کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0704
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۶ تیر ۱۳۹۸
ساعت 02:22:04
0 (2.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
28 (6.85%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,899
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:03:24
278 (4.95%)
تغییر ۳ ماهه
760 (14.79%)
تغییر ۶ ماهه
325 (5.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trans Hex Group Ltd 42 155.91M - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Mazor Group Ltd 40 153.09M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
Group 5 89 145.94M - 89 89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
eXtract 560 138.09M - 560 560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۴:۰۸
Cognition Holdings Ltd 90 137.62M - 85 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Pembury Lifestyle 7 128.19M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Labat Africa Ltd 39 115.32M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۲:۰۶
KayDav Group Ltd 90 112.29M - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Verimark Holdings Ltd 148 112.25M - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Avior Capital Markets 60 109.71M - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
Randgold Exploration 141 93.23M - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Indequity Group 550 88.78M - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۲
Freedom Property Fund Ltd 7 81.16M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
South Ocean Holdings Ltd 66 79.28M - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
PSV Holdings 24 77.11M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Ferrum Crescent 1 73.39M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Primeserv Group Ltd 60 72.63M - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Accentuate 53 69.68M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۳۷
Basread 4 59.81M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Gold Brands Invest 19 59.02M - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۸:۰۷
Middle East Diamond 11 55.34M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Adrenna Property 70 53.12M - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Aveng Ltd 2 50.00M - 2 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۲
AH Vest 18 45.89M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۳۳
Global Asset Management 214 41.88M - 214 214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲:۳۲
Delta EMD Ltd 78 39.82M - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Nictus 41 39.76M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Esor Ltd 3 39.52M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
SilverBridge 55 38.26M - 55 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
Nutritional 1 37.43M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Telemasters 73 37.38M - 63 73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Rockwell Diamonds 40 34.25M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mine Restoration 3 26.31M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Spanjaard Ltd 165 22.39M - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۳۹
Stratcorp 2 14.07M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Imbalie Beauty 2 13.84M - 2 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
WG Wearne 3 8.29M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Visual International 4 7.49M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Andulela Investment 2 5.26M - 2 2 1.00 100.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۰:۳۵
African Dawn Cap 15 4.60M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶