کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1074
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:57:16
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.84%)
تغییر ۶ ماهه
23 (8.61%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
7 (0.44%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:04
1 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
154 (11.10%)
تغییر ۶ ماهه
27 (1.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 406 1888.04B - 406 406 4.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
AstraZeneca 774 776.12B 771.5 771.5 774 14.60 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Statoil 171.5 712.45B 171.4 171.4 171.5 0.75 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
ABB 186.5 439.69B 187.3 186.5 187.3 0.40 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco B 263.7 315.67B 264.5 263.7 264.5 2.60 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Atlas Copco A 292.6 315.67B 292.5 292.5 292.6 1.90 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Volvo A 147.4 302.24B 148 147.4 148 1.80 1.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Nokia Oyj 47.06 297.16B 47.4 47.06 47.4 1.21 2.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Investor B 453.3 273.94B 453.9 453.3 453.9 1.70 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Investor A 451 273.94B 452.2 451 452.2 3.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
DnB 158.15 256.54B - 158.15 158.15 2.55 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Telenor 188.8 252.25B - 188.8 188.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Ericsson A 92 228.51B 92.2 92 92.2 1.20 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Swedbank A 138.3 213.04B 139.2 138.3 139.2 2.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
H&M B 147.1 201.92B 147.7 147.1 147.7 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
ASSA ABLOY B 206.4 197.14B 207.2 206.4 207.2 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sandvik AB 168.45 191.67B 168.75 168.45 168.75 2.30 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Svenska Handelsbanken B 95.1 188.78B 95.4 95.1 95.4 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
SEB A 87.56 179.48B 87.72 87.56 87.72 0.56 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Autoliv Inc. SDB 67.38 12.47B 628 628 67.38 570.42 846.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Follicum 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Axon Kids 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
OmniCar 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
MenuCard 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Infracom 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Acrinova 53.5 - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Zenicor 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Zenergy 0.358 - 0.358 0.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
TiksPac 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
PExA AB 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
AppSpotr 0.692 - 0.692 0.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Envirologic 4.4 - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Transiro Int 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Quickcool AB 3.69 - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
AHA World AB 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
24SevenOffice 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Angler Gaming 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Uni Light LED 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱
Panion Animal 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۱