 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Iskenderun 6.43 22.77B - 6.43 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Ford Otosan 67.85 21.51B - 66.45 67.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Yapi ve Kredi Bankasi 2.5 20.86B - 2.49 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
BIM Magazalar 46.1 20.19B - 45 46.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
THY 13.69 19.54B - 13.65 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sabanci Holding 9.07 18.16B - 8.74 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Turk Telekom 6.94 17.43B - 6.92 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Denizbank 20.88 16.81B - 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Qnb Finansbank 17.24 16.11B - 17.15 17.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Anadolu Efes Malt 21.24 13.64B - 20.74 21.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Vakif Bankasi 4.73 12.23B - 4.73 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Tofas 24.38 11.75B - 23.86 24.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Arcelik AS 19.74 10.45B - 18.71 19.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sisecam 4.46 9.52B - 4.44 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Turkiye Halk Bk 5.73 9.25B - 5.69 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Coca Cola Icecek 33.2 8.51B - 32.68 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
TAV Havalimanlar 27.5 8.17B - 27.22 27.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Emlak Konut GYO 1.32 7.60B - 1.3 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Enerjisa Enerji 7.31 7.24B - 7.07 7.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Petkim 3.65 7.22B - 3.65 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Koza Altin 77.45 6.47B - 74.2 77.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Tekfen Holding 18.27 6.36B - 17.97 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Ulker Biskuvi 20.98 6.24B - 20.84 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
SASA Polyester 6.44 5.66B - 6.32 6.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Soda Sanayi 5.73 5.46B - 5.69 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Sok Marketler 9.77 5.24B - 9.72 9.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
Yazicilar 15.8 5.17B - 15.15 15.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Kardemir B 2.31 4.94B - 2.28 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱