شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

80,409
قیمت روز
886 (1.11%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:11
1,501 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
10,532 (15.07%)
تغییر ۶ ماهه
15,767 (24.39%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

1,765
قیمت روز
276 (15.63%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:46
179 (9.19%)
تغییر ۳ ماهه
104 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
261 (12.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 10400 4553.40B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
National Microfinace Bank 2240 1375.00B - 2240 2240 240.00 12.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CRDB Bank PLC 95 417.89B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Tanzania Cigarette 16200 - - 16200 16200 1700.00 11.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Tol Gases 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Swala Oil & Gas 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۳۳
Yetu Microfinance 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Tanga Cement 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
Swissport Tanzania 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۶:۰۲
DCB Commercial Bank 295 - - 295 295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Mwalimummercial Bank 450 - - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
Dar es Salaam SE 1000 - - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۲
Tanzania Cement 2000 - - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۳۱
Vodacom Tanzania 850 - - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲