کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:30:30
0 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,711.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,434
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
187 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
2,697 (8.50%)
تغییر ۶ ماهه
34,434 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
123 (6.75%)
تغییر ۳ ماهه
70 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
214 (9.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 38000 329505.40B - 38000 38000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 203500 37994.96B - 203500 203500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Hyundai Motor Co Pref 80300 32284.27B - 80300 80300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Hyundai Motor Co 72700 32284.27B - 72700 72700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Hyundai Motor 118500 32284.27B - 118500 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung Biologics 367500 28384.78B - 367500 367500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Posco Inc 271500 27376.67B - 271500 271500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NHN Corp 130000 24623.12B - 130000 130500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Chem 209000 22413.07B - 209000 209000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
LG Chemicals 325000 22413.07B - 325000 325000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Household Pref 834000 22303.28B - 834000 834000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
LG Household & Healthcare 1440000 22303.28B - 1440000 1440000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
KB Financial Group 52500 21741.80B - 52200 52500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung C&T 111000 21464.95B - 111000 111000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Shinhan Financial Group 43950 20366.87B - 43800 43950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kepco 25500 20350.26B - 25350 25500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Mobis 217500 19955.49B - 217500 217500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Amorepacific Pref 128000 19660.74B - 128000 128000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Amorepacific 234500 19660.74B - 234500 234500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Samsung Life 85600 19320.00B - 85600 85600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
SK Telecom 274000 18490.77B - 273500 274000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SK Holdings 269000 17598.97B - 269000 269000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
SK Innovation 219000 17208.46B - 219000 219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung SDS Co Ltd 233500 15243.43B - 233500 233500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Celltrion HealthCare 69700 15077.39B - 69700 69700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Samsung SDI 228000 14761.63B - 228000 228000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
KT&G Corp 99400 14758.94B - 99400 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Electronics 64600 13636.58B - 64600 64600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Fire Marine Insur 301000 13136.87B - 301000 301000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Netmarble Games 134500 13034.65B - 134500 134500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
KIA Motors 30800 12546.00B - 30800 30800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Hana Financial 43600 12415.01B - 43600 43700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Corp 75700 12125.64B - 75700 75700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
S-Oil Corp 96600 11846.22B - 96600 96600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
S-Oil Pref 65800 11846.22B - 65800 65800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Samsung Electro-Mechanics 112500 11478.01B - 112500 112500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Lotte Chemical Corp 300500 11242.34B - 300500 300500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۰۲
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶