شاخص یاب
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

74,412
قیمت روز
860 (1.17%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:15
9,770 (15.11%)
تغییر ۳ ماهه
10,218 (15.92%)
تغییر ۶ ماهه
74,412 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

2,143
قیمت روز
4 (0.19%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:01
120 (5.92%)
تغییر ۳ ماهه
134 (5.87%)
تغییر ۶ ماهه
216 (9.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 11700 4553.40B - 11700 11700 500.00 4.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
CRDB Bank PLC 125 417.89B - 125 125 5.00 4.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
DCB Commercial Bank 290 - - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Tol Gases 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Yetu Microfinance 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Swala Oil & Gas 485 - - 485 485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲:۰۴
Vodacom Tanzania 700 - - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Dar es Salaam SE 1300 - - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Tanzania Cement 2000 - - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Swissport Tanzania 2000 - - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۳۴