شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0677
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:15:22
0 (3.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,627
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:01:52
209 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
14 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
427 (8.21%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trans Hex Group Ltd 92 155.91M - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Mazor Group Ltd 74 153.09M - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Group 5 89 145.94M - 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
eXtract 560 138.09M - 560 560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۴:۰۸
Cognition Holdings Ltd 67 137.62M - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Pembury Lifestyle 5 128.19M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Labat Africa Ltd 55 115.32M - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
KayDav Group Ltd 86 112.29M - 86 86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۳۲
Verimark Holdings Ltd 148 112.25M - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Avior Capital Markets 67 109.71M - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Randgold Exploration 200 93.23M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Indequity Group 825 88.78M - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Freedom Property Fund Ltd 7 81.16M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
South Ocean Holdings Ltd 80 79.28M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
PSV Holdings 22 77.11M - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Ferrum Crescent 1 73.39M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Primeserv Group Ltd 70 72.63M - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۱
Accentuate 40 69.68M - 40 40 2.00 5.26% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
Basread 4 59.81M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Gold Brands Invest 19 59.02M - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۸:۰۷
Middle East Diamond 11 55.34M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Adrenna Property 119 53.12M - 119 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Aveng Ltd 2 50.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۸:۰۱
AH Vest 10 45.89M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲۰:۳۲
Global Asset Management 214 41.88M - 214 214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Delta EMD Ltd 71 39.82M - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Nictus 60 39.76M - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Esor Ltd 3 39.52M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
SilverBridge 80 38.26M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Nutritional 2 37.43M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Telemasters 75 37.38M - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
Rockwell Diamonds 40 34.25M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mine Restoration 3 26.31M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Spanjaard Ltd 174 22.39M - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
Stratcorp 2 14.07M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Imbalie Beauty 3 13.84M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
WG Wearne 3 8.29M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Visual International 4 7.49M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Andulela Investment 1 5.26M - 1 998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۲
African Dawn Cap 15 4.60M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲