کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 07:37:04
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,101
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:02:01
142 (14.81%)
تغییر ۳ ماهه
147 (15.41%)
تغییر ۶ ماهه
230 (26.41%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,171
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:32:56
341 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
382 (4.90%)
تغییر ۶ ماهه
469 (6.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Powertech Tech 86.1 66.93B - 86.1 86.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Chroma 155 66.49B - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
F-GIS 107.5 62.80B - 107.5 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Tatung 17.65 62.47B - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Wistron 25.15 61.83B - 25.15 25.15 0.25 1.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Eva Airways 13.75 61.35B - 13.75 13.75 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
TBB 12.75 57.67B - 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Ruentex 42.6 57.27B - 42.6 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Ruentex Industries 69.5 57.15B - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Realtek 224 56.65B - 224 224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Standard Foods 63.6 56.28B - 63.6 63.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Chilisin 85 55.40B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
F.T.C 34.65 55.26B - 34.65 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Phison Electronics 291 55.18B - 291 291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
ZDT 115.5 53.35B - 115.5 115.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
EMC Taiwan 13.1 52.96B - 13.1 13.1 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Gourmet Master 142.5 52.38B - 142.5 142.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Highwealth 49.95 51.56B - 49.95 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
China Airlines 9.18 50.88B - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Accton 172 50.12B - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Chicony Electronics 90.1 48.18B - 90.1 90.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Giant 216.5 47.63B - 216.5 216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
TGI 12 47.40B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
GSEO 418 45.79B - 418 418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
TECO Electric 24.9 45.46B - 24.9 24.9 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Merida Industry 179.5 45.30B - 179.5 179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Tripod Tech 117.5 43.47B - 117.5 117.5 0.50 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
HTC Corp 37.5 43.25B - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Holystone 90.2 42.66B - 90.2 90.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
King Slide 358 41.74B - 358 358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Qisda 21 41.60B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Voltronic 657 41.47B - 657 657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Gigabyte Tech 50.9 41.32B - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Taiwan Fertilizer 45.95 41.01B - 45.95 45.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Taiwan FamilyMart 218 40.63B - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Taiwan Secom 88.2 40.38B - 88.2 88.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Epistar 24.45 40.06B - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
LCY Chemical 53.1 39.69B - 53.1 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
St.Shine Optical 437 39.38B - 437 437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
CBU 253.5 39.30B - 253.5 253.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲