شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.3515
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:06:12
0 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

99
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:35
3 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
8 (8.79%)
تغییر ۶ ماهه
21 (26.92%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,973
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:57
196 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
36 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
330 (4.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 18.28 3.74B - 18.2 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
BIAT 110.69 2.81B - 110.01 110.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
POULINA GROUP HLD 12.95 2.09B - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
ATTIJARI BANK 31.78 2.05B - 31.78 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
BT 7.62 1.91B - 7.62 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
BH 10.93 1.04B - 10.93 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
UIB 22.6 996.34M - 22.6 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Societe Delice Holding 10.4 977.35M - 10.4 10.4 0.10 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۰۱
One Tech Ho 13.68 868.32M - 13.68 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
S.T.B 4.17 807.95M - 4.14 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Sah 11.8 757.35M - 11.8 11.8 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۰۱
AMEN BANK 27.8 756.24M - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Ennakl Automobiles 11.85 686.23M - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
BNA 11.93 600.00M - 11.71 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
MAGASIN GENERAL 24 452.36M - 22.92 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
ATB 4.2 415.00M - 4.2 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
UBCI 32.5 413.48M - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
Carthage Cement 1.28 344.27M - 1.26 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
STAR 134 342.00M - 134 134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
SPDIT-SICAF 9.02 291.20M - 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
Unimed 9.6 281.28M - 9.6 9.6 0.05 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۰۱
ARTES RENAULT 4.83 275.40M - 4.71 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
TPR 4.61 260.50M - 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۰۱
SOTUVER 8.49 259.71M - 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Euro-Cycles 18.99 251.10M - 18.99 18.99 0.09 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۰۱
MONOPRIX 8 213.47M - 7.92 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
EL WIFACK LEASING 6.38 206.70M - 6.2 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
ASTREE SA 43.56 195.00M - 43.56 43.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
City Cars 7.45 168.75M - 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
Ste Assurances Multirisq Ittihad 2.5 165.42M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
TUNISIE LEASING 8.25 164.69M - 8.25 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Tunis Re 7.26 153.80M - 7.26 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.02 125.53M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
ADWYA 2.77 122.11M - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۱
ICF 120.33 117.58M - 120.33 125.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Sotipapier 7.13 114.56M - 7.13 7.13 0.04 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۵:۰۱
ASSAD 7.26 112.32M - 7.15 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
TELNET 9 105.10M - 8.96 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
CIL 16.5 80.00M - 16.45 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱