کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0322
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 06:36:18
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

959
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
6 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
88 (10.10%)
تغییر ۶ ماهه
45 (4.92%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,874
قیمت روز
21 (0.26%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 07:33:50
146 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
1,037 (15.16%)
تغییر ۶ ماهه
267 (3.28%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 241 5562.07B - 241 241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Hon Hai 77.1 1398.43B - 77.1 77.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
FPCC 113 1171.69B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
CHT 114 861.08B - 114 114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
FCFC 111 726.79B - 111 111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Formosa Plastics 114.5 719.33B - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Cathay Holdings 42.55 706.62B - 42.55 42.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Cathay Financial Pref A 64.1 706.62B - 64.1 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۵:۰۲
Nan Ya Plastics 79.4 697.91B - 79.4 79.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
LARGAN 3845 607.66B - 3845 3845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Fubon Financial Pref 65.2 589.93B - 65.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Fubon Financial 44.9 589.93B - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
MediaTek 315.5 480.89B - 315.5 315.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
CTBC 21.05 442.71B - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
CTBC Financial Pref 64.5 442.71B - 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۳۱
Uni-President 82.2 435.24B - 82.2 82.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Yageo 271 408.61B - 271 271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
TWM 122.5 378.00B - 122.5 122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
China Steel Pref 47.3 367.49B - 47.3 47.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
China Steel 25 367.49B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۳
Mega FHC 30.85 359.04B - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
PCSC 307 352.95B - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Delta Electronics Taiwan 158.5 270.14B - 158.5 158.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
GlobalWafers 316 255.35B - 316 316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Catcher Tech 221 255.32B - 221 221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Far EasTone 78.8 255.14B - 78.8 78.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Nanya Tech 63.1 250.28B - 63.1 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
FFHC 22.7 246.77B - 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
UMC Corp 13.75 226.61B - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
WTC 167 218.61B - 167 167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
TCFHC 20.85 214.77B - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
E.S.F.H 26.5 213.39B - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
QCI 60.7 202.39B - 60.7 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
HNFHC 20.95 193.31B - 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Asustek 226 193.12B - 226 226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Taiwan Cement Corp 45.6 181.54B - 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
CDIBH 9.53 169.77B - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Taishin Financial Pref 55.3 169.40B - 55.3 55.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
TSFHC 14.35 169.40B - 14.35 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Chang Hwa Bank 21 164.73B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳