شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0859
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:35:01
0 (3.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

40,329
قیمت روز
207 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:01:35
3,078 (7.09%)
تغییر ۳ ماهه
4,110 (11.35%)
تغییر ۶ ماهه
8,592 (27.07%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,961
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:32:53
241 (14.03%)
تغییر ۳ ماهه
189 (10.67%)
تغییر ۶ ماهه
149 (8.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 42950 329505.40B - 42950 42950 150.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung Electronics Co 53500 329505.40B - 53500 53500 200.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
SK Hynix Inc 85500 62681.00B - 85500 85500 300.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Celltrion 186500 37994.96B - 186500 186500 500.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Hyundai Motor 126000 32284.27B - 126000 126000 500.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Hyundai Motor Co 74700 32284.27B - 74700 74700 300.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Hyundai Motor Co Pref 82300 32284.27B - 82300 82300 200.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung Biologics 402000 28384.78B - 402000 402000 4000.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Posco Inc 227500 27376.67B - 227500 227500 3500.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
NHN Corp 178500 24623.12B - 178500 178500 5000.00 2.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
LG Chemicals 316000 22413.07B - 316000 316000 1500.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
LG Chem 174500 22413.07B - 174500 174500 1500.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
LG Household & Healthcare 1226000 22303.28B - 1226000 1226000 7000.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
LG Household Pref 754000 22303.28B - 754000 754000 2000.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
KB Financial Group 44000 21741.80B - 44000 44000 300.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung C&T 104000 21464.95B - 104000 104000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۲
Shinhan Financial Group 43700 20366.87B - 43700 43700 100.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Kepco 27850 20350.26B - 27850 27850 200.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Hyundai Mobis 255500 19955.49B - 255500 255500 2000.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Amorepacific Pref 88700 19660.74B - 88700 88700 2300.00 2.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Amorepacific 183500 19660.74B - 183500 183500 5500.00 3.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung Life 74400 19320.00B - 74400 74400 400.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
SK Telecom 244500 18490.77B - 244500 244500 1000.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
SK Holdings 275000 17598.97B - 275000 275000 5000.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
SK Innovation 160000 17208.46B - 160000 160000 500.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung SDS Co Ltd 203500 15243.43B - 203500 203500 1000.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Celltrion HealthCare 52200 15077.39B - 52200 52200 500.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung SDI 240500 14761.63B - 240500 240500 2500.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
KT&G Corp 99100 14758.94B - 99100 99100 400.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
LG Electronics 71500 13636.58B - 71500 71500 1000.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung Fire Marine Insur 233000 13136.87B - 233000 233000 1000.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Netmarble Games 90100 13034.65B - 90100 90100 100.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
KIA Motors 43700 12546.00B - 43700 43700 100.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Hana Financial 36050 12415.01B - 36050 36050 150.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
LG Corp 73200 12125.64B - 73200 73200 400.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
S-Oil Pref 58400 11846.22B - 58400 58400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۳۲
S-Oil Corp 98000 11846.22B - 98000 98000 400.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Samsung Electro-Mechanics 113000 11478.01B - 113000 113000 500.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Lotte Chemical Corp 225500 11242.34B - 225500 225500 500.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶