شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,397
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 20:31:38
209 (9.56%)
تغییر ۳ ماهه
85 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
173 (7.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 59.7 85.47B - 59.16 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
Airbus Group 134.14 75.85B - 134.14 134.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 10.2 57.83B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۱
PETROBRAS ON 6.7 53.15B - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PETROBRAS PN 6.6 53.15B - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۳۱
Iberdrola 7.854 42.63B - 7.854 7.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BBVA 5.047 39.65B - 5.047 5.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRADESCO PN EJ N1 7.346 38.02B - 7.346 7.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۹:۳۳
Telefonica 7.392 37.63B - 7.392 7.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ArcelorMittal 17.76 29.90B - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Amadeus 69.68 29.44B - 69.68 69.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Repsol 15.14 26.73B - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Aena 163.2 22.87B - 163.2 163.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gas Natural 24.83 22.84B - 24.66 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Caixabank 2.77 21.94B - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Endesa 22.79 20.20B - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 45.5 16.89B - 45.5 46.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
Grifols Pref 20.25 15.82B - 19.94 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
Grifols 24.17 15.82B - 24.17 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
IAG 5.946 15.07B - 5.946 5.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Financiero Banorte 4.88 14.04B - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Ferrovial 20.8 12.84B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ACS 38.7 11.04B - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankia 2.295 9.83B - 2.295 2.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Red Electrica 19.045 9.49B - 19.045 19.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRASKEM PNA 6.6 8.73B - 6.6 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
B. Sabadell 0.87 7.96B - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Mapfre 2.431 7.91B - 2.431 2.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gamesa 14.205 7.67B - 14.205 14.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankinter 6.79 7.44B - 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Elektra 64 7.21B - 63.5 64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
Enagas 25.99 5.95B - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Merlin Properties SA 11.645 5.82B - 11.645 11.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Alfa 0.73 5.19B - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
Cellnex Telecom 25.8 4.99B - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
GERDAU PN N1 3.22 4.88B - 3.22 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Grupo Catalana Occidente 32 4.52B - 31.8 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱