کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0843
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:06
0 (4.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

36,111
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
1,089 (3.11%)
تغییر ۳ ماهه
4,374 (13.78%)
تغییر ۶ ماهه
2,633 (7.86%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,799
قیمت روز
1 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:57:49
56 (3.02%)
تغییر ۳ ماهه
49 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
245 (11.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 35650 329505.40B - 35650 35650 650.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Samsung Electronics Co 43750 329505.40B - 43750 43750 250.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
SK Hynix Inc 63600 62681.00B - 63600 63600 500.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Celltrion 205000 37994.96B - 205000 205000 4000.00 1.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Hyundai Motor 140500 32284.27B - 140500 140500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Hyundai Motor Co 79400 32284.27B - 79400 79400 400.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Hyundai Motor Co Pref 87000 32284.27B - 87000 87000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Samsung Biologics 309000 28384.78B - 309000 309000 4000.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Posco Inc 236000 27376.67B - 236000 236000 3000.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
NHN Corp 111000 24623.12B - 111000 111000 500.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
LG Chem 191000 22413.07B - 191000 191000 1500.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
LG Chemicals 349000 22413.07B - 349000 349000 4500.00 1.31% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
LG Household Pref 801000 22303.28B - 801000 801000 1000.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
LG Household & Healthcare 1325000 22303.28B - 1325000 1325000 14000.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
KB Financial Group 44350 21741.80B - 44350 44350 50.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Samsung C&T 91700 21464.95B - 91700 91700 1100.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Shinhan Financial Group 45250 20366.87B - 45250 45250 50.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Kepco 25250 20350.26B - 25250 25250 250.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Hyundai Mobis 221000 19955.49B - 221000 221000 500.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Amorepacific Pref 91600 19660.74B - 91600 91600 1100.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Amorepacific 170000 19660.74B - 170000 170000 1000.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Samsung Life 82900 19320.00B - 82900 82900 200.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
SK Telecom 261500 18490.77B - 261500 261500 2500.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
SK Holdings 233000 17598.97B - 233000 233000 1000.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
SK Innovation 158500 17208.46B - 158500 158500 1000.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Samsung SDS Co Ltd 213500 15243.43B - 213500 213500 500.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Celltrion HealthCare 57600 15077.39B - 57600 57600 500.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Samsung SDI 236000 14761.63B - 236000 236000 500.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
KT&G Corp 101000 14758.94B - 101000 101000 500.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
LG Electronics 80600 13636.58B - 80600 80600 100.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Samsung Fire Marine Insur 272000 13136.87B - 272000 272000 1000.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Netmarble Games 126500 13034.65B - 126500 126500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
KIA Motors 42400 12546.00B - 42400 42400 250.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Hana Financial 37400 12415.01B - 37400 37400 150.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
LG Corp 75200 12125.64B - 75200 75200 1300.00 1.73% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
S-Oil Pref 58800 11846.22B - 58800 58800 300.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
S-Oil Corp 81700 11846.22B - 81700 81700 1500.00 1.84% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Samsung Electro-Mechanics 93200 11478.01B - 93200 93200 900.00 0.97% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Lotte Chemical Corp 248500 11242.34B - 248500 248500 500.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶