شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,272
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:10
85 (1.34%)
تغییر ۳ ماهه
907 (16.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,190 (23.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1119 206.07B - 1119 1119.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
John Keells 158.5 192.87B - 157 158.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Commercial Bank of Ceylon 99 122.29B - 98.9 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Commercial Bank of Ceylon 85.8 122.29B - 85 85.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Dialog Axiata PLC 12.7 112.38B - 12.5 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Hatton National Bank 139 104.91B - 139 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Hatton National Bank 182 104.91B - 182 182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Ceylon Cold Stores 780 94.09B - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Distilleries of Sri Lanka 18.1 93.38B - 18 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Nestle Lanka PLC 1300 92.68B - 1300 1439.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
Sampath Bank 169.8 83.15B - 169.8 169.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Hemas 83 63.24B - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Melstacorp 44 58.27B - 43.7 44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Ceylinco Insurance 1900 53.96B - 1900 1949.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Cargills 190 51.20B - 190 194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Lion Brewery Ceylon 600 45.60B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Sri Lanka Telecom 32.9 44.94B - 31.8 32.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Lanka ORIX Leasing 119 44.15B - 116 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
C T Holdings PLC 172 35.25B - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Carson Cumberbatch 170.1 32.46B - 170.1 170.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Asiri Hospital 21.2 29.01B - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
DFCC Bank PLC 95 26.91B - 93.9 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Softlogic Holdings 15 25.40B - 15 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
People’s Leasing & Finance 17.6 23.54B - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Seylan Bank PLC 54.3 23.26B - 54.3 54.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Seylan Bank PLC NV 32 23.26B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Richard Pieris and 11.1 22.59B - 10.9 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Teejay Lanka PLC 43 21.76B - 42.8 43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Asian Hotels & Properties 42.5 21.47B - 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Bukit Darah PLC 218.5 21.42B - 218.5 218.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Nations Trust Bank 80 21.29B - 80 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Central Finance 95 21.03B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
National Development Bank 106 20.85B - 106 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aitken Spence PLC 45 20.71B - 44.9 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Vallibel One PLC 17.2 20.10B - 17 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Overseas Realty 15 19.27B - 15 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Chevron Lubricants Lanka 69.4 18.22B - 69.4 69.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Trans Asia Hotels 72 17.40B - 72 72.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
Lanka IOC PLC 17 16.51B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
L B Finance PLC 149.7 15.93B - 149.7 149.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱