شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 07:09:06
0 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 15:02:37
40 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
140 (14.86%)
تغییر ۶ ماهه
211 (24.23%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,193
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:33:07
108 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
135 (1.67%)
تغییر ۶ ماهه
1,281 (18.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 290 5562.07B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Hon Hai 74.5 1398.43B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
FPCC 97.5 1171.69B - 97.5 97.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
CHT 112 861.08B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
FCFC 88 726.79B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Formosa Plastics 93.3 719.33B - 93.3 93.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Cathay Holdings 40.65 706.62B - 40.65 40.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Cathay Financial Pref A 63.8 706.62B - 63.8 63.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Nan Ya Plastics 70 697.91B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
LARGAN 4460 607.66B - 4460 4460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Fubon Financial Pref 65.1 589.93B - 65.1 65.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Fubon Financial 44.8 589.93B - 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
MediaTek 370.5 480.89B - 370.5 370.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
CTBC Financial Pref 65.2 442.71B - 65.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۰۳
CTBC 20.9 442.71B - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Uni-President 71.6 435.24B - 71.6 71.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Yageo 314.5 408.61B - 314.5 314.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
TWM 113.5 378.00B - 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
China Steel Pref 50 367.49B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۰۲
China Steel 23.15 367.49B - 23.15 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Mega FHC 29.15 359.04B - 29.15 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
PCSC 289 352.95B - 289 289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Delta Electronics Taiwan 133 270.14B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
GlobalWafers 357.5 255.35B - 357.5 357.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Catcher Tech 257.5 255.32B - 257.5 257.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Far EasTone 72.1 255.14B - 72.1 72.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Nanya Tech 71.7 250.28B - 71.7 71.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
FFHC 22.05 246.77B - 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
UMC Corp 13.5 226.61B - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
WTC 185 218.61B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
TCFHC 20.55 214.77B - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
E.S.F.H 26.3 213.39B - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
QCI 53.9 202.39B - 53.9 53.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
HNFHC 21.2 193.31B - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Asustek 200 193.12B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Taiwan Cement Corp 39.95 181.54B - 39.95 39.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
CDIBH 9.27 169.77B - 9.27 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
TSFHC 13.9 169.40B - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Taishin Financial Pref 56 169.40B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Chang Hwa Bank 21.85 164.73B - 21.85 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳