شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0038
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

469
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 03:32:28
20 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
38 (7.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 45.875 8925.42B - 45.875 45.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Statoil 22.88 8657.07B - 22.88 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۲
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 17.166 2235.80B - 17.166 17.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Coloplast 94.14 1939.94B - 94.14 94.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
Telia Company 4.52 1852.46B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۲
Vestas Wind 78 1373.01B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Norsk Hydro 4.9 1213.74B - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Novozymes B 48.56 1178.55B - 48.56 48.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Yara International 44.89 1109.26B - 44.89 44.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Apple 171.22 909.84B - 171.22 171.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Apple 167 901.38B - 167 168.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Amazon.com 1645 824.79B - 1645 1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Amazon.com 1630 817.12B - 1630 1643.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Alphabet A 1049.05 779.55B - 1049.05 1049.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۶:۳۳
Apple 148.41 779.46B - 148.41 148.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Alphabet A 1081 772.30B - 1077 1081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
SCA B 8.33 763.41B - 8.066 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Pandora 45.35 753.47B - 45.35 45.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Microsoft 108.11 750.59B - 108.11 108.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
Facebook 143.9 557.25B - 143.9 143.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Alibaba 150.5 475.17B - 150.5 150.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Berkshire Hathaway B 201.34 457.82B - 199.79 201.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
JPMorgan 108.64 354.78B - 108.64 108.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
JPMorgan 98.53 351.48B - 98.53 98.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
Exxon Mobil 85 350.27B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۱:۳۳
Exxon Mobil 76.9 347.01B - 76.9 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
J&J 145.21 325.45B - 145.21 145.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
J&J 146 322.42B - 146 146.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Visa 136 293.90B - 136 136.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Royal Dutch Shell B 29.8 292.22B - 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Royal Dutch Shell A 29.605 286.61B - 29.605 29.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Bank of America 24.8 283.17B - 24.8 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Wells Fargo&Co 59 270.15B - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۰۵
Wells Fargo&Co 54.45 267.64B - 54.45 54.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Walmart 91.85 250.39B - 91.85 91.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Chevron 117.11 241.60B - 117.11 117.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Nestle 83.98 240.63B - 83.66 84.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Chevron 113.5 239.35B - 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
Nestle 83.84 237.20B - 83.6 84.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳