کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 07:37:04
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,099
قیمت روز
5 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:03:42
140 (14.60%)
تغییر ۳ ماهه
143 (14.96%)
تغییر ۶ ماهه
228 (26.18%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,171
قیمت روز
9 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:32:56
341 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
399 (5.14%)
تغییر ۶ ماهه
405 (5.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Great Wall Ent 38.95 29.34B - 38.95 38.95 0.65 1.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
EnTie Bank 15.6 29.07B - 15.6 15.6 0.40 2.63% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
AIDC 32 29.06B - 32 32 0.25 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Pharmally 213 29.02B - 213 213 2.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Hannstar Display 6.82 28.94B - 6.82 6.82 0.03 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Ennoconn 231.5 28.90B - 231.5 231.5 0.50 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
CSRC 33.4 28.88B - 33.4 33.4 0.20 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Makalot 173.5 28.69B - 173.5 173.5 3.00 1.76% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
LCP 14.5 28.63B - 14.5 14.5 0.05 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Kenda Rubber 31.2 28.24B - 31.2 31.2 0.15 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Radiant 124 28.13B - 124 124 3.00 2.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
LandMark Optoelectronics 272.5 28.08B - 272.5 272.5 1.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Asmedia 454.5 27.92B - 454.5 454.5 14.50 3.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
OUCC 22.3 27.77B - 22.3 22.3 0.25 1.12% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Grand Pacific Petrochemical Pref 33.8 27.67B - 33.8 33.8 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۳۲
GPPC 18.95 27.67B - 18.95 18.95 0.10 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
MHC 26.25 27.05B - 26.25 26.25 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Tong Yang 49.2 26.91B - 49.2 49.2 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
U-Ming 34.55 26.79B - 34.55 34.55 0.15 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Primax 61.1 26.72B - 61.1 61.1 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Farglory 37 26.69B - 37 37 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Chong Hong 79.8 26.42B - 79.8 79.8 0.30 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
WNC 81.9 26.33B - 81.9 81.9 0.70 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
OBI Pharma 143 26.19B - 143 143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
TSRC 25.05 26.05B - 25.05 25.05 0.35 1.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
BizLink 219 26.03B - 219 219 1.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
FEDS 23.9 25.93B - 23.9 23.9 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Merry Electronics 149 25.90B - 149 149 1.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Chunghwa Precision Test 744 25.90B - 744 744 5.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Getac Tech 46.65 25.86B - 46.65 46.65 0.45 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
eMemory Tech 332.5 25.47B - 332.5 332.5 1.50 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Asia Optical 81.5 25.44B - 81.5 81.5 0.40 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
TPK 57.2 25.29B - 57.2 57.2 0.40 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Lungyen Life Service 61.2 25.26B - 61.2 61.2 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
SPT 24.3 25.15B - 24.3 24.3 0.65 2.75% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Elite Material 134.5 24.81B - 134.5 134.5 5.50 4.09% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
VIA Tech 33.8 24.67B - 33.8 33.8 0.45 1.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Sinyi Realty 31.9 24.65B - 31.9 31.9 0.10 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
UPC Technology 10.7 24.35B - 10.7 10.7 0.05 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
WT Microelectronics 39.6 24.34B - 39.6 39.6 0.25 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳