کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0303
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:25:04
0 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:02:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
1 (3.33%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

537
قیمت روز
1 (0.23%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:32:35
31 (6.22%)
تغییر ۳ ماهه
85 (18.69%)
تغییر ۶ ماهه
67 (14.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.155 8925.42B - 49.155 49.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Statoil 19.75 8657.07B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15.7 2235.80B - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۰۶
Coloplast 107.8 1939.94B - 107.8 107.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Telia Company 4.52 1852.46B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۲
Vestas Wind 85.5 1373.01B - 85.5 85.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Norsk Hydro 3.62 1213.74B - 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Novozymes B 44.68 1178.55B - 44.68 44.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Yara International 43.4 1109.26B - 43.4 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Apple 201.45 909.84B - 201.45 201.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Apple 195 901.38B - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Amazon.com 1899.45 824.79B - 1899.45 1931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Amazon.com 1888.68 817.12B - 1888.68 1888.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Alphabet A 1119 779.55B - 1119 1119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Apple 175.09 779.46B - 175.09 175.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Alphabet A 1090 772.30B - 1090 1107.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
SCA B 7.704 763.41B - 7.704 7.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۳۲
Pandora 33.76 753.47B - 33.76 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Microsoft 134.4 750.59B - 133.4 134.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Facebook 189.64 557.25B - 189.64 189.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Alibaba 169.72 475.17B - 169.72 169.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Berkshire Hathaway B 201 457.82B - 201 203.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
JPMorgan 113.22 354.78B - 113.22 113.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan 110.5 351.48B - 110.5 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Exxon Mobil 79.09 350.27B - 79.09 79.09 6.09 8.34% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Exxon Mobil 74.8 347.01B - 74.8 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
J&J 140.67 325.45B - 140.67 140.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
J&J 139.17 322.42B - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Visa 170.94 293.90B - 170.94 170.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Royal Dutch Shell B 32.1 292.22B - 32.1 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Royal Dutch Shell A 32.235 286.61B - 32.05 32.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Bank of America 29.28 283.17B - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Wells Fargo&Co 47.5 270.15B - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۶
Wells Fargo&Co 45 267.64B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۲:۰۲
Walmart 107.43 250.39B - 107.43 107.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
Chevron 112.95 241.60B - 112.95 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nestle 101.58 240.63B - 101.58 102.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Chevron 117.81 239.35B - 117.81 117.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Nestle 101.02 237.20B - 101.02 102.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲