کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:01:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:20
157 (16.37%)
تغییر ۳ ماهه
155 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
245 (28.13%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:32:36
325 (4.12%)
تغییر ۳ ماهه
378 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
397 (5.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Intl Games System 381 13.18B - 381 381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
DEPO 63.1 13.12B - 63.1 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Y.C.P. 71.2 13.11B - 71.2 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Roo Hsing 12.25 13.10B - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Nantex 32.55 13.08B - 32.55 32.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
UCC 18.85 13.04B - 18.85 18.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Chunghwa Picture 0.17 12.96B - 0.16 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Goldsun Building 9.3 12.78B - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Senao 31.45 12.76B - 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Hey-Song 31.4 12.66B - 31.4 31.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Supreme Electronics 29.25 12.62B - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
NTC 51 12.49B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Global PMX 150 12.49B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Paiho Shih 43.25 12.48B - 43.25 43.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Taiwan Steel Union 90.5 12.41B - 90.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Unitech Printed Circuit Board 34.75 12.39B - 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Opto Tech 22.9 12.34B - 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Nan Liu 143.5 12.34B - 143.5 143.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
BES Engineering 7.98 12.32B - 7.98 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Wah Lee 53.9 12.26B - 53.9 53.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
National Petroleum 40.9 12.25B - 40.9 40.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Wei-Chuan Foods 26.35 12.25B - 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
QST Intl 64.4 12.17B - 64.4 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
IEI 51 12.10B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Firichs 39.5 12.10B - 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Marketech 51.5 12.00B - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
TSMC 22.35 11.93B - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
San Fang 24.15 11.91B - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Taidoc Tech 135 11.91B - 135 135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Kung Long 149 11.90B - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Hsin Kuang Steel 28.7 11.87B - 28.7 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Alpha Networks 24.35 11.80B - 24.35 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Taiwan Tea 16.55 11.73B - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Central Reinsurance 18.2 11.70B - 18.2 18.2 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Test Rite 22.65 11.68B - 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۳۵
Shining Building 10.95 11.63B - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
KD Holding 202.5 11.63B - 202.5 202.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Young Optics 84.7 11.58B - 84.7 84.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Chung Hwa Pulp 9.88 11.52B - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
TXC 40.6 11.51B - 40.6 40.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲