کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,457
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:14
82 (3.22%)
تغییر ۳ ماهه
227 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
594 (31.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 25.94 91.22B - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bayer 52.8 85.47B - 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Airbus Group 121.8 75.85B - 121.8 121.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Santander 4.103 73.62B - 4.103 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
VALE ON 11.8 57.83B - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
PETROBRAS PN 6.25 53.15B - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
PETROBRAS ON 6.85 53.15B - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Iberdrola 7.854 42.63B - 7.854 7.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BBVA 5.047 39.65B - 5.047 5.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRADESCO PN EJ N1 7.3 38.02B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۲
Telefonica 7.392 37.63B - 7.392 7.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ArcelorMittal 17.76 29.90B - 17.76 17.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Amadeus 69.68 29.44B - 69.68 69.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Repsol 15.14 26.73B - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Aena 163.2 22.87B - 163.2 163.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gas Natural 24.83 22.84B - 24.66 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Caixabank 2.77 21.94B - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Endesa 22.79 20.20B - 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Abertis 18.36 18.18B - 18.36 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۰۵
Coca-Cola EU Partners 50.9 16.89B - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Grifols 24.17 15.82B - 24.17 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grifols Pref 17.16 15.82B - 17.16 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
IAG 5.946 15.07B - 5.946 5.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Financiero Banorte 4.88 14.04B - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Ferrovial 20.8 12.84B - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
ACS 38.7 11.04B - 38.7 38.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankia 2.295 9.83B - 2.295 2.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Red Electrica 19.045 9.49B - 19.045 19.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
BRASKEM PNA 7.5 8.73B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
B. Sabadell 0.87 7.96B - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Mapfre 2.431 7.91B - 2.431 2.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Gamesa 14.205 7.67B - 14.205 14.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Bankinter 6.79 7.44B - 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Grupo Elektra 56.5 7.21B - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Enagas 25.99 5.95B - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Merlin Properties SA 11.645 5.82B - 11.645 11.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
Alfa 1.08 5.19B - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۴
Cellnex Telecom 25.8 4.99B - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۴:۰۱
GERDAU PN N1 3.34 4.88B - 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Grupo Catalana Occidente 31.95 4.52B - 31.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵