شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0888
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:30:15
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,900.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,737
قیمت روز
39 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,409 (4.25%)
تغییر ۶ ماهه
31,737 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,750
قیمت روز
1 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:02:37
186 (9.59%)
تغییر ۳ ماهه
349 (16.61%)
تغییر ۶ ماهه
449 (20.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co Pref 33150 329505.40B - 33150 33150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 244500 37994.96B - 243500 244500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Hyundai Motor 118500 32284.27B - 118500 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor Co 65900 32284.27B - 65900 65900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Hyundai Motor Co Pref 71600 32284.27B - 71600 71600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung Biologics 334500 28384.78B - 334500 334500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Posco Inc 271500 27376.67B - 271500 271500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NHN Corp 130000 24623.12B - 130000 130500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Chem 201500 22413.07B - 201500 201500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
LG Chemicals 325000 22413.07B - 325000 325000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Household & Healthcare 1162000 22303.28B - 1160000 1162000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
LG Household Pref 692000 22303.28B - 692000 692000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
KB Financial Group 52500 21741.80B - 52200 52500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung C&T 104500 21464.95B - 104500 105000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Shinhan Financial Group 43950 20366.87B - 43800 43950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kepco 25500 20350.26B - 25350 25500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Mobis 180000 19955.49B - 179500 180000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Amorepacific Pref 92400 19660.74B - 92400 92400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Amorepacific 174000 19660.74B - 173000 174000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Samsung Life 85500 19320.00B - 85500 85500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
SK Telecom 274000 18490.77B - 273500 274000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SK Holdings 272000 17598.97B - 269000 272000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
SK Innovation 219000 17208.46B - 219000 219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung SDS Co Ltd 194500 15243.43B - 194500 194500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Celltrion HealthCare 81400 15077.39B - 81400 81400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Samsung SDI 204000 14761.63B - 203500 204000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
KT&G Corp 99400 14758.94B - 99400 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Electronics 64600 13636.58B - 64600 64600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Fire Marine Insur 272000 13136.87B - 272000 272000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Netmarble Games 105500 13034.65B - 104500 105500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
KIA Motors 30800 12546.00B - 30800 30800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Hana Financial 43600 12415.01B - 43600 43700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Corp 68200 12125.64B - 68100 68200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
S-Oil Corp 106500 11846.22B - 106500 106500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
S-Oil Pref 79400 11846.22B - 79400 79400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۲
Samsung Electro-Mechanics 110500 11478.01B - 110000 110500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Lotte Chemical Corp 266000 11242.34B - 266000 266000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Woori Bank 15600 11120.20B - 15600 15600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱