شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 19:07:18
0 (1.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,080
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:03:37
33 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
147 (15.76%)
تغییر ۶ ماهه
209 (24.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,293
قیمت روز
9 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:33:18
216 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
173 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
1,344 (19.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TSC Auto ID Tech 247.5 8.58B - 247.5 247.5 1.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Hung Ching 24.05 8.51B - 24.05 24.05 0.35 1.48% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Microbio 13.4 8.51B - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Alchip Tech 178.5 8.49B - 178.5 178.5 3.50 1.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Hiroca Holdings 64.9 8.43B - 64.9 64.9 0.30 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Ho Tung 7.51 8.41B - 7.51 7.51 0.23 3.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
I-Sheng 42 8.40B - 42 42 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Power Wind Health 225.5 8.35B - 225.5 225.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Sheng Yu Steel 20.35 8.32B - 20.35 20.35 0.15 0.74% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Lida Holdings 41 8.30B - 41 41 0.40 0.98% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Taiwan Sakura 48 8.29B - 48 48 0.20 0.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Bioteque 128.5 8.29B - 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
TMI 31.85 8.24B - 31.85 31.85 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
AMBH 22.25 8.24B - 22.25 22.25 0.25 1.14% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Chang Wah 161 8.21B - 161 161 0.50 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
De Licacy 27.4 8.18B - 27.4 27.4 0.70 2.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Da-Li 27.3 8.17B - 27.3 27.3 0.85 3.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
FocalTech 22.55 8.16B - 22.55 22.55 0.25 1.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Mirle Auto 39.2 8.11B - 39.2 39.2 0.30 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
GCM 23.8 8.10B - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Shihlin Paper 35.75 8.09B - 35.75 35.75 3.05 9.33% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Taiwan Mask 32 8.09B - 32 32 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Rich Development 11.5 8.04B - 11.5 11.5 0.30 2.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
TOPBI 104.5 8.03B - 104.5 104.5 1.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Orient Semiconductor 16.05 8.02B - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Southeast Cement 17.2 8.01B - 17.2 17.2 0.10 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Holiday 68.6 7.93B - 68.6 68.6 1.10 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
GEM Services 72.6 7.91B - 72.6 72.6 0.30 0.41% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Zeng Hsing 132 7.90B - 132 132 1.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Daxin 86.1 7.89B - 86.1 86.1 0.40 0.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Teapo 41.05 7.87B - 41.05 41.05 0.20 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Zinwell 23.65 7.85B - 23.65 23.65 0.35 1.50% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Episil Holding 29.9 7.84B - 29.9 29.9 2.10 7.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
TSMT 74.7 7.84B - 74.7 74.7 0.90 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Medeon Biodesign 61.8 7.81B - 61.8 61.8 1.40 2.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Fulltech Fiber Glass 14.2 7.81B - 14.2 14.2 0.35 2.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
ASRock 79.2 7.81B - 79.2 79.2 1.60 2.06% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
KS Terminals 49 7.75B - 49 49 0.80 1.66% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Taiwan PCB 35.9 7.70B - 35.9 35.9 0.40 1.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Liontravel 75.9 7.70B - 75.9 75.9 0.90 1.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲