شاخص یاب
تانزانیا
تانزانیا

TZS/USD

0.00044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

64,642
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4,648 (6.71%)
تغییر ۶ ماهه
64,642 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tanzania All Share

2,073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:28
4 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
238 (10.30%)
تغییر ۶ ماهه
115 (5.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 12900 4553.40B - 12900 12900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
CRDB Bank PLC 145 417.89B - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Swala Oil & Gas 425 - - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Tol Gases 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Yetu Microfinance 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Maendeleo Bank 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Tatepa Ltd 120 - - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Tanzania 750 - - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
Tanzania Cement 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Swissport Tanzania 2320 - - 2320 2320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳
Mwalimummercial Bank 430 - - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Dar es Salaam SE 1400 - - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
DCB Commercial Bank 290 - - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Tanga Cement 640 - - 640 640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷