کالایاب
شاخص یاب
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

69,783
قیمت روز
39 (0.06%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
417 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
5,141 (7.95%)
تغییر ۶ ماهه
69,783 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

2,002
قیمت روز
21 (1.05%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:53
8 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
98 (4.67%)
تغییر ۶ ماهه
435 (17.87%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10000 4553.40B - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
CRDB Bank PLC 125 417.89B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Swala Oil & Gas 475 - - 475 475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۲
Vodacom Tanzania 700 - - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Swissport Tanzania 1660 - - 1660 1660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Yetu Microfinance 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Tanzania Cement 2200 - - 2200 2200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Dar es Salaam SE 1260 - - 1260 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
DCB Commercial Bank 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳