کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.9852
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:47:11
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

518
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
34 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
44 (9.28%)
تغییر ۶ ماهه
41 (8.57%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 51.85 8925.42B - 51.85 51.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۰۱
Statoil 22.61 8657.07B - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 17.274 2235.80B - 17.274 17.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۳:۰۱
Coloplast 107.5 1939.94B - 107.5 107.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Telia Company 4.52 1852.46B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۲
Vestas Wind 83.54 1373.01B - 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۳:۰۱
Norsk Hydro 3.85 1213.74B - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Novozymes B 45.8 1178.55B - 45.8 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۶:۳۵
Yara International 40.5 1109.26B - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۳:۰۱
Apple 200 909.84B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Apple 201.9 901.38B - 201.9 201.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Amazon.com 1830.28 824.79B - 1830.28 1830.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Amazon.com 1851.23 817.12B - 1851.23 1851.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Alphabet A 1195.96 779.55B - 1195.96 1195.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Apple 177.43 779.46B - 177.43 177.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Alphabet A 1229 772.30B - 1229 1229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
SCA B 7.526 763.41B - 7.526 7.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Pandora 46.76 753.47B - 46.76 46.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۱:۳۵
Microsoft 122.58 750.59B - 122.58 122.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Facebook 178.11 557.25B - 178.11 178.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Alibaba 180.96 475.17B - 180.96 180.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Berkshire Hathaway B 212 457.82B - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
JPMorgan 106.5 354.78B - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۱
JPMorgan 112.57 351.48B - 112.57 112.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Exxon Mobil 79.09 350.27B - 79.09 79.09 6.09 8.34% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Exxon Mobil 82.77 347.01B - 82.77 82.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۳:۰۱
J&J 134.99 325.45B - 134.99 134.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
J&J 141 322.42B - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Visa 158.3 293.90B - 158.3 158.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Royal Dutch Shell B 33.33 292.22B - 33.33 33.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۴:۰۱
Royal Dutch Shell A 32.505 286.61B - 32.505 32.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Bank of America 29.28 283.17B - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Wells Fargo&Co 49.31 270.15B - 49.31 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰:۳۴
Wells Fargo&Co 47.83 267.64B - 47.83 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Walmart 103.1 250.39B - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Chevron 112.95 241.60B - 112.95 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nestle 94.92 240.63B - 94.92 94.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Chevron 123.33 239.35B - 123.33 123.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۱
Nestle 94.9 237.20B - 94.9 94.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲