شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.999
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:03:20
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:07
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

499
قیمت روز
1 (0.17%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:04:30
26 (5.41%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.94%)
تغییر ۶ ماهه
19 (3.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 50.5 8925.42B - 50 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Statoil 22.3 8657.07B - 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 15 2235.80B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
Coloplast 93.76 1939.94B - 93.76 93.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Telia Company 4.52 1852.46B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۲
Vestas Wind 83.34 1373.01B - 83.34 83.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Norsk Hydro 3.9 1213.74B - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Novozymes B 42.93 1178.55B - 42.93 42.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yara International 41.09 1109.26B - 41.09 41.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Apple 171.15 909.84B - 171.15 171.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۶
Apple 170.52 901.38B - 170.52 172.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
Amazon.com 1630 824.79B - 1604 1630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Amazon.com 1618.1 817.12B - 1611.84 1618.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet A 1132.51 779.55B - 1132.51 1132.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Apple 150.44 779.46B - 150.44 152.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Alphabet A 1132.75 772.30B - 1132.75 1132.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
SCA B 7.526 763.41B - 7.526 7.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Pandora 50.04 753.47B - 50.04 50.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Microsoft 108.9 750.59B - 108.9 108.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Facebook 161.74 557.25B - 161.74 164.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
Alibaba 166.15 475.17B - 166.15 166.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
Berkshire Hathaway B 208 457.82B - 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
JPMorgan 103 354.78B - 103 103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan 100.8 351.48B - 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Exxon Mobil 73 350.27B - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Exxon Mobil 74.77 347.01B - 74.77 74.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
J&J 131.77 325.45B - 131.77 131.77 2.54 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۴
J&J 137.78 322.42B - 137.78 137.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
Visa 146 293.90B - 146 146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Royal Dutch Shell B 32.34 292.22B - 32.34 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۳:۳۴
Royal Dutch Shell A 31.665 286.61B - 31.565 31.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Bank of America 29.28 283.17B - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Wells Fargo&Co 49.31 270.15B - 49.31 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۲۰:۳۴
Wells Fargo&Co 47.83 267.64B - 47.83 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Walmart 91.85 250.39B - 91.85 91.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Chevron 112.95 241.60B - 112.95 112.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nestle 89.4 240.63B - 89.4 89.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵
Chevron 106.7 239.35B - 106.7 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۴
Nestle 89.5 237.20B - 89.42 89.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۳:۰۵