شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0328
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۸
ساعت 01:09:07
0 (1.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,080
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
33 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
147 (15.76%)
تغییر ۶ ماهه
209 (24.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,285
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:32:49
208 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
165 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,336 (19.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thinking Electronic 78.6 11.36B - 78.6 78.6 3.00 3.82% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Coremax 79.6 11.30B - 79.6 79.6 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
InnoDisk 139 11.30B - 139 139 4.00 2.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Sakura Development 29.35 11.28B - 29.35 29.35 0.05 0.17% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
ESMT 32.15 11.27B - 32.15 32.15 0.20 0.63% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Gamania Digital Entertainment 59.9 11.25B - 59.9 59.9 2.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Gigasolar Materials 115 11.22B - 115 115 3.50 3.04% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
SK Insurance 37.8 11.19B - 37.8 37.8 0.55 1.46% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Soft-World Intl 78.1 11.17B - 78.1 78.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
ADLINK Tech 46.45 11.16B - 46.45 46.45 0.40 0.87% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
CIAS 75.1 11.10B - 75.1 75.1 0.20 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
CMP 30.9 11.10B - 30.9 30.9 0.20 0.65% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Flytech 72.1 11.09B - 72.1 72.1 0.40 0.55% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Amtran Tech 11.3 11.01B - 11.3 11.3 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Y.S.H. 42.65 11.00B - 42.65 42.65 0.25 0.59% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Motech Industries 9.44 10.93B - 9.44 9.44 0.26 2.75% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Sunonwealth 38.4 10.92B - 38.4 38.4 0.95 2.54% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Kingpak Tech 130.5 10.86B - 130.5 130.5 3.50 2.68% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Egis Tech 289 10.82B - 289 289 10.00 3.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Green River Holding 79.8 10.80B - 79.8 79.8 2.20 2.76% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Brogent Tech 189 10.78B - 189 189 1.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Pan-International 23.5 10.76B - 23.5 23.5 0.40 1.73% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Addcn Tech 248 10.73B - 248 248 3.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Yeun Chyang 27.2 10.69B - 27.2 27.2 0.90 3.42% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Acter 168 10.66B - 168 168 0.50 0.30% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
CHC Corp 15.15 10.66B - 15.15 15.15 0.30 2.02% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Kindom Construction 30.15 10.58B - 30.15 30.15 1.10 3.79% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Yem Chio 11.4 10.52B - 11.4 11.4 0.40 3.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
ATEN 86.5 10.31B - 86.5 86.5 1.90 2.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Syncmold Enterprise 80.5 10.29B - 80.5 80.5 3.30 4.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Golden Friends 58.8 10.27B - 58.8 58.8 0.30 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Altek 23.8 10.21B - 23.8 23.8 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Capital Futures 42.7 10.20B - 42.7 42.7 0.30 0.70% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Lealea 9.62 10.20B - 9.62 9.62 0.10 1.05% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Taimide Tech 52 10.16B - 52 52 0.30 0.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Chieftek Precision 86.3 10.10B - 86.3 86.3 0.30 0.35% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Lelon Electronics 40.5 10.10B - 40.5 40.5 0.90 2.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Everlight Chemical 15.85 10.00B - 15.85 15.85 0.20 1.26% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
TYC Brother 29.5 9.95B - 29.5 29.5 1.35 4.58% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Chia Hsin Cement 18.9 9.92B - 18.9 18.9 0.55 3.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۳۲