کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,458
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
19 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
79 (3.32%)
تغییر ۶ ماهه
187 (8.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 61.2 85.47B - 61.2 61.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Airbus Group 118.52 75.85B - 118.52 118.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 11.9 57.83B - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
PETROBRAS PN 6.05 53.15B - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
PETROBRAS ON 6.8 53.15B - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Iberdrola 7.854 42.63B - 7.854 7.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BBVA 5.047 39.65B - 5.047 5.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRADESCO PN EJ N1 8.3 38.02B - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۲
Telefonica 7.392 37.63B - 7.392 7.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ArcelorMittal 17.76 29.90B - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Amadeus 69.68 29.44B - 69.68 69.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Repsol 15.14 26.73B - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Aena 163.2 22.87B - 163.2 163.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gas Natural 24.83 22.84B - 24.66 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Caixabank 2.77 21.94B - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Endesa 22.79 20.20B - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 45.25 16.89B - 45.25 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Grifols Pref 17.42 15.82B - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Grifols 24.17 15.82B - 24.17 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
IAG 5.946 15.07B - 5.946 5.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Financiero Banorte 4.88 14.04B - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Ferrovial 20.8 12.84B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ACS 38.7 11.04B - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankia 2.295 9.83B - 2.295 2.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Red Electrica 19.045 9.49B - 19.045 19.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRASKEM PNA 11.1 8.73B - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
B. Sabadell 0.87 7.96B - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Mapfre 2.431 7.91B - 2.431 2.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gamesa 14.205 7.67B - 14.205 14.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankinter 6.79 7.44B - 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Elektra 48.4 7.21B - 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳
Enagas 25.99 5.95B - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Merlin Properties SA 11.645 5.82B - 11.645 11.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Alfa 1.08 5.19B - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Cellnex Telecom 25.8 4.99B - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
GERDAU PN N1 3.64 4.88B - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۶:۰۳
Grupo Catalana Occidente 33.15 4.52B - 33.15 33.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۳