شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:25:05
0 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,064
قیمت روز
9 (0.85%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:37
53 (4.74%)
تغییر ۳ ماهه
113 (11.88%)
تغییر ۶ ماهه
193 (22.16%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,394
قیمت روز
31 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:31:28
522 (6.63%)
تغییر ۳ ماهه
827 (10.94%)
تغییر ۶ ماهه
1,352 (19.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 315 5562.07B - 315 315 4.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Hon Hai 92.8 1398.43B - 92.8 92.8 2.30 2.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
FPCC 96.3 1171.69B - 96.3 96.3 0.60 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
CHT 113 861.08B - 113 113 0.50 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
FCFC 87 726.79B - 87 87 0.40 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Formosa Plastics 97.4 719.33B - 97.4 97.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
Cathay Financial Pref A 63.7 706.62B - 63.7 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Cathay Holdings 42.7 706.62B - 42.7 42.7 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nan Ya Plastics 71.9 697.91B - 71.9 71.9 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
LARGAN 4500 607.66B - 4500 4500 5.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon Financial Pref 64.9 589.93B - 64.9 64.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۳۱
Fubon Financial 45.55 589.93B - 45.55 45.55 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
MediaTek 421 480.89B - 421 421 1.50 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC Financial Pref 65.6 442.71B - 65.6 65.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۳۱
CTBC 22.25 442.71B - 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
Uni-President 74 435.24B - 74 74 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yageo 323.5 408.61B - 323.5 323.5 6.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
TWM 115 378.00B - 115 115 0.50 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
China Steel Pref 51.1 367.49B - 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
China Steel 23.5 367.49B - 23.5 23.5 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Mega FHC 30.7 359.04B - 30.7 30.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
PCSC 312 352.95B - 312 312 2.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Delta Electronics Taiwan 139.5 270.14B - 139.5 139.5 3.00 2.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
GlobalWafers 340.5 255.35B - 340.5 340.5 6.50 1.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Catcher Tech 278 255.32B - 278 278 0.50 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Far EasTone 73.6 255.14B - 73.6 73.6 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Nanya Tech 71.2 250.28B - 71.2 71.2 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
FFHC 22.9 246.77B - 22.9 22.9 0.10 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
UMC Corp 14.55 226.61B - 14.55 14.55 0.05 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
WTC 167.5 218.61B - 167.5 167.5 1.50 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
TCFHC 21 214.77B - 21 21 0.05 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
E.S.F.H 27.65 213.39B - 27.65 27.65 0.15 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
QCI 63.5 202.39B - 63.5 63.5 0.30 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
HNFHC 21.9 193.31B - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
Asustek 237.5 193.12B - 237.5 237.5 7.50 3.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Taiwan Cement Corp 42.1 181.54B - 42.1 42.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
CDIBH 9.92 169.77B - 9.92 9.92 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Taishin Financial Pref 56 169.40B - 56 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۱
TSFHC 14.4 169.40B - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۱:۰۱
Chang Hwa Bank 22.9 164.73B - 22.9 22.9 0.10 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱