شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0143
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 19:35:35
0 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

34
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۳۹۸
ساعت 11:01:39
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
6 (21.43%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

563
قیمت روز
3 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت 03:02:06
16 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
34 (6.46%)
تغییر ۶ ماهه
103 (22.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AT&T 32.18 235.24B - 32.18 32.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
AT&T 32.24 233.05B - 32.24 32.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Intel 43.49 231.65B - 43.49 43.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
Home Depot 185 225.06B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
Verizon 56.7 207.88B - 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۰۲
Cisco 56.4 202.37B - 56.4 56.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Cisco 53.44 200.49B - 53.44 53.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Procter&Gamble 109.83 196.29B - 109.83 109.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۳۲
Procter&Gamble 110.24 194.46B - 110.24 110.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۳
Boeing 358 193.64B - 352.11 358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۲
Roche Holding Participation 302.2 189.27B 302.9 302.2 302.9 2.10 0.70% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Roche Holding 299 189.27B 299.2 299 299.2 1.80 0.61% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Novartis 90.89 188.03B 91.26 90.89 91.26 0.37 0.41% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Coca-Cola 50.8 186.64B - 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Coca-Cola 49.63 184.90B - 49.63 49.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Oracle 55.3 178.20B - 55.3 55.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Citigroup 63.82 170.64B - 63.82 63.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Netflix 352.63 170.15B - 352.63 352.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Anheuser Busch Inbev 81.67 169.12B - 81.67 81.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
Citigroup 63.2 169.05B - 63.2 63.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Netflix 358.7 168.57B - 358.7 358.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Boeing 379.32 167.45B - 379.32 379.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۸
Louis Vuitton 412 164.61B - 412 412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Merck&Co 75.35 163.30B - 75.35 75.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
Total 55.14 160.29B - 55.14 55.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Walt Disney 139.25 156.22B - 139.25 140.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Walt Disney 135.42 154.77B - 135.42 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
PepsiCo 137 152.92B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۲
BP 6.825 149.36B - 6.825 6.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۴:۳۲
NVIDIA 159 142.46B - 159 159 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Nike 82.3 128.43B - 82.3 82.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
IBM 134.61 128.24B - 134.61 134.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Nike 81.9 127.24B - 81.9 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
IBM 135.2 127.05B - 135.2 135.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Philip Morris 82 124.34B - 82 82 2.50 3.05% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
SAP 133.2 122.91B - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
BHP Billiton PLC 24.56 122.81B - 24.56 24.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
McDonald’s 201.6 121.89B - 201.6 201.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Amgen 176.03 121.00B - 176.03 176.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Adobe 281.95 118.95B - 281.95 281.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱