کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0322
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:32:17
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,119
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:03:01
160 (16.68%)
تغییر ۳ ماهه
159 (16.56%)
تغییر ۶ ماهه
248 (28.47%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,226
قیمت روز
5 (0.06%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:32:58
331 (4.19%)
تغییر ۳ ماهه
406 (5.20%)
تغییر ۶ ماهه
426 (5.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ginko Intl 178.5 24.13B - 178.5 178.5 3.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Ritek 9.11 24.12B - 9.11 9.11 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Career Tech 38.7 23.96B - 38.7 38.7 0.10 0.26% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Capital Securities 9 23.86B - 9 9 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Unimicron Tech 46.65 23.78B - 46.65 46.65 1.00 2.14% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
TTY Biopharm 80.3 23.75B - 80.3 80.3 0.50 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Sunny Friend 276 23.58B - 276 276 2.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Hung Sheng Construction 20.1 23.40B - 20.1 20.1 0.25 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Clevo 31.15 23.30B - 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Pan Jit 30.15 22.74B - 30.15 30.15 0.20 0.66% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Kinsus Tech 43 22.52B - 43 43 1.65 3.84% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Darfon 39.35 22.48B - 39.35 39.35 0.50 1.27% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Taiwan Union Tech 146 22.44B - 146 146 2.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Tainan Spinning 11.5 22.20B - 11.5 11.5 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Tung Ho Steel 21.6 21.99B - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Elan Micro 85.5 21.84B - 85.5 85.5 1.20 1.42% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Ta-I Tech 36.2 21.76B - 36.2 36.2 0.95 2.62% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Tanvex BioPharma 69.9 21.46B - 69.9 69.9 0.60 0.86% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Shihlin Electric 46.3 21.36B - 46.3 46.3 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
ITEQ 158.5 21.36B - 158.5 158.5 3.50 2.21% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Nan Kang Tire 43.4 21.27B - 43.4 43.4 0.45 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Center Laboratories 61.5 20.97B - 61.5 61.5 1.50 2.50% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Cleanaway 154 20.69B - 154 154 1.50 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
YMTC 7.9 20.67B - 7.9 7.9 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Machvision 331 20.58B - 331 331 5.50 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
O-Bank 7.72 20.39B - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
President Securities 13.15 20.37B - 13.15 13.15 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Xintec 49.2 20.35B - 49.2 49.2 2.40 4.88% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Aurora Corp 97.2 20.15B - 97.2 97.2 0.20 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
ChipMOS 33.2 19.98B - 33.2 33.2 0.25 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
VPEC 113.5 19.97B - 113.5 113.5 5.00 4.41% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Ton Yi 12.05 19.90B - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Yungtay 65 19.72B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۳
YFY Inc 11.8 19.68B - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
PharmaEngine 80.6 19.35B - 80.6 80.6 0.60 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
CBF 14.9 19.27B - 14.9 14.9 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
SSFC 11.65 19.26B - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
Episil-Precision 50.8 19.10B - 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Formosa Hotel 159 18.89B - 159 159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Chicony Power 58 18.83B - 58 58 1.00 1.72% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳