کالایاب
شاخص یاب
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

82,586
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
12,709 (18.19%)
تغییر ۳ ماهه
9,034 (12.28%)
تغییر ۶ ماهه
13,172 (18.98%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

1,943
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:40
75 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
203 (9.47%)
تغییر ۶ ماهه
334 (14.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10900 4553.40B - 10900 10900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۲
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 100 417.89B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۳۳
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
DCB Commercial Bank 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Dar es Salaam SE 1080 - - 1080 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Tanzania Cement 2000 - - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Vodacom Tanzania 760 - - 760 760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 1700.00 11.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Swala Oil & Gas 485 - - 485 485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۳۳
Swissport Tanzania 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲