شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0095
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:37:16
0 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:37
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

563
قیمت روز
1 (0.2%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 02:31:32
24 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
41 (7.83%)
تغییر ۶ ماهه
88 (18.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Georg Fischer 962.5 5.12B - 962.5 962.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
OC Oerlikon Corp 10.92 5.02B - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Grenke 108.1 5.01B - 108.1 108.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
K+S AG 15.79 4.89B - 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Kinross Gold 3.75 4.67B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Rheinmetall AG 116.25 4.64B - 116.25 116.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Sixt AG ST 100.7 4.64B - 100.7 100.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Emmi AG 846 4.47B - 846 846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
DKSH Holding 51.4 4.41B - 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Cameco 10.99 4.40B - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۴
Luzerner Kantonalbank AG 413 4.37B - 413 413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Kuka AG 53.8 4.28B - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Osram Licht 33.86 4.23B - 33.86 33.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۳۲
PSP Swiss Property 130.5 4.20B - 130.5 130.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Buwog AG VI 33.5 4.14B - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
Sulzer 104.6 4.11B - 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Vontobel Holding 60.1 4.07B - 60.1 60.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Freenet AG 19.48 3.99B - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۳:۳۱
VAT Group AG 145.65 3.87B - 145.65 145.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
SFS Group AG 93.65 3.84B - 93.65 93.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
BB Biotech 65.05 3.67B - 65.05 65.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Sunrise Communications AG 80.55 3.65B - 80.55 80.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Metro AG ST 5.712 3.52B - 5.712 5.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Zynga 3.76 3.46B - 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
BKW AG 72.4 3.42B - 72.4 72.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Bucher Industries 317.6 3.31B - 317.6 317.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Stroeer 68.75 3.31B - 68.75 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Panalpina Welttransport Holding 250.6 3.24B - 250.6 250.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Morphosys AG 102 3.17B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Idorsia 24.46 3.13B - 24.46 24.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Gold Fields 5.2 2.95B - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Wienerberger AG 21.1 2.88B - 21.1 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Dorma Kaba Holding 676 2.87B - 676 676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
St Galler Kantonalbank AG 439 2.85B - 439 439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Tecan Group 242.4 2.82B - 242.4 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Yamana Gold 2.4 2.74B - 2.4 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
Pan American Silver 11.28 2.72B - 11.28 11.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۳۲
Galenica Sante 60.05 2.69B - 60.05 60.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱
Vallourec 2.348 2.64B - 2.348 2.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Forbo Holding AG 1573 2.62B - 1573 1573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۱