شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 07:09:06
0 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,082
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:37
39 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
137 (14.50%)
تغییر ۶ ماهه
211 (24.23%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,193
قیمت روز
121 (1.5%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:33:07
148 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
173 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
1,239 (17.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Co-Tech Development 41.15 9.88B - 41.15 41.15 0.65 1.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Radium Life Tech 12.2 9.88B - 12.2 12.2 0.15 1.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
AcBel 22.05 9.76B - 22.05 22.05 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
AVC 42.9 9.75B - 42.9 42.9 0.25 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Elitegroup 13 9.67B - 13 13 0.05 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Advanced Wireless 107.5 9.54B - 107.5 107.5 7.00 6.97% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kinik 65.5 9.53B - 65.5 65.5 2.30 3.64% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
TWi Pharmas 70.9 9.53B - 70.9 70.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۳۴
TPCC 15.9 9.50B - 15.9 15.9 0.15 0.94% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
NSP 8.21 9.43B - 8.21 8.21 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Samebest 137 9.40B - 137 137 0.50 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Dadi Early-Childhood 254 9.36B - 254 254 2.50 0.99% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Gemtek Tech 24.95 9.35B - 24.95 24.95 0.70 2.81% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Bank of Kaohsiung 9.59 9.30B - 9.59 9.59 0.03 0.31% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Microlife 84.3 9.29B - 84.3 84.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Lextar 16.9 9.26B - 16.9 16.9 0.40 2.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
FUCC 12.8 9.20B - 12.8 12.8 0.05 0.39% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Solar Applied Materials 23.2 9.09B - 23.2 23.2 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Sunplus 13.75 9.09B - 13.75 13.75 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
JHT 75.4 9.05B - 75.4 75.4 1.40 1.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
EMIC 10.35 9.05B - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Asia Polymer 14.7 9.02B - 14.7 14.7 0.10 0.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Tung Thih Electronic 70.5 9.01B - 70.5 70.5 1.70 2.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
DFI Inc 80.5 9.00B - 80.5 80.5 0.10 0.12% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Macauto 94.4 8.91B - 94.4 94.4 0.80 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Gloria Material Tech 20 8.91B - 20 20 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Forest Water Environmental 56 8.90B - 56 56 1.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Fulgent Sun 98.9 8.86B - 98.9 98.9 3.40 3.56% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kings Town 26.2 8.82B - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۳۵
D-Link 11.8 8.80B - 11.8 11.8 0.10 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Global Brands 17.45 8.76B - 17.45 17.45 0.80 4.80% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Basso 48.25 8.73B - 48.25 48.25 0.85 1.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Taiflex 41.1 8.72B - 41.1 41.1 0.35 0.85% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
AAEON Tech 70.8 8.71B - 70.8 70.8 0.20 0.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Caswell 86.9 8.71B - 86.9 86.9 2.30 2.72% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
SNC 17.75 8.70B - 17.75 17.75 0.90 5.34% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Posiflex 107 8.62B - 107 107 0.50 0.47% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
CHEM 20.25 8.61B - 20.25 20.25 0.15 0.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Huang Hsiang 31.6 8.60B - 31.6 31.6 1.00 3.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳
Taisun 20.6 8.60B - 20.6 20.6 0.10 0.49% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۳