کالایاب
شاخص یاب
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

69,728
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
3,515 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
5,086 (7.87%)
تغییر ۶ ماهه
1,278 (1.87%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

1,909
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:38
183 (8.74%)
تغییر ۳ ماهه
92 (4.61%)
تغییر ۶ ماهه
373 (16.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 9700 4553.40B - 9700 9700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
National Microfinace Bank 2000 1375.00B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۰
CRDB Bank PLC 115 417.89B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
DCB Commercial Bank 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Swala Oil & Gas 470 - - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Dar es Salaam SE 1100 - - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Vodacom Tanzania 800 - - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Tanzania Cement 2000 - - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Swissport Tanzania 1700 - - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۴۰