شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.089
قیمت روز
0 (0.45%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:30:25
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,922.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,382
قیمت روز
70 (0.2%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
3,645 (11.49%)
تغییر ۳ ماهه
3,645 (11.49%)
تغییر ۶ ماهه
35,382 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,920
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:34:37
154 (8.75%)
تغییر ۳ ماهه
42 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
204 (9.63%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 37950 329505.40B - 37950 37950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 207000 37994.96B - 207000 207000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Hyundai Motor Co 71900 32284.27B - 71900 71900 200.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Hyundai Motor 118500 32284.27B - 118500 119000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor Co Pref 77800 32284.27B - 77800 77800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Samsung Biologics 376500 28384.78B - 376500 376500 4500.00 1.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Posco Inc 271500 27376.67B - 271500 271500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NHN Corp 130000 24623.12B - 130000 130500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Chemicals 325000 22413.07B - 325000 325000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Chem 217500 22413.07B - 217500 217500 2000.00 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
LG Household & Healthcare 1287000 22303.28B - 1287000 1287000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
LG Household Pref 743000 22303.28B - 743000 743000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
KB Financial Group 52500 21741.80B - 52200 52500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Samsung C&T 115500 21464.95B - 115500 115500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Shinhan Financial Group 43950 20366.87B - 43800 43950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Kepco 25500 20350.26B - 25350 25500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Mobis 213000 19955.49B - 213000 213000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Amorepacific Pref 109500 19660.74B - 109500 109500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Amorepacific 201000 19660.74B - 201000 201000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung Life 89900 19320.00B - 89900 89900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
SK Telecom 274000 18490.77B - 273500 274000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
SK Holdings 271000 17598.97B - 271000 271000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
SK Innovation 219000 17208.46B - 219000 219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung SDS Co Ltd 230500 15243.43B - 230500 230500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Celltrion HealthCare 69900 15077.39B - 69900 69900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Samsung SDI 241000 14761.63B - 241000 241000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
KT&G Corp 99400 14758.94B - 99400 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
LG Electronics 64600 13636.58B - 64600 64600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Fire Marine Insur 302000 13136.87B - 302000 302000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Netmarble Games 118500 13034.65B - 118500 118500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
KIA Motors 30800 12546.00B - 30800 30800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Hana Financial 43600 12415.01B - 43600 43700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
LG Corp 75300 12125.64B - 75300 75300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
S-Oil Pref 69700 11846.22B - 69700 69700 200.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
S-Oil Corp 102000 11846.22B - 102000 102000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Samsung Electro-Mechanics 109000 11478.01B - 109000 109000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Lotte Chemical Corp 330500 11242.34B - 330500 330500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
Woori Bank 14800 11120.20B - 14800 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶